Program COSME poskytne prostřednictvím finančních nástrojů firmám miliony korun

Komunitární program COSME je určen malým a středním podnikům. Není o dotacích, ale o poskytování finančních záruk a garancí malým a středním podnikům při jejich snaze získat úvěr nebo si zajistit financování prostřednictvím rizikového kapitálu. O podporu se žádá na evropské úrovni.

Program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME) probíhá v letech 2014 až 2020. Malým a středním podnikům především nabízí možnost získání úvěrových garancí nebo přímo investic formou private equity a rizikového a rozvojového kapitálu (venture capital). Dalšími cíli programu jsou podpora internacionalizace a přístupu na trhy, vytváření prostředí podporujícího konkurenceschopnost a zlepšování podnikatelské kultury.

Dosáhnout na úvěry

Program malým a středním firmám především nabízí peníze na finanční záruky a protizáruky u bank nebo u záručních a leasingových společností. Jeho smyslem je, aby banky a záruční a leasingové společnosti poskytly malým a středním podnikům úvěry a finanční leasing, na které by za normálních okolností tyto podniky nedosáhly.

Rozpočet programu je v přepočtu 62 miliard korun. Evropská komise přitom předpokládá, že tyto peníze v praxi vygenerují díky takzvanému multiplikačnímu, pákovému efektu – tedy dalším navazujícím úvěrům a investicím - v přepočtu 675 miliard korun ve prospěch malých a středních podniků. Odhaduje se, že jedno euro finanční záruky z programu umožní malým a středním podnikům financování jejich projektů až v objemu 30 eur.

Takto vynaložené prostředky na sebe naváží další peníze pro malé a střední firmy z veřejných a soukromých zdrojů. Evropská komise tvrdí, že půjčky a investice díky poskytnutým finančním zárukám v rámci programu v následujících letech získá přes 300 tisíc evropských podniků. Na základě zkušeností z podobných programů se očekává, že zhruba 90 % příjemců podpory z programu budou tvořit podniky s maximálně deseti zaměstnanci a průměrná výše jim poskytnutých půjček bude v přepočtu necelé 2 miliony korun. Přesně to je kategorie malých a středních podniků, která má se získáváním finančních prostředků největší potíže.

Část rozpočtu programu COSME bude investována i do fondů poskytujících rizikový kapitál či fondů soukromého kapitálu. Tyto prostředky by měly být využity na zakládání malých a středních firem s vysokým potenciálem růstu a jejich následné rozšiřování. To by se mohlo týkat více než 500 firem a celkový objem investic by mohl v přepočtu dosáhnout až 108 miliard korun. Důraz se přitom bude klást i na to, aby peníze z programu směřovaly do těch malých a středních podniků, jejichž fáze rozšiřování a růstu v sobě bude zahrnovat i přeshraniční aktivity.

Přístup k penězům pro více firem

Program COSME pomáhá firmám, s nimiž by se banky jinak "nebaví" nebo jimž by nabídly takové úvěrové podmínky, které by pro ně mohly být likvidační. V tomto ohledu již nyní v Česku řada velkých tuzemských bank a finančních zprostředkovatelů nabízí mnoho zvýhodněných finančních nástrojů z Evropské investiční banky nebo Evropského investičního fondu.

Program COSME, který je implementován a financován Evropskou komisí přímo z rozpočtu EU, má v gesci Odbor inovačního podnikání a investic Ministerstva průmyslu a obchodu. Jeho prostřednictvím již ostatně byly vyhlášeny dvě výzvy. Ty jsou určeny finančním institucím a fondům, které mohou poskytovat půjčky malým a středním podnikům a záručním institucím a fondům, které jsou zřízeny za účelem poskytování rizikového kapitálu malým a středním podnikům. Vybraní zprostředkovatelé budou díky finančním zárukám z programu spravovat a poskytovat finanční nástroje včetně rizikového kapitálu na podporu růstu firem, a to především v inovativní a výzkumné oblasti a s přeshraničním dopadem.


Vše o dotacích najdete pod tagem STRUKTURÁLNÍ FONDY EU - OPERAČNÍ PROGRAMY a také v sekci Témata v rámci podtématu Evropské dotace (strukturální fondy EU, OP).


Vedle poskytování finančních záruk a garancí pro získání úvěrů a rizikového kapitálu pro malé a střední podniky program financuje síť Enterprise Europe Network, jež má přes 600 poboček ve více než 50 zemích. Síť pomáhá podnikům nalézt obchodní a technologické partnery, rozumět právním předpisům a získat přístup k financím z EU. Součástí programu je portál pro podniky Vaše Evropa či portál Internacionalizace malých a středních podniků. První poskytuje praktické informace pro podnikatele, kteří chtějí vyvíjet činnost v jiném členském státě. Druhý se zaměřuje na podniky, které chtějí rozšířit svou působnost mimo Evropu.

Z programu jsou financovány i asistenční služby pro práva malých a středních podniků v oblasti duševního vlastnictví pro země ASEAN, Čínu a země MERCOSUR. Další hrazenou programovou aktivitou je finanční pomoc středisku pro průmyslovou spolupráci EU a Japonska, podpora rozvoje klastrů s důrazem na meziodvětvovou spolupráci, podpora digitalizace obchodního prostředí a vůbec elektronických dovedností. Do programu spadá i podpora výměn v rámci mobility, výzkum, šíření osvědčených postupů a pilotní projekty v oblastech, jako jsou například vzdělávání podnikatelů, mentoring či vypracovávání pokynů a rozvoj podpůrných služeb pro nové a potenciální podnikatele, včetně podnikatelů z řad mladých lidí, žen a seniorů.

Česká ekonomika
Přestat sledovat
Česká republika
Přestat sledovat
Evropská unie
Přestat sledovat
Byznys a podnikání
Přestat sledovat
Strukturální fondy EU, operační programy, komunitární programy, národní programy
Přestat sledovat
25. 2. 2021 17:01
David Navrátil (Česká spořitelna): České zadlužení může být problém, výnosy dluhopisů ztrácejí v…
Česká ekonomika
Přestat sledovat
David Navrátil
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
25. 2. 2021 21:31
ABCD investora: Tipy na výběr akcií (nejen) ve středoevropském regionu
Akcie ČR
Přestat sledovat
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Large caps
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Small caps
Přestat sledovat
Střední a východní Evropa
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
25. 2. 2021 12:31
Dominik Stroukal: Kdo chce těžit z výhod bitcoinu, nesmí se bát propadů o desítky procent
Bitcoin
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Kryptoměny
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Volatilita
Přestat sledovat
23. 2. 2021 17:01
Kateřina Zychová (Verdi Capital): Hotovost držíme na minimu. Smysl dávají akcie, zvažujeme větší…
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat