Růst rozvíjejících se trhů dosáhl podle indexu HSBC dvouletého maxima
|

Růst rozvíjejících se trhů dosáhl podle indexu HSBC dvouletého maxima

Ukazuje se, že Čína hraje ústřední roli, co se osudů rozvíjejících se zemí týče. Přetrvávající čínská poptávka po komoditách a ostatním zboží drží ceny vysoko, a podporuje tak vývozní zisky ostatních rozvíjejících se zemí.

Indexy nákupních manažerů (PMI)

Klíčové body

  • Index rozvíjejících se trhů společnosti HSBC dosáhl ve 4. čtvrtletí roku 2009 hodnoty 56,1.

  • Index potvrzuje, že rozvíjející se trhy jsou tahounem globálního ekonomického ozdravení.

  • Růst produkce a nových objednávek se zrychluje.

  • Vývoz ve výrobním sektoru vykazuje nejvyšší nárůst za téměř pět let.

  • Rozvíjející se trhy nejsou odkázány na vyspělé ekonomiky.

Shrnutí

Jak vyplývá z posledního Indexu rozvíjejících se trhů (EMI) společnosti HSBC, produkce v sektoru výroby a služeb na rozvíjejících se trzích v posledním čtvrtletí roku 2009 náhle stoupla, a to nejrychlejším tempem od 4. čtvrtletí roku 2007. Tento skok v produkci, o nějž se zasloužil vývoz a rostoucí poptávka, staví rozvíjející se země do čela globálního ekonomického ozdravení.

Zlepšení v produkci na rozvíjejících se trzích bylo zaznamenáno převážně ve výrobě, kde byl nárůst nových zahraničních objednávek ve 4. čtvrtletí největší od 1. čtvrtletí roku 2005, což ukazuje na značné ozdravení v obchodních tocích na rozvíjejících se trzích. Mezitím byl nárůst aktivity v oblasti služeb nejvyšší od 2. čtvrtletí roku 2008.

V posledním čtvrtletí roku 2009 stoupl index EMI společnosti HSBC na hodnotu 56,1, což představuje růst oproti hodnotě 55,3 ve třetím čtvrtletí a významné zvýšení oproti stavu zaznamenanému před rokem, kdy index dosáhl svého dna 43,8 bodů.

Stephen King, hlavní ekonom banky HSBC, uvedl: „Z údajů vyplývá, že trend poprvé zaznamenaný v říjnu 2009 nabírá na síle – rozvíjející se země vykazují jeden úspěch za druhým a globální ozdravení tak velmi pravděpodobně povedou právě rozvíjející se trhy. Řídicí činitelé globální ekonomiky se nadále přesouvají na Východ a jsme svědky toho, jak se rozvíjející se země stávají rostoucí měrou závislé vzájemně jedna na druhé spíše než na ekonomikách vyspělých zemí.“

Ukazuje se, že Čína hraje ústřední roli, co se osudů rozvíjejících se zemí týče. Přetrvávající čínská poptávka po komoditách a ostatním zboží drží ceny vysoko, a podporuje tak vývozní zisky ostatních rozvíjejících se zemí. To na oplátku představuje pro země, které produkují komodity, tlumicí polštář proti ekonomickým rozmarům západních zemí. I přes zmírnění oproti předchozímu čtvrtletí byl růst čínské produkce ve 4. čtvrtletí nadále masivní.

Indie skončila těsně na druhé příčce, přičemž stejně jako v případě Brazílie a Ruska se zde růst ve 4. čtvrtletí rovněž zrychloval. Ze čtyř největších zemí v rozvíjejícím se světě Rusko zaznamenalo nejslabší růst, nicméně v jeho případě se i tak jedná o nejvyšší nárůst celkové aktivity od 3. čtvrtletí roku 2008.

Vzhledem k rostoucí aktivitě se začíná zvyšovat zaměstnanost. Tvorba pracovních příležitostí na rozvíjejících se trzích dosáhla ve 4. čtvrtletí svého dvouletého maxima, přičemž výrobní sektor opět vykazoval markantnější zvýšení než sektor služeb (v reakci na agresivnější omezování pracovních míst dříve v daném roce). Čínský růst zaměstnanosti dosáhl rekordní hodnoty, těsně v závěsu skončila Brazílie. Mírnější růst byl zaznamenán v Indii, zatímco v Rusku zaměstnanost nadále klesala.

Index EMI společnosti HSBC je vydáván čtvrtletně a je k dispozici zde:

www.hsbc.com/emergingmarketsindex

Další index EMI společnosti HSBC bude vydán 9. dubna 2010.