Asianizace (teprve) začíná

V 19. století vládla světu Evropa, ve 20. století nastala postupná amerikanizace. Nyní hraje prim Asie, přičemž její nástup je mnohem rychlejší, než si západ připouští.

Vzestup Asie je nečekaně rychlý a region, který je domovem více než poloviny lidstva, se v průběhu jedné generace dostal z nízké příjmové skupiny do střední. Do roku 2040 by měla Asie tvořit 50 % světového HDP a zajišťovat téměř 40 % světové spotřeby.

Nová studie společnosti McKinsey Global Institute ukazuje, do jaké míry se globální těžiště posouvá více do Asie. Ta má stále větší podíl na obchodu, kapitálu, lidských zdrojích, vědomostech, dopravě, kultuře i přírodních zdrojích. Z osmi typů celosvětových přeshraničních toků je opačný trend pouze u odpadu.

To má za následek růst významu i velikosti asijských měst. V regionu se nachází 21 z 30 největších na světě a čtyři z deseti nejnavštěvovanějších. A některá z méně známých asijských měst jsou nyní na radaru investorů. V Yankounu (dříve Rangúnu, komerčním centru Myanmaru) činily přímé zahraniční investice "na zelené louce" v odvětvích náročných na znalosti v roce 2017 hned 2,6 miliardy dolarů, před deseti lety prakticky neexistovaly. Podobně tak Bekasi, menší město poblíž Jakarty, se stalo Detroitem Indonésie, tedy centrem tamního automobilového a motocyklového průmyslu. Hajdarábád, kde v roce 2017 vzniklo přes 1 400 patentů, rychle dohání indické Silicon Valley v Bengalúru.

Do Asie ale nemíří jen cizí kapitál. K rozvoji obchodu dochází také v rámci samotného regionu, kde se již realizuje asi 60 % obchodu s asijským zbožím. Usnadňuje to integrace dodavatelských řetězců, zvyšuje se objem financování a investic v rámci regionu. Více než 70 % startupů je financováno přímo z Asie.

Diverzita jako hnací motor

Jedním ze základních faktorů uvedeného vývoje je diverzita. V rámci Asie existují čtyři regiony v různém stadiu ekonomického vývoje, které hrají jedinečnou roli ve světové ekonomice. Prvním je Čína, která svým sousedům poskytuje prostor pro propojení a inovace. V letech 2013-2017 realizovala země 35 % přímých zahraničních investic v Asii, přičemž přibližně jedna čtvrtina z nich směřovala do jiných asijských ekonomik. Růst inovací odráží skutečnost, že 44 % všech patentů pocházelo v roce 2017 právě z Číny.

Druhým regionem je rozvinutá Asie, kam patří Japonsko, Singapur, Jižní Korea (a v rámci průzkumu také Austrálie a Nový Zéland), který také funguje jako poskytovatel technologií a kapitálu. S celkovými přímými zahraničními investicemi na úrovni 1 bilionu USD tvořily tyto země v letech 2013-2017 54 % asijských výdajů na přímé zahraniční investice. Například samotná Jižní Korea představuje 33 % zahraničních investic mířících do Vietnamu, 35 % všech zahraničních investic v Myanmaru je z Japonska, Filipíny Japonsku vděčí za 17 % investic.

Třetí skupinou je rozvíjející se Asie, zahrnující relativně rozmanitou skupinu malých rozvíjejících se ekonomik, které díky rostoucí produktivitě a spotřebě poskytují nejen pracovní sílu, ale mají také růstový potenciál. Tyto ekonomiky jsou výrazně integrovány se svými regionálními sousedy, jejich průměrný podíl toků zboží, kapitálu a lidí je 79 %.

Čtvrtá skupina, hraniční Asie a Indie, má naopak nejnižší podíl vzájemných toků (jen 31 %). Toto číslo odráží historické vazby na Evropu, Střední východ, Afriku a Spojené státy, ale v budoucnu se bude zvyšovat, protože tyto ekonomiky, historicky méně integrované, v současnosti budují užší vazby se svými asijskými sousedy. Tato skupina má co nabídnout, včetně relativně mladé pracovní síly, která vydělává na rostoucím asijském dovozním trhu, a rostoucí střední třídy, která může sloužit jako nový trh pro regionální vývoz.

Díky uvedeným odlišnostem se jednotlivé skupiny doplňují, a díky tomu je integrace hnací silou pokroku v celém regionu. Například stárnutí populace v jedné zemi vyrovnává pracovní síla z jiné země. Když v jedné zemi rychle vzrostou mzdové náklady, ekonomika v ranější fázi vývoje poskytne prostor pro levnější výrobu. I díky tomu nyní můžeme vidět, že to, o čem spekulovali ekonomové již delší dobu, se stává skutečností. Vstoupili jsme do asijského století.

Zdroj:
World Economic Forum
Asijská ekonomika
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Světová ekonomika
Přestat sledovat
27. 2. 2021 20:31
V PONDĚLÍ V 10 HODIN ŽIVĚ: Expertní tržní výhled
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
26. 2. 2021 12:21
Česko v roce 2030: Moderní trendy člověka ze služeb hned tak nevytlačí, věří ekonom David Marek
Česká ekonomika
Přestat sledovat
Česká republika
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Přestat sledovat
25. 2. 2021 17:01
David Navrátil (Česká spořitelna): České zadlužení může být problém, výnosy dluhopisů ztrácejí v…
Česká ekonomika
Přestat sledovat
David Navrátil
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
25. 2. 2021 21:31
ABCD investora: Tipy na výběr akcií (nejen) ve středoevropském regionu
Akcie ČR
Přestat sledovat
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Large caps
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Small caps
Přestat sledovat
Střední a východní Evropa
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat