Krátkodobý výhled na české akcie: říjen 2010 - KB, Erste a VIG
|

Krátkodobý výhled na české akcie: říjen 2010 - KB, Erste a VIG

Potenciál a riziko jednotlivých akcií ze sektoru finančních služeb obchodovaných na pražské burze pro následující týdny.

Banky Komerční banka Vienna Insurance Group (VIG) Akcie ČR
Komerční banka

Komerční banka

Zvýšené objemy v poslední době stále poukazují na solidní zájem investorů. Na druhou stranu se na titulu nic výraznějšího neděje a ani kromě výsledkové sezóny neočekáváme, že by se něco významnějšího mohlo na titulu odehrávat. Nadále vnímáme jako stabilní a víceméně defenzivní bankovní titul, který je spjatý s ekonomickým vývojem ČR.

Krátkodobý výhled

Do výsledků (3. 11.) očekáváme, že se titul bude pohybovat v pásmu 3 800 až 4 100 Kč. Nicméně se domníváme, že ani výsledky jako tradičně nepřinesou výraznější vzrušení, ale rozdílné vidění a náhled investorů (některé zahraniční bankovní domy mají výrazně agresivnější názor na KB) může zapříčinit před výsledky dosažení horní hranice námi nastíněného pásma.

Erste Bank logo

Erste Bank

Titul se pohyboval v rozmezí 28 až 30 EUR, což se v závislosti na kurzu zrcadlilo na pražské burze. Aktuálně díky celkovému pozitivnímu sentimentu se titul dostal až nad 32 EUR. Na bankovní sektor (selektivně) dopadá vliv Basel III, který pravděpodobně bude nutit banky zvyšovat kapitál. Konkurenčně nepříznivým krokem je například přístup Deutsche Bank, která již provedla navýšení kapitálu, aby dostála již nyní regulaci oznámené v Basel III (postupné naplnění do 2014 až 2018), což může tlačit ostatní banky k obdobným krokům z konkurenčního tlaku. Případné navyšování kapitálu je většinou viděno výrazně konzervativně a limituje růstový potenciál titulu do doby umístění emise na trhu. Z fundamentálního pohledu se banka nadále jeví jako stabilní. S rizikovým potenciálem se sleduje vývoj v Rumunsku, které z ekonomického hlediska je stále nestabilizovaný region (země bude pravděpodobně žádat IMF o další čerpání fondů). Vývoj rumunské měny ovlivňuje půjčky v cizích měnách, a tím i jejich splatnost. Sleduje se i vliv dodatečné bankovní daně v Maďarsku a její potenciální vliv na výhodnost setrvání v této zemi. Vliv rakouské speciální daně je trhem již víceméně absorbován (určitá nejistota tu stále je).

Nadále se domníváme, že se jedná o fundamentálně stabilní banku, která operuje v regionu, který poskytuje silný a solidní růstový potenciál.

Krátkodobý výhled

Sentiment bude nadále stěžejním faktorem. Výsledková sezóna v zámoří může jen více ovlivnit volatilitu v bankovním sektoru. Výsledky samotné banky za 3Q mohou být jistým impulzem, ale prozatím není tržní konsensus, a tudíž se nedokážeme vymezit vůči naší projekci. I s podtextem celkově pozitivního výhledu na probíhající měsíc se domníváme, že vybírání krátkodobých zisků na úrovních kolem 800 Kč by mělo být vhodné.

VIG logo

VIG

Pro říjen se na titulu nepočítá s výraznějšími zprávami. Výsledky (9. 11.) by neměly přinést jako obvykle větší překvapení, ale sledovat se bude vliv letních živelných událostí (povodně). Očekáváme, že většina bude zajištěná. Nadále opakujeme, že z našeho pohledu se jedná o konzervativní titul. Pozitivní signál je stále trvající akviziční potenciál. Negativní risk je větší projevení se nedávných nepříznivých povětrnostních podmínek do výsledků, ale s tím by mělo být počítáno.

Krátkodobý výhled

Domníváme se, že krátkodobě titul narazil na úroveň 1 000 Kč, kterou považujeme z aktuálního pohledu jako úroveň realizace krátkodobých zisků. Nicméně náš dlouhodobý pozitivní názor tím není dotčen.