Bonusový certifikát: Jak se chová do splatnosti
|

Bonusový certifikát: Jak se chová do splatnosti

Na první pohled je to velmi jednoduché: když akcie do doby splatnosti neprolomí bariéru, obdrží investor na konci doby trvání bonusovou hodnotu nebo cenu akcie, pokud je nad stanoveným limitem. Během doby trvání je to ale složitější.

Aby mohli investoři bonusové certifikáty nakupovat a prodávat i během doby trvání, emitent průběžně stanovuje tržní cenu, za kterou se zavazuje obchody na burze provádět a zajišťovat tak likviditu (plynulé obchodování).

Bariéra

Čím blíž je cena bariéře, tím je certifikát citlivější. Riziko prolomení bariéry roste.

Tak jako ostatní deriváty se i bonusový certifikát skládá z několika komponent, které dohromady dávají požadovaný výplatní profil. Konkrétně se bonus certifikát skládá ze "zero-strike-call" opce a "down-and out-put" opce. Výsledný kurz certifikátu odpovídá vždy součtu obou jejich částí.

"Zero-strike-call" opce = jedna ku jedné s podkladovým aktivem

"Zero-strike-call" opce značí derivát, která se de facto chová přesně jako akcie, ale bez nároku na výplatu dividendy. Je tedy levnější. V průběhu splatnosti má největší vliv na cenu vývoj pokladového aktiva, který kopíruje téměř jedna ku jedné. Dále to je očekávání výše dividendy - pokud se zvýší, cena opce klesá a naopak, pokud se očekává nižší výplata dividendy, zero-strike-call opce roste na ceně.

Bonusové certifikáty, které se vztahují na komodity, neovlivňuje výše dividendy, ale změny ve forwardových cenách.

"Down-and out-put" opce = bonusová složka

Výplatu bonusu umožňuje právě "down-and-put-out" opce (DPO), která se řadí mezi exotické opce s bariérou. Bariéra leží pod aktuální cenou podkladového aktiva a představuje zároveň i bariéru v bonus certifikátu. Pokud ji pokladové aktivum poruší, opce propadá jako bezcenná.

Splatnost

Delší splatnost zvyšuje riziko, že bariéra bude prolomena. Pokud je splatnost ale příliš krátká, výnos je velmi malý, protože riziko prolomení je mininální.

Stejně jako normální opce má i PDO opce svoji vnitřní a časovou hodnotu. Vnitřní hodnota je rozdíl mezi uplatňovací (tzn. za kolik pak můžete koupit nebo prodat) a aktuální cenou opce. Časová hodnota se stanovuje složitěji. Pokud se cena nachází blízko bariéry, je vnitřní hodnota vysoká, ale riziko, že se cena podkladu dotkne bariéry a opce propadne, je natolik velké, že zcela přebije vnitřní hodnotu a celkové cena opce je tak blízká nule. Směrem dále od bariéry nabývá na významu více vnitřní hodnota (která cenu opce snižuje) a hodnota časová, která určuje riziko, že podkladové aktivum projde bariérou a způsobí bezcennost opce.

Časovou hodnotu ovlivňuje míra kolísání (volatilita), čím větší, tím je menší. Delší splatnost také snižuje časovou hodnotu – jednoduše má pokladové aktivum více času na to, aby bariérou prošlo.

Další vlivy

Rostoucí cena podkladového aktiva vede u PDO opce k poklesu vnitřní hodnoty a naopak. Pokles ceny však nemusí nutné vést k nárůstu ceny takovéto opce, protože může převážit riziko, že cena pokladu projde bariérou.

Očekávaná volatilita

Pokud roste, zvyšuje riziko prolomení bariéry. Proto vede k poklesu ceny opce. Obecně lze říci, že při nízké volatilitě roste cena opce. To pak ve svém důsledku zvyšuje cenu bonusového certifikátu, i když se ostatní parametry nemění.