Ropný průmysl ve střední Evropě: Pokud vydrží růst zisků, mohou se vrátit dividendy

Ačkoli střední Evropa není sama o sobě bohatá na ropu, svými podmínkami umožnila vznik poměrně velkých společností zaměřených na zpracování ropy, obchod s ropnými produkty, a dokonce i těžbu ropy a zemního plynu. Jak se v současnosti daří Unipetrolu, maďarskému MOLu a polským firmám PKN Orlen a LOTOS?

Veľkosť podľa tržieb

Tabuľka č. 1 obsahuje spoločnosti zoradené podľa tržieb za rok 2010. Keďže spoločnosti účtujú v rôznych menách, tržby sú prepočítané do EUR s kurzom ECB platným 8. 9. 2011. Podľa tržieb jednoznačne dominuje PKN Orlen a MOL. Obe spoločnosti pôsobia na viacerých trhoch, na rozdiel od LOTOSu a Unipetrolu. Unipetrol je dcérska spoločnosť PKN Orlenu.

Dividendy

Investori zameraní na dividendy budú sklamaní. Ani jedna spoločnosť nevyplatila dividendy za rok 2010. PKN Orlen, MOL a Unipetrol vyplatili dividendu naposledy za rok 2007, LOTOS za rok 2006.

Aktuální kurz akcií Unipetrolu sledujte zde

Na výplatu dividend sa používa predovšetkým čistý zisk a nerozdelený zisk z minulých období. Napriek obťažnosti predpovedania budúcej dividendy sa skúsme podrobnejšie pozrieť na oba spomenuté zdroje dividendových platieb.

PKN Orlen má ako jediný zisk na úrovni z predkrízového obdobia. Slušnú úroveň dosahuje aj spoločnosť LOTOS. Zisk MOLu má síce posledné tri roky klesajúcu tendenciu a je ďaleko pod úrovňou z predkrízového obdobia, na druhej strane ale ako jediný nemal v žiadnom roku stratu.

Uvedené grafy toho až tak veľa nepovedali, preto sa ďalej skúsme zamerať na anualizovaný zisk na akciu (zisk za posledné štyri kvartály: Q3/2010 až Q2/2011).

Okrem Unipetrolu sa všetkým spoločnostiam prvý polrok 2011 darilo veľmi dobre. Ak by druhý polrok dosiahli rovnaký zisk ako v roku 2010, PKN Orlen a LOTOS by dosiahli rekordné zisky za posledných 5 rokov. MOL by sa priblížil blízko k rekordu z roku 2006.

Krátkodobý výhled na české akcie: září 2011 - ČEZ, NWR a Unipetrol

Tabuľka č. 3 ukazuje veľkosť nerozdeleného zisku k 31. 12. 2010 na jednu akciu. Je v nej tiež rok, v ktorom dosiahol nerozdelený zisk maximum za posledných 5 rokov. Vysoký nerozdelený zisk ale ešte neznamená, že spoločnosť bude mať peniaze na výplatu dividend. Preto je potrebné sledovať aj stav súvahovej položky peniaze a peňažné ekvivalenty. Unipetrol, PKN Orlen a MOL mali k 31. 12. 2010 v porovnaní s minulými obdobiami nadpriemernú výšku hotovosti na svojich účtoch.

Trhové ukazovatele

Pri pohľade na trhové ukazovatele je na tom jednoznačne najhoršie Unipetrol. Ukazovateľ P/E má hodnotu 34,8, anualizované P/E je ešte vyššie. Anualizovaný P/E má pri zvyšných troch spoločnostiach veľmi zaujímavú hodnotu. Je to spôsobené dobrými výsledkami za prvý polrok 2011, ktoré sme spomenuli vyššie.

ČEZ, NWR a Unipetrol: Výhled společností po výsledkové sezóně očima Petra Nováka (Generali PPF Asset Management)

Pomer kurzu a účtovnej hodnoty akcie je pri všetkých spoločnostiach menší ako jedna. To znamená, že investori sú ochotní zaplatiť nižšiu cenu, ako je účtovná hodnota majetku pripadajúceho na jednu akciu.

Ukazovatele rentability

Ukazovatele sú počítané z účtovnej závierky za rok 2010. Za povšimnutie určite stojí rentabilita vlastného kapitálu na úrovni 10 % pri PKN Orlen a LOTOS. Tieto dve spoločnosti dosahujú najlepšie hodnoty aj pri ziskovej marži. Najhoršie obstála spoločnosť Unipetrol.

Zadlženosť

Najnižšiu celkovú zadlženosť za rok 2010 má Unipetrol. U ostatných spoločností sa zadlženosť pohybuje mierne nad 50 %. Zadlženosť je rovnomerne rozložená medzi dlhodobú a krátkodobú.


Hodnotili sme ropné spoločnosti zo strednej Európy. Tieto spoločnosti boli významne zasiahnuté finančnou krízou. S ohľadom na posledné obdobie máme možnosť pozorovať zlepšenie ich finančných ukazovateľov a rast ziskov. Ak by toto oživenie vydržalo aj v druhom polroku, mohli by sa investori po dlhej dobe dočkať dividend.

Orlen Unipetrol
Přestat sledovat
Rafinérie
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
Dividendy
Přestat sledovat
Mohlo by vás zajímat
2. 3. 2021 17:01
VE STŘEDU OD 10 HODIN ŽIVĚ: Aktuálně z trhů (se Stanislavem Viktorinem)
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
25. 2. 2021 21:31
ABCD investora: Tipy na výběr akcií (nejen) ve středoevropském regionu
Akcie ČR
Přestat sledovat
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Large caps
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Small caps
Přestat sledovat
Střední a východní Evropa
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
1. 3. 2021 12:21
Úspěšný byznys vs. narůstající nejistota: Myslete na nemyslitelné!
Byznys a podnikání
Přestat sledovat
Koronavirus
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
27. 2. 2021 20:31
Vladimír Vávra (WOOD & Company): Na americkém trhu probíhá spíše rotace, k hlubší korekci nevidím…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat