Kolik prostoru dát v portfoliu akciím emerging markets?
|

Kolik prostoru dát v portfoliu akciím emerging markets?

Investoři dlouhá léta přemýšlejí o tom, jakou optimální váhu akcií z rozvíjejících se trhů (emerging markets) zvolit ve svém portfoliu. V minulosti tento podíl nebyl příliš významný, ale s tím, jak se tyto ekonomiky dramaticky rozvíjejí, se situace začíná měnit.

Investiční portfolio

Přispívají k tomu i zprávy z jižní Evropy, kde tradiční rozvinuté ekonomiky začínají mít obrovské problémy s vysokým státním zadlužením, což se promítá i do oslabujícího eura.

Podívejme se tedy na reálná čísla. Penzijní fondy v zahraničí jsou v průměru převážené, pokud dosáhnou 5procentního podílu rozvíjejících se zemí (emerging markets).

Podle průzkumu Bank of America mezi profesionálními investory vyplývá, že se podíl pohybuje na úrovni 2 až 15 %, přičemž průměr jsou pouhá 2 až 3 %. Jejich doporučení je však udržovat poměr na 20 %.

Podle některých stratégů byl měl být vyvážený podíl akcií emerging markets v portfoliích dokonce na úrovni 50 %.

MSCI World

velmi citovaný akciový index složený z 1 500 světových akcií z 23 zemí, který sestavuje americká banka Morgan Stanley

Emerging markets dosahují cca 13 % podílu v indexu světových akcií MSCI World. Proč je tak nízký?

Váha odpovídá relativní hodnotě veřejně obchodovaných akcií. Vzhledem k tomu, že se stále velká část akcií nachází v privátních, případně státních rukách, je tento poměr takto nízký.

Vývoj akcií MSCI EM vs. MSCI World

Ti, kteří měli dlouhodobě zainvestováno v rozvíjejících se zemích (emerging markets), dosáhli na velmi zajímavé výnosy.

K 1. červnu se průměrný roční výnos za posledních deset let pohyboval na úrovni 7,61 %, naopak index amerických akcií S&P 500 byl v minusu -1,26 %!

Akciové indexy v některých zemích zaznamenaly mimořádné zhodnocení. Od roku 2000: Indie +249 %, Brazílie +301 %, Rusko +863 %.