Erste zvyšuje doporučení na akcie VIG. Celý sektor se podle banky vyveze vzhůru
|

Erste zvyšuje doporučení na akcie VIG. Celý sektor se podle banky vyveze vzhůru

Erste Group Bank zvýšila doporučení na akcie pojišťovnické skupiny Vienna Insurance Group na stupeň "akumulovat" s cílovou cenou 27 EUR. Před revizí predikce banka cílila na 19,5 EUR. Očekávaný růst ceny akcií VIG by podle Erste neměl ani tak přijít v důsledku lepší výkonnosti VIG v rámci odvětví, jako spíše díky posunu sektoru jako celku vzhůru.

Vienna Insurance Group (VIG) smazat-wdfvfsdgvd Investiční doporučení Akcie ČR Pojišťovny

Předpoklad zlepšení kondice celého odvětví je založen mimo jiné na očekávání rostoucích úrokových výnosů. Tento výhled zlepšil tržní sentiment ohledně akcií pojišťoven již ke konci loňského roku a zažehl akciovou rally napříč segmentem. Ve srovnání s ostatními sektory jsou pojišťovny podhodnocené, což zvyšuje pravděpodobnost růstu cen akcií.

Z fundamentálního hlediska je zřejmé, že prostředí nízkých úrokových sazeb vytváří velký tlak na výsledky celého segmentu. VIG není výjimkou. Její čísla za první čtvrtletí jsou zavádějící, jelikož do nich vstupuje efekt plné konsolidace bytových družstev ze třetího čtvrtletí 2016.

"Očekáváme tlak na výsledky VIG v oblasti investičních aktivit. Na druhou stranu si myslíme, že by se měl výsledek technického účtu zlepšovat a kompenzovat výpadky příjmů z investičního portfolia. Růst zisku z oblasti neživotního pojištění byl v prvním čtvrtletí solidní, na jeho další vývoj bude upřena pozornost," říká Thomas Unger, analytik z Erste Group Bank.

Neživotní pojištění motorem růstu

"Očekáváme, že VIG dosáhne svého vytyčeného cíle 450-470 milionů EUR zisku před zdaněním v roce 2019. Domníváme se dokonce, že je tento výhled zbytečně konzervativní, náš odhad je 481 milionů EUR. V roce 2017 by podle našich odhadů měl zisk před zdaněním dosáhnout 434 milionů EUR (meziročně +6,6 %). Tento nárůst bude tažen především plnou konsolidací bytových družstev," pokračuje Unger.

"Očekáváme zlepšující se výsledek technického účtu, který by měl kompenzovat tlak na ziskovost v oblasti investic. Konkrétně očekáváme, že kombinovaný poměr v oblasti neživotního pojištění dosáhne 95 % v roce 2019. Tento odhad je v souladu se střednědobým cílem VIG. Lepší poměr spolu s nárůstem upsaného pojistného by měl vyústit v solidní výsledky segmentu neživotního pojištění. Právě ten by měl být do budoucna hlavním motorem růstu zisků VIG," věří analytik.

V rámci odvětví pojišťoven se VIG nezdá být podhodnocená ani nadhodnocená. Odhadovaný růst ceny akcií VIG by tak podle Erste neměl ani tak vycházet z lepší výkonnosti VIG v rámci sektoru, jako spíše z posunu sektoru jako celku vzhůru.

Zdroj: Erste Group Bank