Dividendové akcie: ČEZ
|

Dividendové akcie: ČEZ

Energetický král ve střední a východní Evropě, společnost s velkým dividendovým potenciálem.

ČEZ

Skupina ČEZ je českou polostátní organizací s mezinárodní působností, která patří do první desítky evropských společností vyrábějící elektrickou energii a to jak podle počtu odběratelů, tak i celkového výkonu.

ČEZ

Skupina ČEZ je českou polostátní organizací s mezinárodní působností, která patří do první desítky evropských společností vyrábějící elektrickou energii a to jak podle počtu odběratelů, tak i celkového výkonu.

Jedna z největších a nejdynamičtějších firem na v energetickém průmyslu v Evropě. ČEZ deklaroval svoji vizi stát se jedničkou na tomto trhu ve střední a jihovýchodní Evropě, což asertivně plní svými akvizicemi na v Polsku, na Ukrajině, v Rumunsku a Bulharsku.

ČEZ navíc v dalších čtyřech letech plánuje stát se šestou největší energetickou společností v Evropě. Skupina je aktivní i v ostatních navazujících oblastech, jako je například těžba nerostných surovin (černé uhlí, koks), zpracování vedlejších energetických produktů, výstavba a údržba energetických zařízení. Základ této společnosti byl položen v roce 2003, když se ČEZ spojil s distribučními společnostmi.

ČEZ za 1 rok

CENA 26.6.2009 (SPAD / RMS):

844 kč / 850 kč

SCHVÁLENÁ DIVIDENDA (HRUBÁ / ČISTÁ):

50 kč / 42,50 kč

ČISTÝ PROCENTUÁLNÍ VÝNOS:

+5% ročně

DATUM VALNÉ HROMADY:

13.5.2009

DATUM ROZHODNÉHO DNE (SPAD / RMS):

4.5.2009 / 7.5.2009

DATUM VÝPLATY DIVIDENDY:

3.8.2009

STRUKTURA VLASTNICTVÍ:

63% Ministerstvo financí ČR, 11% různí správci a institucionální investoři, soukromí investoři pouze 4,5%.

FINANČNÍ SITUACE:

ČEZ výsledky hospodaření

Zdroj: ČEZ

O další české dividendové akcii se můžete dozvědět zde: