Krátkodobý výhled na české akcie: září 2011 - Erste, Komerční banka a VIG
|

Krátkodobý výhled na české akcie: září 2011 - Erste, Komerční banka a VIG

Erste Group, Komerční banka a VIG. Potenciál a riziko akcií finančního sektoru v systému SPAD na pražské burze pro zářijové obchodování.

Komerční banka Vienna Insurance Group (VIG) Erste Group Bank
Erste Bank logo

Erste Group

V případě Erste je důležité sledovat dluhopisové trhy. Sentiment a vývoj rizikové přirážky jsou stěžejními faktory.

Vhodné je dle našeho názoru sledovat vývoj mezibankovních sazeb, které mohou napovídat o stavu likvidity v sektoru. Právě růst těchto sazeb může vyvolávat jisté spekulace.

Omezení spekulace na pokles (tzv. short) bankovních akcií v některých zemích mohou paradoxně přinést nepříznivý vliv na akcie, které takový zákaz nemají. Na druhou stranu u těchto akcií k tomu není příliš důvod, kromě pohybu v rámci sektoru.

Současná cena pod 600 Kč je z našeho pohledu zajímavá. Je možná vhodné zdůraznit, že alespoň pro první polovinu září jsme více nakloněni investici do tohoto titulu.

Nadále se samozřejmě bude sledovat vývoj v Rumunsku a Maďarsku, kde například díky rostoucí ceně švýcarského franku docházelo k dalšímu zhoršování úvěrového portfolia, které je denominované v této měně.

Švýcaři zasahují! Intervence převrátila měnový trh! Komerční banka

Komerční banka

Komerční banka prošla výrazným výkyvem v návaznosti na spekulace ohledně potenciálních problémů mateřské společnosti Société Générale. Cena akcie propadla až na úroveň 2 700 Kč. Po následném uklidnění se cena začala stabilizovat.

Po výsledcích jsme provedli úpravu modelu v návaznosti na odpis řeckých dluhopisů a současných tržních podmínek. Na titulu jsme ponechali nákupní doporučení s cílovou cenou 4 375 Kč (z 4 441 Kč 22. 2. 2011) a více jsme poukázali na defenzivnost banky vzhledem k očekávaným dividendám.

Spíše zopakujeme, že bankovní tituly jsou významně zasaženy vysokou volatilitou na státních dluhopisech v čele s italskými a španělskými (aktuálně zásah ECB). A celkově sektor je nadále sledován vzhledem k rostoucí ceně za likviditu. Ta roste na základě spekulací ohledně nedostatečné likvidity některých bank, potenciálnímu/faktickému řízenému bankrotu Řecka a celkové nejistotě a částečné ztráty důvěry v mezibankovním styku.

Ceny titulu pod 3 000 Kč přilákaly i další investiční domy ke zvýšení/zintenzivnění svého doporučení na KB. Aktuální ceny jsou z našeho krátkodobého pohledu neutrální vzhledem ke krátkodobému rychlému posunu směrem nahoru. Na druhou stranu z dlouhodobého defenzivního pohledu jsou tyto ceny stále atraktivní.

VIG

VIG

Výsledky dle očekávání nepřinesly větší vzrušení při čistém zisku za 1H11 na úrovni 215 mil. EUR (+9,5 % r/r) vs. oček. 213 mil. EUR. Společnost potvrdila svůj výhled.

Expozice vůči "rizikovým" zemím Evropy byla dle očekávání potvrzena na relativně nízké úrovni 109 mil. EUR (26 % z oček. zisku za rok 2011). Nicméně v případě turbulencí ve finančním sektoru z důvodu dluhového problému eurozóny by se dal očekávat tlak na titul.

Dlouhodobě vnímáme ceny pod 800 Kč jako zajímavé. Nedávné ceny k úrovni 700 Kč jsme vnímali jako atraktivní. Domníváme se, že titul je dostatečně zajímavý. Dluhové problémy eurozóny neměly mít drastický dopad ani v negativním scénáři na hospodaření a stabilitu pojišťovny.