4 důvody, proč není časování trhu strategií pro každého
|

4 důvody, proč není časování trhu strategií pro každého

Časování trhu je cesta do pekel pro drtivou většinu investorů. Je to jedna z mála jistot, s nimiž může počítat téměř každý, kdo kdy investoval a pokoušel se porážet trh tím, že své pozice otevíral a uzavíral častěji, než je zdrávo. Když se do toho přece jen někdo pustí, měl by si dávat pozor na čtyři základní faktory, které mohou ovlivnit jeho výsledky.

Časování trhu Chyby v investování Světové akcie Medvědí trh Býčí trh Ponaučení pro investory

Časování trhu a předpovídání dění na trzích je hra na náhodu. Investoři mají mnohdy tendenci připisovat úspěšné obchody svému umění a neúspěšné obchody smůle, ale v reálu je to vždy o štěstí. V médiích jsou pohyby cen na trzích v předchozích dnech vysvětlovány různými faktory (v posledních týdnech a měsících mezi nejoblíbenější patřily geopolitické napětí spojené s KLDR, dluhový strop v USA, hurikány, v Evropě třeba katalánské referendum o nezávislosti). Když analytici potřebují vařit z vody, nabízí se hláška o vybírání zisků, případně velice populární sezónní vzorce.

Ve skutečnosti nikdo přesně neví, co stojí za (veškerými) pohyby na akciovém trhu v rámci jednotlivých dnů. Mohou to být všechny zmiňované faktory, ale také žádný z nich. To je největší překážka či výzva pro časovače trhu, kterou si tito ale málokdy uvědomují. Bilanci těch, kdo se snaží načasovat obchody, přitom nejvíce ovlivňuje chování ostatních investorů, schopnost jít proti trhu, cykly a velké výkyvy v krátkých časových intervalech.

1. Iracionalita

Investoři nejsou schopni se delší dobu chovat racionálně a disciplinovaně. Když už někdo chce zkusit časovat obchody, musí přijmout a dodržovat jasná pravidla. Kuráž a intuice mohou vést k několika náhodným úspěšným obchodům, ale jako dlouhodobá strategie neobstojí. Problém je, že investoři často podlehnou vlastnímu strachu v reakci na ztrátové obchody, načež dělají vše v zájmu toho, aby neztráceli peníze. "Jenže jednoduché investice jsou jen zřídkakdy výnosné," říká Barry Ritholtz ze společnosti Ritholtz Wealth Management.

2. Kontrariánský postoj

Investor, který jde proti trhu, musí počítat se dvěma hlavními problémy. Prvním je efektivita trhu. Přestože existuje mnoho názorů, které s efektivitou trhů nesouhlasí, klišé jako "trend je přítel (trend is friend)" nebo "neperte se s páskou (don't fight the tape)", což je narážka na historii, kdy se pohyby cen zaznamenávaly na papírovou páskum jsou vlastně správná. Odkazují na povětšinou správné ocenění aktiv na trhu.

Druhým problémem, s nímž se musí investor vypořádat, je správné identifikování situace, kdy je dav ovlivňován extrémním strachem nebo chamtivostí.

3. Každý cyklus je jiný

Investor si musí položit otázku, co vlastně ovlivňuje aktuální trend. Zda jsou to vysokofrekvenční obchodování (HFT), rozmach takzvaně pasivního investování, extrémně nízké sazby, kvantitativní uvolňování nebo něco jiného. Bez toho, aby to investor časující trhy pochopil, nemůže být úspěšný. Různorodost cyklů však nesmí zaměňovat s nejnebezpečnější větou na trzích ("tentokrát je to jiné").

V prvním případě jde o vliv strukturální změny na trzích, vývoje nových investičních produktů, obchodních nástrojů, firem a podobně. Ve druhém jde pouze o chybu těch, kdo nejsou schopni pochopit, že chování davu se nemění (a vede ke katastrofám).

4. Velké růsty a propady přicházejí společně

Největší výzvou investora, který časuje trhy, je skutečnost, že většina nejziskovějších a nejztrátovějších dnů se nezřídka vyskytuje v krátkém časovém úseku. Je to dáno tím, že po extrémních pohybech jsou trhy překoupené či přeprodané, a tak se trh snaží o návrat k normálu.

Ukazuje to graf, na němž je zobrazeno 25 nejziskovějších a nejztrátovějších obchodních dnů od roku 1970 do roku 2015. Při správném načasování obchodů investor může v krátkém časovém úseku "trefit" většinu výnosů dané akcie pro nejbližší roky. V horším případě (který je bohužel častější) mine nejziskovější dny následující v rámci oživení z medvědího trendu, případně "trefí" ty nejztrátovější na začátku medvědího trendu.

Zdroj: Ritholtz Wealth Management

Špatnou zprávou pro potenciální časovače trhu je také to, že i když všechny uvedené překážky překonají a zvládnou problémy s nimi související, nemají vyhráno. Podle Ritholtze je jejich šance na úspěch i tak zhruba jedna ku deseti. Zbytek je o štěstí. "Štěstí je samozřejmě nevědecký pojem. Abych byl přesný, mohu říci, že trhy jsou ve velké míře ovlivněny nahodilostí, což dělá z jejich časování obrovskou výzvu i pro nejschopnější obchodníky," uzavírá Ritholtz.

Zdroj: Bloomberg