Mladé trhy: Bublina z levných západních peněz?
|

Mladé trhy: Bublina z levných západních peněz?

Zatímco rozvinuté ekonomiky se trvale obávají deflace, rozvojovým ekonomikám hrozí nebezpečí rozpoutání inflace. MMF pak dokládá, že díky současné provázanosti trhů teče přebytečná likvidita do rozvojových ekonomik. To podkopává snahy některých zemí utáhnout měnovou politiku.

Peníze Likvidita
Toky peněz z vyspělých zemí do mladých trhů

Jak to v globální ekonomice funguje?

Když se rozvojové ekonomiky snaží utáhnout měnovou politiku, jejich centrální banky obvykle zvýší sazby. Vyšší sazby začnou lákat zahraniční kapitál, především proto, že na západě nelze v dohledné době s vyššími sazbami počítat.

Peníze se přitom přirozeně tam, kde mohou více vydělat. Takže když se země snaží omezit likviditu zvýšením úrokových sazeb, čelí přílivu peněz ze světa. A to maří snahy té které země o utažení kohoutků.

Vyšší sazby vedou také k posílení lokální měny, což se zemím samotným nelíbí, protože silná měna narušuje jejich exportní konkurenceschopnost.

Na základě tohoto principu dokáží levné peníze z Ameriky a Evropy snadno vytvářet investiční bubliny na trhu aktiv v rozvojových zemích. Aktuální zpráva Mezinárodního měnového fondu hovoří jasně:

Došlo k obnovení kapitálových toků do rozvojových zemí, které nebyly tolik zasaženy finanční krizí. V minulosti byla vždy uvolněná měnová politika na západě spojena s finančními toky do rozvojových ekonomik. Pokračování politiky nízkých sazeb povede dále k tlaku na příliv kapitálu. Tyto země se zároveň dostaly rychle z problémů, vykazují lepší rozpočtovou kondici a na makroekonomické úrovni vytvářejí růstové příležitosti, a proto přitahují investiční kapitál. Celkově se finanční toky dostávají na úroveň před krizí. Ačkoliv nyní nepředstavují výrazný problém, další nárůst kapitálových toků by představoval zátěž pro rychle se zotavující rozvojové ekonomiky.

Proto se rozvojové trhy mohou stát další investiční bublinou.

Zdroj: Business Insider