Krátkodobý výhled na české akcie: červen 2010 - ECM, ORCO, AAA, KITD
|

Krátkodobý výhled na české akcie: červen 2010 - ECM, ORCO, AAA, KITD

Potenciál a riziko akcií developerů a dalších méně likvidních titulů v systému SPAD pro následující týdny.

ORCO Property Group ECM KIT digital
ECM logo

ECM

Výsledky společnosti byly výrazně negativní, čímž se její atraktivnost ještě výrazně snížila (pokles NAV na 6,6 EUR či -67 % r/r). Valná hromada však dala společnosti další šanci a vyšší než dříve sjednané zadlužení aktuálně držitelům dluhopisů výrazněji nevadí. Tento krok odvrátil potenciál nutnosti předčasného splacení dluhopisů, což by bylo pro společnosti téměř likvidační. Domníváme se, že v tomto bodě je patrná síla investice ze strany PPF.

Krátkodobý výhled

Společnost trpí nezájmem investorů a ten dle našeho názoru bude přetrvávat. Celkově se v případě ECM nic na našem náhledu nemění. Z pohledu NAV se nám jeví společnost předražená.

ORCO logo

Orco

Společnosti se podařilo u pařížského soudu prosadit plán restrukturalizace, který zahrnuje i prodloužení splatnosti dluhopisů. Právě shoda s držiteli dluhopisů byla největší překážkou v restrukturalizačním plánu společnosti. Pro nejbližší dobu tím zmizel prozatímní potenciál likvidace společnosti, ale to nás nepřimělo radikálně měnit náš názor na společnost a to, že zde stále existují přinejmenším některé problematické úseky, například budoucí hospodaření a přístup ke kapitálu. Současné ocenění ukazuje, že diskont k čisté hodnotě aktiv (NAV) ve výši 23% je optimistický vzhledem k sektorovému diskontu ve výši 44%.

Krátkodobý výhled

Náš názor se nemění a nadále se domníváme, že vzhledem k situaci na realitním trhu je pozice společnosti nadále více zostřená. Vzhledem k relativnímu ocenění je společnost nadhodnocena. Nadále vnímáme tuto investici jako spekulativní. AAA Auto

AAA Auto

Solidní výsledky na úrovni čistého zisku pomohly titulu na 18 Kč úroveň. Nicméně podrobnější rozbor není až tak oslnivý při propadu prodaných aut r/r. Náš náhled se nemění a společnost vnímáme jako bez většího růstového potenciálu. Navíc makroekonomické prostředí je rovněž nepříznivé pro větší obživení poptávky po ojetých vozech.

Krátkodobý výhled

Nízký zájem o titul bude pravděpodobně nadále přetrvávat. I přes úspěšnou restrukturalizaci bude společnost jen postupně nabírat dřívější lukrativitu z investorského pohledu, který je zaměřen na budoucí růst a přidanou hodnotu. Titul již analyticky nepokrýváme.

KIT digital

KIT Digital

Kvartální výsledky nepřinesly pozitivní zprávy, kdy silný nárůst tržeb byl eliminován prudkým nárůstem nákladů na finanční úrovni a tak společnost vykázala vyšší čistou ztrátu než tržby. Důvodem je tvoření opravných položek spojených s derivátovými cenými papíry a prozatím by měly být nepeněžního charakteru (respektive reaguje na pohyb ceny akcií), nicméně pokud by došlo k vypořádání derivátových CP, pak by to již peněžní položka byla, avšak není jasno v jaké výši v závislosti na ceně akcie (warranty navázané na akcie).

Na titul jsme neutrální, respektive nemáme pokrytí.