Krátkodobý výhled na české akcie: srpen 2011 - Erste, Komerční banka a VIG
|

Krátkodobý výhled na české akcie: srpen 2011 - Erste, Komerční banka a VIG

Erste Group, Komerční banka a VIG. Potenciál a riziko akcií finančního sektoru v systému SPAD na pražské burze pro srpnové obchodování.

Komerční banka Vienna Insurance Group (VIG)
Erste Bank logo

Erste Bank

I v případě Erste Bank je důležité sledovat dluhopisové trhy, protože samotné výsledky (29.7.) byly na provozní úrovni v souladu s odhady. Sentiment a vývoj rizikové přirážky jsou stěžejními faktory.

Současná cena na úrovni 700 Kč je z našeho pohledu opětovně zajímavá. Stejně jako u Komerční banky je nutné upozornit na současné rizikové faktory kolem státního dluhu některých zemí eurozóny a celkového sentimentu, který není příznivý.

Komerční banka

Komerční banka

Výsledky za 2Q11 (3.8.) byly na čistém zisku výrazně horší než očekávání, a to hlavně díky odpisu části řeckých dluhopisů ve výši 1,66 mld. Kč. Provozní výsledek byl jinak v souladu s očekáváním. Komerční banka následovala tímto krokem svou mateřskou společnost Société Générale, která rovněž provedla rozsáhlé odpisy řeckého dluhu.

Bankovní tituly jsou významně zasaženy současnou vysokou volatilitou na státních dluhopisech včele s italskými a španělskými. Právě zhoršující se ceny především italských dluhopisů mají negativní vliv na dluhopisové portfolio Komerční banky.

Ceny sahající k úrovním 3500 - 3600 Kč jsou z našeho pohledu velmi zajímavé pro dlouhodobou investici rovněž díky defenzivnímu charakteru banky. Z krátkodobého hlediska je nutné upozornit na faktory (volatilita na dluhopisech) ovlivňující celkově sektor a sentiment, které jsou spíše negativní. Další pokles by však z našeho pohledu jen vylepšoval dlouhodobější investici. VIG

VIG

Stejně jako banky i pojišťovny budou pod vlivem sentimentu na finanční instituce. V případě VIGu je dobré zopakovat, že nemá výraznější expozici vůči dluhopisům ze zemí jižní Evropy či tzv. PIIGS. Celková expozice by neměla přesahovat 200 mil. EUR. Jen připomeneme, že odhadovaný roční čistý zisk skupiny by měl v roce 2011 přesáhnout 400 mil. EUR Tento faktor by měl působit stabilizačně v rámci sektoru finančních institucí.

Výsledky 18.8. by neměly přinést výraznější překvapení. Dle našeho názoru bude již trh anticipovat i případný odpis některých dluhopisů, ale jak naznačeno výše, tento efekt by neměl být pro pojišťovnu nijak výrazný.

Dlouhodobě hodnotíme ceny pod 900 Kč jako zajímavé. Současnou cenu kolem hranice 860 Kč vnímáme tedy jako atraktivní investiční příležitost. Opětovně zopakujeme, že je potřeba sledovat krátkodobý sentiment především pramenící z volatility italských a španělských dluhopisů.