Světové akcie ještě nikdy nestály tolik. Celková kapitalizace překonala 90 bilionů USD
|

Světové akcie ještě nikdy nestály tolik. Celková kapitalizace překonala 90 bilionů USD

Celková globální akciová tržní kapitalizace, tedy celková tržní hodnota všech burzovně obchodovaných korporací na celém světě, dosáhla na konci srpna nového historického rekordu. Překonala hladinu 90 bilionů USD. Tomu odpovídá i hodnota naší globální kompozitní proprietární akciové valuace, která momentálně dosahuje +33 %, a je tak na nejvyšší úrovni od poloviny roku 2002.

Světové akcie Ocenění

Globální akciové trhy jsou tak nyní oceněny opravdu hodně vysoko. A jsou to právě akciové valuace, které jsou pro střednědobou očekávanou akciovou výkonnost zásadní. Průměrný roční výnos ve střednědobém horizontu příštích pěti let včetně dividend proto nyní očekáváme pouze okolo 3-4 %.

Na první pohled se tato očekávaná výkonnost globálních akciových trhů zdá samozřejmě nízká. Jde ale bohužel o současnou realitu globálních akciových trhů. Tržní hodnota světových akcií je rekordně vysoká a korporátní fundamenty jako tržby, zisky či cash flow jsou globální pandemii nemoci covid-19 oproti původnímu dlouhodobému trendu stlačený výrazně níže.

Akciové valuace mají ve střednědobém horizontu přibližně pěti let silnou tendenci navracet se k dlouhodobým průměrným hodnotám. Vzhledem k tomu, že ocenění je v současnosti výrazně nad dlouhodobými průměry, bude ve střednědobém horizontu příštích pěti let příspěvek změny akciových valuací do celkové akciové výkonnosti velice pravděpodobně silně negativní.

Výhoda pro dlouhodobé investory: Distribuce rizika a výnosu na akciovém trhu není rovnoměrná
V letech 1928-2019 americký akciový index S&P 500 (a jeho dopočítaný model v době, kdy ještě neexistoval) v rámci kalendářních let oslabil ve 26 případech z 92. Zhruba 72 % kalendářních roků tedy zakončil v zisku. Akciový trh v USA zkrátka většinou sílí, ale není to žádné pravidlo. Je nicméně příjemné vědět, že téměř tři čtvrtiny uplynulých let byly pro akcie (nominálně, tedy bez zohlednění inflace) ziskové.