Větrná energie: Svěží vítr v investičním portfoliu?
|

Větrná energie: Svěží vítr v investičním portfoliu?

Větrná energie je čistá a může být dobrou alternativou k tradičním zdrojům energie, závislost na počasí je ale stále problémem.

Komodity Elektřina Investiční alternativy Větrná energie
Větrná turbína

Využití energie z větru není žádnou novinkou. Větrné elektrárny se po světě stavějí již desítky let a jejich rozšíření souviselo se stále se zvětšující hrozbou vyčerpání neobnovitelných zdrojů energie, ropnými šoky apod. V posledních letech se vítr opět dostává do hledáčků investorů a navíc se ukazuje být vcelku zajímavým recession-proof odvětvím.

Ani krizové období totiž tomuto sektoru nezabránilo v tom, že v minulém roce narostl celkový výkon větrných turbín o 31 %. Obrat na tomto trhu v minulém roce překonal 50 miliard eur. Větrná energie je společně s ostatními ekologickými zdroji, jako je voda, nebo slunce v poslední době poměrně preferovaná jak vládami, tak investory, kteří v tomto odvětví vidí velký potenciál do budoucna. Větrná energie dnes patří mezi nejrychleji se rozvíjejícím sektorem energetického průmyslu a v nejbližších letech tomu patrně tak i zůstane.

Pro další rozvoj mluví i čísla o podílu větrné energie na celkové produkci energie. V současnosti se tato čísla pohybují těsně nad jeden a půl procentem, v Evropě je to kolem 4 %. Podle plánů European Wind Energy Association (EWEA) by se mělo pomoci větru vyrobit v roce 2020 asi 12 % veškeré energie, reálnější předpoklady pak mluví o osmi procentech.

Největší boom v posledních letech je vidět samozřejmě v Asii, kde jsou největšími tahouny Čína a Indie. Čína se dostala již na druhé místo v instalovaném výkonu a ohrožuje tak vedoucí postavení Německa a USA, které jsou dlouhodobými lídry na trhu s věternou energií. Na jednoho obyvatele je však vedoucí zemí Dánsko, které těží ze své výhodné polohy. Přímořské země mají oproti vnitrozemí výhodu, že mohou využívat sílu mořských větrů.

Vítr je zadarmo, ale zabere mnoho místa

Výhodou větrné energie je její rychlá návratnost a poměrně nízké náklady na provoz. Vítr je zadarmo a není jej potřeba nikam převážet a skladovat, není potřeba jej těžit apod. V porovnání s tradičními zdroji energie je tedy mnohem levnější, na druhé straně je však nutné brát v potaz poměrně vysoké počáteční náklady (stavba turbín), i když i u tradičních zdrojů energie nejsou nejnižší (vrty, stavba vrtních plošin apod.).

Velkou nevýhodou větrných elektráren je nestálost počasí a jeho nepředvídatelnost. Větrné turbíny mohou efektivně vyrábět energii pouze za určitých podmínek. Za příliš slabého, nebo také příliš silného větru turbíny energii neprodukují a to pak snižuje jejich reálný výkon. Ten se od plného instalovaného výkonu liší v řádech desítek procent, které tak nejsou využity. I v tomto směru jde ale vývoj velmi rychle dopředu a firmám se daří tuto neefektivitu poměrně úspěšně snižovat.

Pokračování článku včetně možností investic do větrné energie najdete v pokračování článku na serveru Investujeme.cz