Kup a drž: Strategie, která ještě neřekla poslední slovo
|

Kup a drž: Strategie, která ještě neřekla poslední slovo

Vývoj hypotetické investice 100 tisíc USD od roku 1993. Je zde několik scénářů – kup a drž (modrá čára), bez 10 nejhorších dnů (žlutá čára), bez 10 nejlepších dnů (červená čára), bez 10 nejhorších a nejlepších dnů (zelená čára).

Kup a drž
Vývoj amerických akcií (S&P500)  podle jednotlivých strategií

Co z toho pramení:

• Klíčové jsou nejsilnější růstové dny, které tvořily skoro 50 % výkonnosti strategie kup a drž

• Ke konci srpna byla tržní hodnota strategie kup a drž 324 tisíc USD

• Bez 10 nejlepších dnů je hodnota portfolia o skoro 50 % níže (156 tisíc USD)

• Pokud se podařilo vyhnout 10 nejhorším dnům, hodnota portfolia byla skoro dvojnásobná oproti strategii kup a drž (692 tisíc USD)

To nejzajímavější na závěr: Je skvělé se vyhnout nejhorším dnům na akciovém trhu, ale pokud nestihnete opět včas nastoupit, hodnota portfolia je téměř stejná jako strategie kup a drž.