Nemovitosti v portfoliu drobného investora
|

Nemovitosti v portfoliu drobného investora

Nemovitostní investice by neměla chybět v žádném dobře diverzifikovaném investičním portfoliu. Jejich zařazením do portfolia může drobný investor snížit riziko svých investic.

Historicky přináší investice do nemovitostí na vyspělých trzích výnos srovnatelný akciím, v souboji však jasně poráží dluhopisy a samozřejmě vklady na bankovních účtech. Stále se nemovitosti dají považovat za určitou pojistku proti inflaci a jsou všeobecně méně volatilní(kolísavé).

Reálný výnos

výnos minus inflace

To se například dařilo českým nemovitostem na začátku 90let minulého století, kdy dokázaly plně pokrýt vyšší inflaci a ještě přinést kladný reálný výnos. Nemovitosti se dají přirovnat k dividendovým akciím, na které však také působí ekonomický cyklus.

Ty zhodnocují v podobě vyplacené dividendy a z růstu tržní hodnoty akcie. Dividendy se však nevyplácejí pravidelně, protože se odvíjí především ze zisku společnosti. Podobně je tomu v případě nájmu, záleží na tom, za jakých podmínek se nemovitost pronajímá a kolik se platí za její údržbu.

Kromě přímé nemovitostní investice nabízí finanční trh nástroje, přes které je možné jednoduše a rychle vstoupit na nemovitostní trh. Finanční nemovitostní investice nabízí větší možnosti diverzifikaci a ve většině případů nízkou vstupní investici.

Příkladem jsou akciové nemovitostní fondy, které investují do akcií společností z nemovitostního sektoru. Nakupují například akcie developerských společností nebo realitních firem, které pronajímají kancelářské budovy. Tyto fondy mají velkou likviditu, ale také přináší vyšší riziko, které je typické pro akciovou investici.

V nabídce finančních investic nemovitostního trhu nechybí indexové fondy nebo indexové nemovitostní certifikáty. Výhodou oproti přímému nákup je likvidita. Když potřebujeme jen část peněžních prostředků, prodáme jen část investice.

Další způsob představují otevřených nemovitostních fondů. Ty na rozdíl od akciových fondů nebo indexových nástrojů nakupují do portfolia nemovitosti přímo.