Termín pro podání daňového přiznání se blíží. Důchodci ani studenti přitom nemají výjimku

Image
Daně, daňové přiznání
Obrázek: Profimedia

Přiznání k dani z příjmů je možné bez sankce podat o měsíc později. Čas tedy daňoví poplatníci mají v případě listinného podání do 3. května a při elektronickém podání do 1. června. Ale pozor, pokud daňové přiznání podáte byť jen o jeden den později, sankce se vám bude počítat již od 1. dubna. Stejně jako loni se totiž nejedná o formální odklad termínu pro podání přiznání, ale jen o prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním.

Studenti

Studenti nejčastěji vykonávají při studiu brigády formou dohod o provedení práce (DPP). Není však výjimkou, že pracují na hlavní pracovní poměr nebo vykonávají samostatnou výdělečnou činnost. Ne všechny tyto činnosti zakládají studentům povinnost podávat daňové přiznání. Kdy je ale podat musejí?

  • Pokud pracují během jednoho měsíce současně pro více zaměstnavatelů a byla jim z příjmů od těchto zaměstnavatelů odvedena zálohová daň.
  • Pokud mají k příjmům ze závislé činnosti i příjmy ze samostatné činnosti, kapitálové příjmy, příjmy z pronájmu či ostatní příjmy vyšší než 6 000 Kč.
  • Obecně pak musí daňové přiznání podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

Dohoda o provedení práce musí být uzavřena písemně s rozsahem práce ne větším než 300 hodin v kalendářním roce pro jednoho zaměstnavatele. V případě, že student pracuje na základě dohody o provedení práce, má možnost podepsat prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (laicky se mu říká "růžový papír"). Pokud prohlášení podepíše, dává tím svému zaměstnavateli svolení s použitím své základní slevy na dani, která z příjmů za rok 2020 činí 27 840 Kč ročně, případně dalších slev na dani.

To, zda poplatník učiní prohlášení, a také výše mzdy ovlivňují druh daně, kterou se příjem z dohody o provedení práce zdaňuje. V případě, že poplatník neučiní prohlášení a mzda z DPP je do 10 000 Kč, příjem se zdaňuje srážkovou daní. Zaměstnavatel poplatníkovi srazí daň ve výši 15 % a vyplatí čistý příjem. Jestliže poplatník neučiní prohlášení a mzda z DPP je nad 10 000 Kč, příjem se zdaňuje zálohovou daní. Zaměstnavatel poplatníkovi vyplatí čistý příjem po odečtu 15% zálohové daně. Zaměstnanec má pak možnost zahrnout tento příjem do daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob a požádat správce daně o vrácení této sražené daně. Pokud totiž poplatník podává daňové přiznání, může uplatnit všechny slevy, na které má zákonný nárok. Do daňového přiznání je přitom nutné zahrnout příjmy ze všech dohod o provedení práce.

Důchodci

Při pobírání starobního důchodu si mohou důchodci přivydělávat. Mohou pracovat na dohodu o provedení práce, na klasický pracovní úvazek nebo vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Ne všechny tyto činnosti zakládají starobním důchodcům povinnost podávat daňové přiznání, v některých případech je ale podání přiznání povinné.

  • Pokud pracují během jednoho měsíce současně pro více zaměstnavatelů a byla jim z příjmů od těchto zaměstnavatelů odvedena zálohová daň.
  • Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.
  • Starobní důchod, jakožto sociální dávka, je osvobozen od daně z příjmů. Avšak když starobní důchod přesáhne 36násobek minimální mzdy, dochází k jeho zdanění. Důchodci, jejichž důchod přesahuje zmíněný limit, jsou pak povinni podat daňové přiznání.
Zdroj:
V4 Group
Byznys a podnikání
Přestat sledovat
Česká republika
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Důchody
Přestat sledovat
Zaměstnání
Přestat sledovat
27. 7. 2021 19:30
V červenci Fed k utahování nezavelí, novinky k měnové politice si schová do Jackson Hole, míní…
Americká ekonomika
Přestat sledovat
Centrální banky
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Inflace
Přestat sledovat
Kvantitativní uvolňování
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
27. 7. 2021 16:48
Pírko (Bohemian Empire): Jedinou odpovědí na nejistotu je diverzifikace, po akciích druhou největší…
Diverzifikace investic
Přestat sledovat
Investiční portfolio
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Managed futures
Přestat sledovat
Nejistota na trzích
Přestat sledovat
Ponaučení pro investory
Přestat sledovat
26. 7. 2021 14:45
Vladimír Vávra (WOOD & Company): Akcie FAAMG by měly táhnout další rally v USA, jejich hospodářské…
Alphabet (Google)
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Facebook
Přestat sledovat
Microsoft
Přestat sledovat
Sociální sítě
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Výsledková sezóna
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
26. 7. 2021 12:00
Investorský magazín: Lekce z psychologie tradingu
Chyby v investování
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investorský magazín
Přestat sledovat
Investování
Přestat sledovat
Obchodování
Přestat sledovat
Ponaučení pro investory
Přestat sledovat
Pravidla a doporučení pro investování
Přestat sledovat
Trading
Přestat sledovat