Burza Praha: Letos čekám mnohem lepší výkonnost akcií ČEZ!
|

Burza Praha: Letos čekám mnohem lepší výkonnost akcií ČEZ!

Střednědobé odhady vývoje pražské burzy jsou nadále zatíženy vyšší mírou nejistoty. Existuje mnoho rizik, která mohou výrazným způsobem ovlivnit dění na kapitálových trzích. Z pohledu trhů bude nejdůležitější, jak rychle bude pokračovat ekonomické oživení a jak se bude vyvíjet situace kolem předlužených států v Evropě.

ČEZ NWR Akcie ČR Erste Group Bank CETV
Pražská burza

V základním scénáři předpokládám, že tempo růstu HDP v ČR v roce 2011 zpomalí, nadále by se však měla ekonomická situace zlepšovat. Silnější ekonomika by měla podpořit akcie na pražské burze a očekávám, že index PX by mohl opět dosáhnout zhodnocení kolem 10 %.

Lze očekávat, že trh bude opět více volatilní. Globální sentiment se bude na celkovém vývoji domácího trhu podílet značnou měrou. Domácí trh bude zajímavý svým nadprůměrným dividendovým výnosem.

ČEZ si napraví reputaci

Podstatně lepší výkonnost než v roce 2010 očekávám letos u ČEZu. Z fundamentálního pohledu patří společnost nadále mezi nejzajímavější energetické tituly v Evropě. Některá očekávání trhu pro vývoj cen elektrické energie a budoucí spotřeby se mi zdají až příliš pesimistická a předpokládám jejich postupné zlepšování.

Největší neznámou zůstává to, jak se vláda postaví k systému přidělování povolenek po roce 2013. Ve své analýze považujeme za nejpravděpodobnější tu variantu, že zdarma přidělované povolenky budou rovněž zatíženy darovací daní, stejně jako o tom bylo rozhodnuto pro roky 2011 a 2012. Dodatečné náklady v průběhu sedmi let se vyšplhají na necelých 11 miliard Kč, což není z pohledu hospodaření ČEZu tak dramatické číslo. Úplně nemožná není ani varianta, že systém zůstane v původní podobě a ČEZu dodatečné náklady nevzniknou.

Aktuální vývoj akcií ČEZ sledujte zde

Z pohledu investorů bude titul nadále zajímavý i vyplácenou dividendou. Očekávám, že i přes pokles zisku za rok 2010 dojde k vyplacení podobné dividendy jako loni, pokud dojde k navýšení výplatního poměru na horní hranici pásma daného dividendovou politikou. Vyšší výplatní poměr by se měl udržet i v následujících letech.

Erste Group stále zajímavá

Akcie Erste zůstávají sice více rizikovou, ale zajímavou investiční příležitostí. Erste má silné postavení v regionu střední a východní Evropy, kde by mělo ve většině případů pokračovat ekonomické oživení. Core business banky se bude nadále zlepšovat. Naproti tomu stojí riziko nejistoty spojené s dopady možné restrukturalizace vládních dluhů nejproblematičtějších států v Evropě. Pro letošní rok počítáme s pokračujícím růstem úvěrového portfolia, a naopak s podstatným poklesem tvorby opravných položek na rizikové úvěry.

Aktuální vývoj akcií Erste sledujte zde

Tyto faktory přispějí k dalšímu podstatnému zlepšení ziskovosti banky. Oproti roku 2010 (očekáváme zisk ve výši 1,64 miliardy eur) by mělo dojít v letošním roce ke zlepšení o více než 35 %. U titulu předpokládám vyšší volatilitu kurzu, která by se dala využít i pro krátkodobější obchodování.

NWR - další dobrý rok?

Dobrou výkonnost očekávám i od akcií NWR. Titul pravděpodobně nezopakuje tak silné růsty jako v posledních dvou letech, ale předpokládám, že bude opět patřit k těm výkonnějším titulům na našem trhu.

Aktuální vývoj akcií NWR sledujte zde

Růst cen uhlí na světových trzích vytvořil dobré podmínky pro vyjednávání o cenách dodávek pro fiskální rok 2011.

CETV - černý kůň roku 2011

Překvapením domácího trhu se mohou podle mého názoru stát akcie mediální společnosti CME. Provedená restrukturalizace na trzích, kde firma působí, by se měla začít postupně výrazněji projevovat.

Aktuální vývoj akcií CETV sledujte zde

Situace na reklamním trhu by se po delší době měla začít rovněž zlepšovat.