Úvod do obchodování s komoditami – 4. díl: Finanční páka, kdo a kde obchoduje
|

Úvod do obchodování s komoditami – 4. díl: Finanční páka, kdo a kde obchoduje

S komoditami přicházíme do styku prakticky každý den. Ať už se jedná o benzín do automobilu, zlaté šperky nebo například potraviny jako káva, cukr nebo obilniny. Považujeme je za úplnou samozřejmost a většinou nad nimi začneme přemýšlet až v okamžiku, kdy se jejich cena výrazně změní. Stejně jako u jiného zboží je i u komodit cena tvořena vztahem mezi nabídkou a poptávkou. Chcete proniknout do zákoutí obchodování s komoditami? Sledujte sérii článků o komoditním trhu na investicniweb.cz.

Komodity Finanční páka

Úkolem burzy je dohlížet na dodržování obchodních pravidel a zákonů regulujících obchodování. Burza sama přitom nesmí stanovovat ceny nebo dokonce obchodovat.

Hlavním smyslem existence komoditních burz je přesun rizika ze subjektů, které se zajišťují, na investory.

Každý obchod, který se na trhu provede, je třeba vypořádat. K tomuto účelu má každá burza tzv. vypořádací centrum, které má dva úkoly:

1. Zabezpečit, že každý obchod, který proběhl, je platný.

2. Garantovat úplné vypořádání obchodu.

Vzhledem k tomu, že vypořádací centrum garantuje finanční vyrovnání každého obchodu, požaduje po svých členech, aby na každý obchod složili předem určenou zálohu - margin. Zajištění nároků z obchodu je pak zabezpečeno tak, že vypořádací centrum vstupuje mezi kupujícího a prodávajícího jako mezičlánek. Kupujícímu futures kontrakt prodává a od prodávajícího jej kupuje a za stejné ceny. Vypořádací centrum tak nikdy nedrží jakékoliv pozice, součet všech jeho pozic na vzestup musí být v každé chvíli roven počtu pozic na pokles.

Hlavní obchodní centra s komoditami leží v USA, Evropě, Japonsku a Austrálii.

USA

CME Group (www.cmegroup.com), ICE US - IntercontinentalExchange (www.theice.com), KCBT - Kansas City Board of Trade (www.kcbt.com), MGEX - Minneapolis Grain Exchange (www.mgex.com), NYSE Liffe U.S. – NYSE Euronext (www.nyse.com)

Kanada

ICE Canada - IntercontinentalExchange (www.theice.com)

Evropa

Eurex (www.eurexchange.com), ICE Europe - IntercontinentalExchange (www.theice.com), LME - London Metal Exchange (www.lme.co.uk), NYSE Liffe – NYSE Euronext (www.nyse.com)

Asie

TOCOM - Tokyo Commodity Exchange (www.tocom.or.jp), SGX - Singapore Exchange (www.sgx.com), HKEx - Hong Kong Exchanges and Clearing (www.hkex.com.hk), ASX - Australian Securities Exchange (www.asx.com.au)

Kdo obchoduje na komoditních trzích

Na komoditních burzách najdeme dvě hlavní skupiny obchodníků: hedgery a investory. Obě jsou přitom pro fungování trhu nepostradatelné.

Hedgeři jsou jednotlivci nebo firmy, kteří si hodlají zajistit současnou cenu do budoucnosti. Zajištění (hedging) je nejdůležitější ekonomickou funkcí komoditních trhů.

Uveďme pro názornost jeden příklad. Výrobce krmných směsí ví, že za tři měsíce bude odebírat od svého dodavatele větší množství kukuřice. Očekává však, že vzhledem k vysokému exportu její cena během tří měsíců poroste. Proto si prostřednictvím futures zajistí současnou cenu. Současný kurz kukuřice s dodáním za tři měsíce je 330 centů za bušl. Tato cena je pro něj z pohledu zisku z prodeje krmné směsi zajímavá. Nakoupí tedy zmíněný futures kontrakt za 330 centů. Řekněme, že za tři měsíce cena kukuřice vzroste na 360 centů za bušl. Před samotným nákupem zajišťovatel futures uzavře a vyinkasuje zisk ve výši 30 centů za bušl. Tento zisk mu pak pokryje ztrátu, kterou má při nákupu od svého dodavatele. Na druhou stranu pokud by došlo k poklesu ceny kukuřice, ztráta na futures kontraktu bude ve stejné výši kryta levnějším nákupem od dodavatele. Zajištěním si tak za jakýchkoliv okolností zabezpečí současnou cenu 330 centů za bušl.

Investoři jsou osoby, ať už jednotlivci nebo firmy, kteří mají určitý názor na další vývoj trhu a snaží se toho využít k vytvoření zisku. Jejich kapitál je na trhu nutný pro jeho hladké fungování. Dodávají na trh tzv. likviditu – aby hedgeři vždy našli protistranu pro své obchody. Investory zajímá jen jedna věc, pro kterou vstupují do trhu a berou na sebe riziko, a to zisk. O fyzické dodávky se nezajímají. Finanční páka - ilustrační obrázek

Finanční páka

Zisky a ztráty při obchodování s komoditami jsou výsledkem cenových pohybů. Na rozdíl od jiných finančních instrumentů umožňují futures využívat tzv. finanční páku. Pochopení finanční páky, dokonalé poznání jejich výhod a nevýhod, je podmínkou pro pochopení fungování komoditních trhů.

Páka vzniká díky tomu, že s relativně nízkou částkou kontrolujete několikanásobně větší balík aktiv. Tato částka nazývaná margin je zálohou pro nákup nebo prodej futures kontraktu. Například s marginem (zálohou) 8 000 USD můžete nakoupit nebo prodat jeden futures kontrakt ropy, který má při kurzu 68 USD za barel celkovou hodnotu 68 000 USD. V jednom kontraktu je totiž 1 000 barelů.

Konkrétní příklad: Představte si, že očekáváte krátkodobý vzestup ceny ropy. Nakoupíte tedy fyzicky 1 000 barelů po 68 dolarech, čímž zaplatíte 68 000 USD (pro zjednodušení nebudeme započítávat náklady na skladování apod.). Očekávání se potvrdí a během týdne ropa posílí o 3 dolary na 71 dolarů za barel. Ropu prodáte a vyinkasujete 71 000 USD. Zisk tedy činní 3 000 USD, což je 4,5 %.

Nyní stejnou operaci proveďme pomocí futures. Ve stejný den nakoupíte 1 futures kontrakt za 68 dolarů za barel. Jak jsme se již zmínili, jeden kontrakt odpovídá 1 000 barelům. Abyste mohli nakoupit futures, musíte složit brokerovi margin ve výši 8 000 USD. Za dva týdny kurz vzroste na 71 dolarů a vy futures prodáte. Nyní dostáváte zpět margin ve výši 8 000 USD a navíc zisk 3 000 USD. V procentuálním vyjádření z investovaného kapitálu (marginu) činil zisk 37,5 % (3 000 USD z 8 000 USD).

POZOR, finanční páka je oboustranný meč, protože pokud místo vzestupu trh o 3 dolary klesne, zmíněná procenta zálohy naopak ztratíte.

Aby mohlo vypořádací centrum plně zabezpečit správné a včasné vypořádání, vyžaduje od obchodníků zálohu (margin) na krytí potencionálních ztrát. Tuto zálohu musí mít investor na účtu vždy, když drží otevřené pozice. Jestliže finanční prostředky na účtu na krytí pozice nestačí, nastává tzv. margin call. Jedná se o situaci, kdy vám broker zavolá a vyzve vás k doplnění finančních prostředků nebo uzavření pozice. Výše konkrétních marginů je stanovována vypořádacím centrem, příp. brokerem a v čase se mění.


V dalším dílu průvodce světem investování do komodit si vysvětlíme sázku na vzestup a na pokles ceny.