Akcie jako dlouhodobě prakticky bezriziková investice
|

Akcie jako dlouhodobě prakticky bezriziková investice

V krátkodobém a střednědobém horizontu akciové trhy neustále více či méně kolísají. Někdy dochází k velice silnému růstu, jindy naopak k výrazným poklesům. Dlouhodobě je ale rizikem v podstatě jen nebýt na trhu, zdůrazňuje investiční stratég Michal Stupavský ze společnosti Conseq Investment Management.

Investiční strategie Investiční horizont Ponaučení pro investory Akciový trh Světové akcie Conseq

K hlavním faktorům, které kolísání cen akcií ovlivňují, patří dynamika světové ekonomiky, měnová politika klíčových centrálních bank v čele s Fedem, dynamika firemních zisků a geopolitická rizika. V opravdu dlouhodobém horizontu ale globální akciové trhy rostou, a to poměrně výrazně.

Kolísání probíhá okolo dlouhodobého růstového trendu. Ten je dán tím, že globální nominální HDP neustále roste (byť také kolísá). Díky tomu rostou tržby veřejně obchodovaných firem. Ziskové marže pak také během hospodářského cyklu kolísají, nicméně tato volatilita rovněž rámuje dlouhodobý trend, tedy průměr. A díky tomu dlouhodobě rostou také zisky firem.

A jsou to právě zisky, které ženou globální akciové trhy výše. Ocenění (například poměr ceny akcie a zisku na akcii, tedy P/E) také neustále kolísá, nicméně opět okolo dlouhodobého průměru.

Výsledkem toho všeho je, že opravdu dlouhodobě globální akciové trhy silně rostou. Jasně to ilustruje graf výkonnosti světových akcií ve dvacetiletých klouzavých obdobích.

Akcie se tak při dlouhém investičním horizontu jeví jako prakticky bez rizika ztráty. A proto by měla portfolia investorů s velice dlouhým investičním horizontem zahrnovat z velké části právě akcie.