Otevřené vs. uzavřené fondy
|

Otevřené vs. uzavřené fondy

Drobný rozdíl v názvu přináší obrovské rozdíly z pohledu investora.

Otevřené fondy

Jsou určeny široké veřejnosti a jejich činnost podléhá přísné regulaci za strany České národní banky. Dostupnost finančních prostředků je téměř okamžitá.

Otevřené podílové fondy jsou fungují jako obrovská nádoby, do které může kdokoliv přilít svoje prostředky a investiční společnost na ně vydá další podílové listy. Na druhou stranu se zavazuje stanovovat cenu, za kterou podílové listy kdykoliv odkoupí zpět. Z pohledu investora tak otevřené fondy představují flexibilní možnost, jak investovat svoje peníze. Navíc přístup k nim není nijak omezen.

Uzavřené fondy

Jsou určeny pro zkušené investory, podléhají menší regulaci a často mají specální investiční záměr. Neexistuje garance odkupu podílu za předem stanovenou cenu.

Uzavřené fondy naopak mohou přijmout pouze předem daný objem investic, proti kterému smí vydat předem daný počet podílových listů nebo akcií. Až je objem dosažen, fond se pro další investice uzavře. Nárok na vyplacení investovaných prostředků je až v době splatnosti. Uzavřené fondy slouží často k financování konkrétních záměrů. Jedná se zejména o nemovitosti, lodní dopravu, letectví, energetický sektor nebo medicínské projekty. Trvání projektů a tím pádem i splatnost fondů se pohybuje v řádu několika let.

Fond pak na konci doby trvání projekt nebo majetek prodá a vyplatí investory. Dají se také koupit burzovně nebo mimoburzovně, pak je ale cena podílového listu nebo akcie dána poptávkou a nabídkou.

Důležité je u uzavřených fondů riziko dané projektu, který nemusí vyjít a může vést k úplné ztrátě finančních prostředků. Uzavření fondy fungují v jiném právním rámci než fondy otevřené.