Krátkodobý výhled na české akcie: březen 2011 - Telefónica, PM ČR, Pegas, CETV, Fortuna
|

Krátkodobý výhled na české akcie: březen 2011 - Telefónica, PM ČR, Pegas, CETV, Fortuna

Potenciál a riziko konzervativních a dividendových akcií v systému SPAD včetně Fortuny a akcií mediální společnosti CME pro následující týdny.

PFNonwovens (dříve Pegas Nonwovens) CME (CETV) Akcie ČR CETV Fortuna
Telefónica 02

Telefónica O2 C. R.

Společnost představila svoje výsledky za 4Q, které na čistém zisku zaostaly za očekáváním (1,9 mld. Kč vs. oček. 2,3 mld. Kč). Z našeho pohledu šlo hlavně o větší poplatky mateřské společnosti za využívání značky, než jsme očekávali (420 mil. Kč vs oček. 200 mil. Kč). Tento fakt by mohl být viděn negativně, nicméně, když se podíváme do budoucích projekcí, tyto náklady výrazněji rostou, což společnost už dříve indikovala. Pro tento rok však došlo k rychlejšímu nárůstu, než jsme očekávali. V budoucím období je naše projekce z našeho pohledu více konzervativní a uvažujeme nárůst těchto poplatků k tržbám až na úroveň 2,5 % ze současných 2 %, přičemž u srovnatelných firem tyto poplatky činí 1-3 % z tržeb.

TEF dle očekávání navrhla hrubou dividendu ve výši 40 Kč (10% hrubý dividendový výnos). Dále se rovněž vyjádřila, že bude zkoumat kroky, jak distribuovat silné CF svým akcionářům, protože v rozvaze není účetně dostatek prostoru z běžného provozu pro udržení současné úrovně dividendy. Jen připomínáme, že letos společnost jednorázovou účetní transakcí zvýšila čistý zisk o 3,4 mld. Kč (pozitivní přecenění odpisu majetku ve fixní telefonii z roku 2003), což rozšiřuje kapacitu možnosti výplaty dividend.

Rovněž výhled na hospodaření, a to pokles tzv. čistého OIBDA v rozmezí 1-5 %, byl dle očekávání, které máme nastaveno na pokles OIBDA do výše 7 % r/r. Celkově dané výsledky hodnotíme neutrálně až lehce negativně kvůli výši čistého zisku za 4Q.

Na druhou stranu se nemění výhled na hospodaření ani dividendu za loňský rok, což hodnotíme neutrálně a může to mít za následek neutralizaci negativního náhledu na výsledek na čistém zisku.

Nadále (po rozhodném dni, tedy oček. na konci září) otázkou zůstává možnost výplaty dividendy pro příští roky, protože z provozní úrovně je nepravděpodobné, že by společnost byla schopna vytvořit dostatečný účetní prostor v rozvaze pro udržení současného stavu absolutní dividendy. Avšak silná kapitalizace na úrovni vlastního jmění či emisního ážia může poskytnout jistý prostor. Ve hře může být i částečný odkup vlastních akcií v kombinaci s maximální možností výplaty dividendy z aktuálních zisků.

Celkově jsme na současných úrovních na titul neutrální s tím, že kvůli nevyjasněné situaci kolem budoucí dividendy bychom opětovně nevylučovali potenciální větší negativní reakci při ex-dividend dni (oček. září). Philip Morris ČR

Philip Morris ČR

Mateřská společnost vydala výsledky za 4Q, kde prohlásila, že vývoj v ČR za celý rok 2010 byl podobný jako při výsledcích za 3Q. Tedy propad tržního podílu i dodávek. Informace byla víceméně očekávána, a tudíž nepřinesla žádné nové skutečnosti.

Poslední dobou je patrné, že se na titulu objevili prodejci, kteří stlačili cenu z úrovně kolem 10 000 Kč na 9 200 Kč. Jedním z pohledů může být spekulace na potenciálně více blížící se zvýšení úrokových sazeb, které mají většinou negativně korelovaný vývoj na ceny dividendových titulů. Za současných sazeb nám tato úvaha prozatím připadá předčasná.

Postupně se blíží výsledky a očekáváme, že management na přelomu března/dubna navrhne dividendu v rozmezí 820-850 Kč na akcii, což by za dané ceny představovalo 8,9 – 9,2% hrubý dividendový výnos. Jen zopakujeme, že rok 2011 by pro dividendu mohl být lehce příznivější díky absenci daní a cenovému navýšení, ke kterému došlo na počátku roku. Naopak rizikem zůstává politika ostatních exportů, které se rozhodují na úrovni matky. Jejich ne-alokace na PMČR by byla pro trh zklamáním, protože PMČR výrazněji investoval do rozšíření kapacity produkce.

Nadále je PMČR defenzivní titul se zajímavým dividendovým potenciálem. Pro letošní rok počítáme se zhruba 9% hrubým dividendovým výnosem. Větší zájem se dá předpokládat ke konci března, kdy budou vidět data za celý rok. To umožní i větší zpřesnění odhadu výše dividendy. Neočekávali bychom výraznější tlak na cenu směrem výše, protože se domníváme, že současné ceny jsou adekvátní. Rovněž relativní srovnání poukazuje na adekvátnost současných cen.

Fortuna

Fortuna

Konec roku byl ve znamení návratu nad 100korunovou úroveň a přečkává doteď. Titul přilákal zpět dividendový výnos a zprávy kolem Sazky, které mohou potenciálně mít pozitivní i negativní vliv i na Fortunu. Tento scénář spíše však nepodporujeme. Titul si teprve musí najít analytickou a investorskou veřejnost/publicitu.

Výsledky společnosti (1. 3. 2011) díky předběžným číslům nebyly překvapením. Čistý zisk z pokračujících operací dosáhl 17,4 mil. EUR vs. oček. 17,1 mil. EUR. Dividendový výplatní poměr byl lehce zúžen na 80-100 % z předchozího dolního pásma 70 %. Očekáváme dividendu ve výši 0,3 EUR (7,1% hrubý div. výnos).

Z dlouhodobého hlediska jsme na titul pozitivní poté, co si ho najdou dlouhodobí dividendoví hráči a společnost bude dodávat patřičný očekávaný fundament. Naše cílovka je 127 Kč. pegas nonwovens

Pegas Nonwovens

Titul zůstal opětovně víceméně bez zájmu investorů a nadále se obchoduje na úrovních kolem 450 Kč. Výsledky 17. března by měly zapadat do výhledu společnosti: meziroční pokles EBITDA do 10 %. Na trhu aktuálně vidíme poměrně rychlý růst polymerů, což může krátkodobě způsobit tlak na marže společnosti, než se cenový mechanismus přenese až do finální produkce.

Domníváme se, že je titul dostatečně fundamentálně silný, navíc se solidním dividendovým potenciálem na úrovni kolem 5 % hrubého. Překvapení na poli akvizic je rovněž stále ve hře.

CME

CETV (CME)

Výsledky za 4Q při provozním zisku EBITDA ve výši 65 mil. USD lehce překonaly očekávání 62 mil. USD. Lepší výsledek zaznamenaly především tržby. Tímto výsledkem společnost dosáhla svého sníženého plánu, což hodnotíme pozitivně. Zároveň to znamená, že pro krátké období z titulu zmizí nejistota ohledně výsledků.

Důležité budou výsledky za 1Q11 (27. dubna), ani ne tak z pohledu čísel, jako z pohledu výhledu na rok 2011. Tento faktor je prozatím vnímán jako potenciální riziko. Naše očekávání je EBITDA 2011 ve výši 186 mil. USD.

Aktuálně se titul obchoduje spíše technicky. Z pohledu USD se pohybujeme na hranici 18-19 USD a vyčkávání je již poměrně dlouhé. Několikrát jsme opakovali soustředění se na výsledky 4Q10, které nakonec dopadly dobře, a výhled na 2011 (prozatím neoznámen). Očekáváme, že právě tato událost může odstartovat pohyb titulu. Negativní scénář bychom vnímali spíše limitovaně, protože dle našeho názoru je v cenách již promítnuto poměrně zdlouhavé oživení reklamní poptávky na trzích, kde CETV podniká.