Investovat do umění je radost
|

Investovat do umění je radost

Někdy rozhodne první nákup, ať již za účelem zaplnění bílého místa na zdi nebo náhodné setkání s dílem na výstavě nebo někde jinde. Pak často nastává potřeba dalšího nákupu a tím pomalu začíná investování do umění.

Z druhé strany je možný přístup čistě investiční a to za účelem dalšího prodeje. Samozřejmě, že když investor uvažuje, že si dílo neponechá delší dobu a přemýšlí o brzkém prodeji, tak nemůže počítat s velkým nárůstem ceny. S uměním jako "s vyšším stupněm investování" se většinou zabývají jedinci, kteří na tomto trhu nejsou životně závislí a vnímají ho jako formu alternativního investování.

Trh s uměním nereaguje na rozdíl od ostatních typů investic na krátkodobé spekulativní podněty a proto má výhodu stability a serióznosti. Potvrzují to i výsledky na současných aukcích, které dopad ekonomické krize nijak zvlášť nezasáhl a to hlavně v nejvyšším cenovém segmentu. Situace je také stále příznivá v Česku, kde v meziročním srovnání vzrostl trh s moderním uměním skoro o jednu čtvrtinu.

Dobrý galerista by se měl snažit objevit vkus investora, protože investice do umění má dělat také radost.Tento způsob investování nemá srovnatelný ekvivalent a je proto absolutně unikátní v rozhodování jak naložit s finančními prostředky. Obchod s moderním současným uměním probíhá spíše na privátním trhu dále v galeriích nebo aukčních síních.

"Dobrý galerista by se měl snažit objevit vkus investora, protože investice do umění má dělat také radost"

Při výběru díla mladého výtvarníka je nutné se zaměřit na absolutorium autora, jeho výstavy, stáže, sympozia a získaná ocenění. Právě získání některé z udělovaných cen se okamžitě a výrazně projeví v nárůstu prodejnosti a vyšší ceně za díla tohoto autora.

Proto je nutné při počátečním rozhodování nechat si poradit od galeristy nebo jiného odborníka, který má přehled a disponuje materiály nutné k orientaci. Poradce v tomto směru, by měl předvést vývoj cen srovnatelného díla autora, seznámit s jeho realizovanými výstavami u nás i ve světě, recenzemi a ostatními publikovanými články odborníků.

Martin Salajka Satan

Investičně zajímavé jsou například díla současného výtvarníka Martina Salajky, který absolvoval u docenta Veselého v Brně a u Michala Ritsteina na pražské akademii. Jedna cena u prvního díla je před získáním vítězné ceny v soutěži Arskontakt před čtyřmi lety a druhá cena je cena za dílo současné, je zde vidět téměř trojnásobný nárůst ceny.

Martin Salajka Dušičky

Mnoho současníků již vystavuje ve světě a jejich potenciální růst je rozjetý správným směrem. Samozřejmě, že k talentu, bez kterého to určitě nejde, je potřeba pracovitost, která ovlivní další vývoj umělce a tím i výši cenového nárůstu jeho díla.

Zdroj: Galerie Kotelna