Aktivovat, pokrýt, inovovat aneb konektivita jako investiční příležitost
|

Aktivovat, pokrýt, inovovat aneb konektivita jako investiční příležitost

Aktivita spotřebitelů i firem se přesouvá z off-line prostředí do on-line světa a z něj rovnou do mobilní sféry. Jde o dlouhodobý trend, který je podporovaný mnoha inovacemi a jenž přeměňuje celá odvětví.

Internet 5G sítě Investiční tipy Informační technologie

Digitální ekonomika je stále podstatnější součástí globálního hospodářství. Například v USA podle údajů Bureau of Economic Research zajistila v roce 2017 celých 29 % růstu HDP, po celou uplynulou dekádu pak digitalizace navyšovala americký HDP o více než 5 % každý rok. Ve zmíněném roce 2017 tvořila digitální ekonomika 8,2 % amerického HDP.

Navzdory tomu je velká část byznysu nadále teprve v rané fázi přechodu od fyzického obchodu k e-commerce. V mnoha oblastech, jako jsou obchody se smíšeným zbožím, volný čas nebo dovoz hotového jídla, elektronický obchod teprve zapouští kořeny.

Téma digitalizace lze rozdělit do tří oblastí, jež zahrnují konkrétní firmy a celá odvětví a mají své ekonomické a investiční charakteristiky:

1. Aktivátoři. Jde o společnosti, které poskytují vybavení, zařízení a jejich komponenty potřebné pro fungování vysokorychlostních sítí. Příkladem je Ericsson. Nejčastěji jde o zástupce technologického sektoru.

2. Síť. Do ní spadají firmy, které vlastní nebo provozují sítě, typicky tedy telekomunikační společnosti. Příkladem mohou být americké firmy Verizon a Charter nebo evropská Cellnex.

3. Inovátoři. Poslední skupina těží z výhod a příležitostí v oblasti konektivity a nabízí produkty a služby. Jedná se typicky o internetové společnosti zabývající se novými médii nebo herní společnosti. Inovace jsou dlouhodobě stimulovány digitální reklamou a zábavou a také obchodem. Do této kategorie spadají například Alphabet, Alibaba nebo Tencent.

Aktivátoři mají velice cyklické příjmy, vlastníci sítí jsou typičtí stabilním a dlouhodobým růstem a inovátoři těží z obrovského strukturálního růstu.

Každá z uvedených oblastí má jiné ekonomické charakteristiky a nabízí jiné možnosti investování, celkový dopad konektivity je ale na první pohled mimořádný. U inovátorů jsou tržby i růst výrazně vyšší než v ostatních skupinách, ale ve všech třech najdeme zajímavé příležitosti. A ačkoliv u firem, jež se zabývají sítěmi, může růst a rentabilita investovaného kapitálu působit ve srovnání s dalšími dvěma kategoriemi skromně, mají tyto firmy spíše stabilnější příjmy a výnosy. Pro defenzivní investory atraktivní cíl.

Svět stojí na počátku éry 5G sítí. Ty slibují výrazně větší kapacitu a spolehlivost internetového spojení, což bude mít velký vliv na "digitální život". Předpokládá se rozvoj technologií, jako jsou internet věcí, automatizace průmyslu, autonomní řízení či rozšířená a virtuální realita. Na další možnosti využití budou firmy postupně přicházet. Jde zkrátka o strukturálně podložené investiční téma slibující dlouhodobé a rostoucí výnosy.

2020 vs. 2000: Jsme skutečně svědky nové technologické bubliny?
Technologická rally na americkém akciovém trhu pokračuje. Index Nasdaq 100 přidává od začátku roku více než 20 %, zatímco široký benchmark S&P Composite 1500 ztrácí zhruba čtyři procenta. Někteří investoři varují před přifukováním technologické bubliny. Je to ale opravdu tak vážné?
Zdroj: Fidelity International