Krátkodobý výhled na české akcie: květen 2010 - ECM, ORCO, AAA, KITD
|

Krátkodobý výhled na české akcie: květen 2010 - ECM, ORCO, AAA, KITD

Potenciál a riziko akcií developerů a dalších méně likvidních titulů v systému SPAD pro následující týdny.

Akcie ČR
ECM logo

ECM

Výsledky byly výrazně horší než očekávání a díky revaluaci došlo i k výraznému snížení čisté hodnoty aktiv (NAV) 6,6 EUR (-67% r/r), tedy titul se obchoduje s 70% prémií vůči NAV. Sektor se běžně obchoduje s 35% diskontem. Očekávali jsme výraznější negativní reakci trhu, která se však nedostavila, což si vysvětlujeme spíše nezájmem o titul a podprahovým vnímáním silného investora v podobě PPF.

Krátkodobý výhled

Pouze opakování - Společnost trpí vysokým nezájmem investorů a ten dle našeho názoru bude přetrvávat. Celkově se v případě ECM nic na našem náhledu nemění. Z pohledu NAV se nám jeví společnost předražená.

ORCO logo

Orco

Nadále pokračují snahy managementu o restrukturalizaci společnosti zejména jejího dluhu s držiteli dluhopisů. Společnosti (managementu) se podařilo najít nové investory a tím si víceméně zabezpečit další pokračování v nezměněné formě. Dohoda s věřiteli dluhopisů byla však opětovně neúspěšné. Do konce června trvá soudní ochrana, ale 12. května proběhne soud, který má posoudit restrukturalizační plán. Plán je spojen především s posunutím splatnosti dluhopisů. Pokud soud schválí restrukturalizační plán, pak by mělo Orco být schopno pokračovat v činnosti s tím, že se držitelé dluhopisů vesměs budou podílet na záchraně společnosti. V případě neschválení může dojít až k likvidaci společnosti (rizikové scénář). Konečně může dojít k dalšímu odložení a pokračování současné patové situace.

Krátkodobý výhled

Nadále se domníváme, že situace je velmi nepřehledná s vysokou mírou rizika pro současné akcionáře a to ať už z pohledu vysokého nařezení podílu, tak i potenciálu likvidace společnosti. Investice do Orca nám přijde velmi spekulativní. Aktuální NAV na akcii se naředilo (po navýšení dalšími akcionáři) na 7,5 EUR, tedy se titul obchoduje na úrovni čisté hodnoty aktiv (v sektoru je obvyklý diskont 35%).

AAA Auto

AAA Auto

Auditované výsledky potvrdili dříve oznámená čísla, která byla lepší než očekávání. Titul se v poslední době mohl pochlubit značným nárůstem ceny, který se domníváme, že mohl být opětovně způsoben nákupy hlavního akcionáře a tudíž očekáváme, že by se mohlo objevit oznámení o navýšení podílu. Společnost postupně prochází restrukturalizací a úspornými opatřeními.

Krátkodobý výhled

Nízký zájem o titul bude pravděpodobně nadále přetrvávat. I přes úspěšnou restrukturalizaci bude společnost jen postupně nabírat dřívější lukrativitu z investorského pohledu, který je zaměřen na budoucí růst a přidanou hodnotu. Titul jsme přestali analyticky pokrývat.

KIT digital

KIT Digital

Titul prošel dalším navyšováním kapitálu na další akvizice. Aktuálně zástupci společnosti odtajnili další akvizici z asijsko-pacifické oblasti, která bude upřesněna v nejbližších týdnech či týdnu. Mělo by se jednat o investici dle slov za několik miliónů dolarů. Na obdobné zprávy titul v historii reagoval pozitivně, nicméně nejsme schopni určit, nakolik se daná investice může reálně přetavit do skutečných zisků a potenciálu přidané hodnoty pro investory. Na titul jsme neutrální, respektive nemáme pokrytí.