Outperformance Certifikát
|

Outperformance Certifikát

Hodí se pro rostoucí trhy. Když totiž podklad překročí určitou hodnotu, vyděláváte na dalším růstu ceny s pákovým efektem.

Nad určitou hodnotou podkladu, například akcie, se hodnota certifikátu chová nadproporcionálně ke změně ceny akcie. Důležitým parametrem je referenční cena a míra participace, se kterou se hodnota vyvíjí, když cena podkladové akcie překročí právě referenční cenu.

Outperfomance certifikát jednoduše

Jako podklad je akcie Erste Bank s referenční hladinou 18 € a mírou participace 200%.

Nyní akcie stojí 17,30 €. Až do hodnoty 18 € roste cena certifikátu stejně jako cena akcie, ovšem při překročení hodnoty 18 € se další nárůsty ceny násobí dvakrát.

Míra participace se podle doby trvání často pohybuje mezi 120-200%. Při splatnosti tak investor obdrží hodnotu, která od referenčního kurzu roste mírou, která je větší než 1.

Při nákupu takového certifikátu mějte na paměti, že pokud je hodnota podkladu výše, než referenční kurz, působí faktor oběma směry a zvyšuje tak i riziko ztráty. Při nákupu certifikátu, kde je referenční kurz a cena podkladového aktiva stejná, se pohybujete směrem dolu 1:1, ale nárůsty ceny se násobí příslušným faktorem. Dividendy se nepřipisují.

Outperformance certifikát - výplatní profil

Jak se chová do splatnosti…

Obsahují opci, proto hodnota závisí také na míře kolísaní (volatilitě), očekávané dividendě, úrokové míře nebo délce doby do splatnosti. Proto se občas může hodnota certifikátu vyvíjet neočekávaným směrem. Během doby do splatnosti však výkyvy neovlivňují daný výplatní profil. Prodej během této doby je možný.

Pokud je hodnota podkladu pod referenční hodnotou, kopíruje ceny certifikátu vývoj ceny podkladového aktiva. V opačném případě je cena zpravidla nadaktuální hodnotou pokladu a to proto, že cena certifikátu se zvyšuje díky participačnímu faktoru. Přesto je pod tzv. teoretickou (matematicky vypočítanou) hodnotou, protože opce ještě oceňuje možnost, že se cena pokladu nad referenčním kurzem do doby splatnosti neudrží. Tento rozdíl se postupem času snižuje.

Rizika odpovídají investici do holého podkladu, když není překročen referenční kurz a jsou výrazně vyšší, když aktuální cena podkladu je výše. Hodí se proto pro skutečně dynamické investory, kteří počítají také s možností nadproporcionální ztráty.