Krátkodobý výhled na české akcie: červenec 2010 - KB, Erste a VIG
|

Krátkodobý výhled na české akcie: červenec 2010 - KB, Erste a VIG

Potenciál a riziko jednotlivých akcií ze sektoru finančních služeb obchodovaných na pražské burze pro následující týdny.

Komerční banka Vienna Insurance Group (VIG)
Komerční banka

Komerční banka

Výsledky za 2Q budou až na začátku srpna, ale opětovně nečekáme žádné výraznější překvapení. KB se bude pohybovat dle sentimentu a ten se odvíjí od situace kolem regulace finančního sektoru v USA (prozatím spíše lehce mírnější než bylo dříve uváděno, ale omezení to jsou!), regulace BASEL III, situace s bankovním sektorem v Evropě – snížená likvidita a zhoršené makro prostředí a situace s dluhovou službou v Evropě (potažmo v dalších částech světa).

Zátěžové testy (tzv. "stress testy") evropských bank budou známy 23. července a mělo by se na nich podílet téměř 100 bankovních domů. Výsledky budou trhy očekávány netrpělivě. Nicméně když se zamyslíme nad tím, jaké mohou být výstupy, tak se domníváme, že některé banky na tom zřejmě nebudou tak dobře, ale to všichni čekají. Avšak celkově bude systém pravděpodobně ukázán jako stabilní. Pod kritikou budou zřejmě parametry, které někteří vnímají jako příliš mírné (např. ocenění řeckých či španělských dluhopisů). Celkově však (bez výrazného negativního překvapení) vnímáme zveřejnění testů jako pozitivní věc, protože trh bude obeznámen se situací a transparentnost je pro trhy nejpřijatelnější.

Krátkodobý výhled

Krátkodobě nevidíme důvod, proč kromě sentimentu by měla KB být pod tlakem, a tudíž v případě nepříznivého sentimentu a tlaku k 3000 - 3300 Kč úrovni bychom vnímali titul jako zajímavou příležitost.

Erste Bank logo

Erste Bank

Výsledky za 2Q (30. července) by rovněž neměly přinést žádné negativní překvapení. V případě EB je asi největším nepříjemným potenciálem rychlé zavedení BASEL III a to především zvýšených pravidel pro kapitálové vybavení bank. EB patří zrovna k bankám, které mají relativně nižší kapitálovou vybavenost (dostatečnou), což jí v případě regulace moc nenahrává.

Jak ČR, tak Rakousko již zveřejnilo zátěžové testy bank a oba státy nepřekvapily a v podstatě zopakovaly, co se o těchto zemích ví – ČR je v pohodě a Rakousko může mít problémy s případnou větší požadovanou mírou kapitálu. Zajímavé bude sledovat výsledky dalších evropských zemí, což může přilít benzínu do ohně. Na druhou stranu by se aspoň veřejně vědělo to co se dokumentuje v analytických doporučení – viz. komentář ke zveřejnění zátěžových testů bank v sekci Komerční banky.

Strašákem je samozřejmě nadále dluhové zatížení evropských států, kde v nepříznivém scénáři by mohl celý finanční sektor velmi utrpět, ale v tomto scénáři by to mělo negativní vliv na celé hospodářství – tuto variantu prozatím považujeme za málo pravděpodobnou.

Dalšími faktory, které je třeba sledovat je vývoj v Rumunsku, kde nepříznivý vývoj měny může zhoršovat EUR denominované úvěry (jejich kvalitu – nesplácené/rizikové úvěry). A dále vývoj uvalení bankovní daně v Maďarsku, kde by EB mohla přijít potenciálně o 40 mil. EUR ročně (v letech 2010/11), tedy zhruba 4 % z čistého zisku 2010 (odhad). Rozhodnutí je prozatím v rozporu s EU. Ale je to pochopitelně nepříznivým faktorem.

Krátkodobý výhled

Po odrazu od úrovně 650 Kč očekáváme spolu s výsledky růst k úrovni 750 Kč. Nicméně tento vývoj by zapadal do naší strategie pohybu v "pásmu". Celkově vnímáme banku, jako vhodnou pro investiční záměr právě kolem zmíněné úrovně 650 Kč (opakování v EUR se jedná o 25 EUR). Naopak realizace krátkodobého zisku kolem/nad 750 Kč (30/31 EUR) nám připadá smysluplná. VIG logo

VIG

Společnost se již od pondělí 5. července obchoduje bez nároku na hrubou dividendu ve výši 0,9 EUR (2,56% hrubý div. výnos). I tento titul neposkytuje větší množství informací a tudíž nelze očekávat výraznější pohyby na základě fundamentálních zpráv. Výsledky budou až 19. července, a tak na větší impulz si budeme muset počkat.

Proběhnuvší IPO PZU bylo úspěšné a ocenění respektive post IPO reakce příznivá, což by mohlo přidat malé plus pro pojišťovny v sektoru.

Krátkodobý výhled

Za současných cen jsme z krátkodobého hlediska na titul neutrální. Z dlouhodobé úrovně jsou i současné ceny zajímavou příležitostí. Úrovně kolem 850 Kč nám připadají příznivé pro investici. Původní úvaha byla, že se titul k této úrovni podívá po výplatě dividendy, aby srovnal krok s ostatními rakouskými finančními tituly, ale současný sentiment cenu podporuje.