Richard Posner: Legalizujme kokain a heroin
|

Richard Posner: Legalizujme kokain a heroin

RICHARD POSNER, vlivný americký právník, soudce chicagského odvolacího soudu, myslitel propojující sféry práva a ekonomie a zastánce legalizace drog, tvrdí, že má před sebou FED krok do neznáma. Je totiž otázka, zda dokáže zabránit eskalaci inflace.

Richard Posner

Proč mají být drogy legalizovány?

Richard Posner (RP): Ve dvacátých letech jsme v USA experimentovali se zákony, jež potíraly výrobu a prodej alkoholických nápojů. Byl to neskutečný omyl. Samozřejmě, alkohol je vážný společenský problém, způsobuje různá onemocnění, zvyšuje počet úmrtí za volantem. Je však velmi obtížné zabránit takzvaným zločinům bez oběti. Něco jiného je, když je spáchána třeba krádež - tam je oběť zřejmá. Ale v případě alkoholu či obchodu s ním žádná oběť není, chtějí jej všichni. Nemyslím si, že drogy jsou o mnoho nebezpečnější než alkohol. Užívání většiny drog nemá významné negativní zdravotní důsledky, spíše psychologické. Přitom za boj s nimi utrácíme obrovské finanční prostředky.

S jakými výsledky? Zdražují kvůli tomu omamné látky?

RP: Ne. Drogy jsou vlastně velmi levné - což ovšem ukazuje, jak neúčinné vynucování zákonů v této oblasti je.

Jak tedy ty zákony změnit?

RP: Mohlo by to být jako s alkoholem. Velmi tvrdé tresty za prodej drog dětem a mladistvím při současné legalizaci prodeje zletilým. Drogy lze pak zdanit podobně, jak tak činíme v případě alkoholu nebo cigaret. To je efektivní, je to mnohem jednodušší způsob, jak snížit jejich spotřebu, než potíráním a stavěním mimo zákon. Protidrogové zátahy stejně jen vytvářejí černý trh. Pokud na drogy uplatníme poměrně velmi vysoké daně, sníží se jejich nabídka i poptávka po nich a získáme tak mnohé z toho, oč se snažíme jejich kriminalizací.

Sníží se pak spotřeba drog?

RP: Ne, bude nejspíše vyšší. Musíme však porovnat společenské náklady o něco vyšší spotřeby drog a veškerých jejich zdravotních a psychologických důsledků, a obrovských nákladů, které jsou každoročně vydávány na boj s nimi.

Lze tyto náklady nějak konkretizovat?

RP: Vezměme si, že v USA jsou momentálně ve vězení asi dva miliony lidí. Myslím, že tak polovina z nich je tam kvůli zločinům spjatých právě s narkotiky. Milion vězňů - jejich ufinancování si žádá desítky miliard dolarů ročně. K tomu připočtěme, že po dobu, co jsou za mřížemi, nejsou ekonomicky produktivní - to je další velká ztráta na produktu celého hospodářství. Takže to porovnání nákladů celkově vyznívá v neprospěch stávajícího boje s drogami.

Ve kterých zemích je kokain populární? Poznáte to podle jeho obsahu na bankovkách

Házíte drogy do jednoho pytle, nebo je rozlišujete například na měkké a tvrdé?

RP: Různé drogy jsou samozřejmě různě ničivé. Nemyslím si, že marihuana je škodlivější než lihoviny, že je vůbec zdraví škodlivá. Její prohibice tak nedává žádný smysl. V případě užití kokainu či cracku reaguje organismus intenzivněji a třeba zmíněné LSD navozuje stavy epizodických psychóz. Když budeme zkoumat drogu po droze, patrně dospějeme k nějakým, jež je záhodno potírat - avšak rozhodně mezi nimi nebudou ty patrně nejrozšířenější, jako je marihuana, kokain nebo heroin.

A proč tedy vlády stále tak prosazují antidrogovou legislativu, často "bez rozdílu"?

RP: Sociologové říkají, že důvodem odlišného přístupu k alkoholu a cigaretám na jedné straně, a drogám na straně druhé, je, že drogy byly historicky spojovány s menšinami, zvláště černochy, různými bohémy - spíše spodními vrstvami společnosti, zatímco cigarety byly konzumovány celým jejím spektrem, napříč společenskými vrstvami. Kouření se nikdy nestalo zcela opovrženíhodným a doutníky byly dokonce znakem luxusu, zámožnosti a vyššího postavení. Myslím, že to má hodně co do sebe - společnost si prostě drogy postupně spojila s lidmi, co nemají život pod kontrolou. Postavení drog mimo zákon navíc tyto lidi dále stigmatizovalo.

Richard Posner (71)

Vlivný právník, soudce chicagského odvolacího soudu, přednáší na právnické fakultě Chicagské univerzity a je vůdčím světovým myslitelem bádajícím na pomezí práva a ekonomie. Napsal více než čtyřicet knih; podle vědeckého žurnálu Journal of Legal Studies je nejcitovanějším akademickým právníkem všech dob a list New York Times jej roku 1999 zařadil mezi nejrespektovanější soudce Ameriky. Společně s Garym Beckerem, nositelem Nobelovy ceny za ekonomii, píší již několik let úspěšný blog. V rámci společenských témat (přístup k drogám či homosexualitě) sám sebe řadí mezi liberály (v americkém slova smyslu), v ekonomických otázkách - má sám sebe za eklektika - u něj převládají konzervativní postoje.

K tomu ale došlo až poměrně nedávno...

RP: Potírání drog začalo někdy během období alkoholové prohibice. Předtím byly všechny tyto omamné látky - například morfium - dostupné. A protože byl morfin užíván jako klíčový tlumič bolesti pro vojáky zraněné během občanské války, mnoho lidí na něm bylo závislých; ta závislost byla údajně mnohem rozšířenější než nynější závislost na drogách. A lidé tím ani nebyli příliš znepokojeni, bralo se to za normální věc - asi jako že nyní zase hodně lidí pije alkohol.

Je však nějaká rozsáhlejší legalizace drog vůbec myslitelná?

RP: V posledních letech se mnoho jevů - předtím nepředstavitelných - má za docela normální, čímž neříkám hned žádoucí, například předmanželský sex nebo homosexuální vztahy. I drogová závislost nakonec může být společností akceptována. Pak třeba budou mnozí lidé závislí nikoli na alkoholu, leč na drogách, přičemž soudím, že alkohol je obecně více nebezpečný, neboť je spjat například s úmrtími za volantem. Rád bych tedy viděl pokud ne přímo zrušení, tak aspoň krok směrem ke zrušení protidrogové legislativy - snížení trestů za drogové delikty, legalizaci marihuany atd. Uvidíme pak, zda to vyvolá katastrofu, či ne. V tom vidím i výhodu federálního uspořádání USA. Některé státy mohou přijít s liberálnější legislativou a v případě, že se ujme, rozšíří se napříč celou zemí.

Stran amerického právního systému též tvrdíte - za což býváte kritizován -, že soudci jsou pod tlakem politiky a že téměř každé jejich rozhodnutí vychází z nějakého politického přesvědčení.

RP: Zaprvé, nemyslím, že by to bylo úplně každé rozhodnutí. Americké právo je však velmi vágní, často neurčité. Máme starou ústavu z osmnáctého století, již je dnes už velmi těžké interpretovat - změnil se psaný jazyk i mluva, chápaní kultury. Postrádáme stranicky disciplinované státní a federální zákonodárce, kteří jsou základem parlamentárního systému. Proto je právo vágní, plné různých kompromisů, obtížně interpretovatelné. Výsledkem je, že soudci často rozhodují ad hoc, dle vlastního uvážení, které je ovšem silně ovlivněno zastávanou ideologií a osobními zkušenostmi. Snažím se prostě jen vidět náš právní systém realisticky.

Kritici však míní, že coby soudce svým zdánlivým realismem a rozumností jen maskujete radikalismus, jenž je vám ve skutečnosti vlastní.

RP: (smích) Myslím, že to, že jsem rozumný, není žádná zástěrka. Nejsem fanatik. Nemyslím, že jsem radikální soudce, spíše jen nic nezastírám.

I mnohé z vašich kritiků překvapilo, že se vaše letošní kniha o ekonomické krizi jmenuje A Failure of Capitalism. Máte přece blízko k "protržní", takzvané Chicagské škole...

RP: Měl jsem ten název v knize lépe vysvětlit. Ekonomický systém je nestabilní. Spousta různých lidí činí svá rozhodnutí a jejich rozhodnutí jsou do značné míry koordinována úrokovými sazbami. Ty určují, kolik si lidé mohou půjčit a za jakých podmínek. Zásadní institucí kapitalismu je tudíž centrální banka, která sazby stanovuje. A tato instituce selhala; zejména počátkem tisíciletí. Je to selhání kapitalismu, jelikož centrální banka je ústřední institucí kapitalistického systému.

Proč neselhaly třeba regulace?

RP: Došlo i k jejich selhání, zejména v oblasti regulace bank. Souhra nedůsledné regulace a nízkých úrokových sazeb, chybně nastavených Fedem (americká centrální banka, pozn. red.), vyústila v nemovitostní bublinu a v kolaps bankovního sektoru, který předtím chybně investoval právě do realit. Není to tedy kapitalismus sám o sobě, který selhal, nýbrž instituce, o něž se kapitalistický systém opírá. Ale zrovna tak lze říci, že jde o selhání regulací, potažmo vlády. Kapitalistický systém dnes nemůže fungovat bez vlády, která zásadním způsobem reguluje ekonomiku.

Je to tedy více selhání regulátorů či regulací než čistě trhů?

RP: Ano. Řeknu to takto: zcela neregulované trhy se mohou dostat do velmi vážných problémů a vyvolat recese či deprese. Deprese tu ostatně byly dávno předtím, než existovaly bankovní regulace, než vznikly centrální banky - a dokonce předtím, než se začalo platit s penězi vytvářenými vládami. Kapitalistický systém, aby se vyhnul častým a těžkým depresím, potřebuje regulatorní orgány, centrální banky, bankovní dohled a další. Pokud tyto instituce fungují špatně, funguje zle i celý kapitalistický systém.

Ale ta kniha na mě působí tak, že jde o selhání trhu jako takového, přičemž je nyní třeba více regulací, více vládních zásahů do trhů.

RP: Jak jsem řekl, není-li k dispozici správná regulaci, promyšlený systém, jak určovat sazby či peněžní nabídku, pak se trh ponechaný sám sobě vymkne kontrole. Banky fungovaly v prostředí, v němž podstupování rizika bylo velmi ziskové, leč také velmi nebezpečné. Pokud prostředí vytvořené vládou podněcuje k podstupování rizika, pak lidé budou riskovat. Budou si například brát hypotéky, jež si ve skutečnosti nemohou dovolit, ve víře, že ceny domů stále porostou. To je ale zprvu, v danou chvíli racionální jednání - riskantní, ale stále racionální. Riziko však podstupují nejen jednotlivci, ale tváří v tvář se mu posléze ocitá celý systém, a proto je třeba vlády, aby to riziko eliminovala. Ta však riziko navýšila: nedůslednou regulací a příliš nízkými sazbami, jak jsem již řekl. A mají být úrokové sazby stanovovány vůbec centrální bankou? Někteří ekonomové soudí, že by měly být výsledkem působení čistě tržních sil.

RP: Problém tkví v tom, že některé země - Čína, Německo, Japonsko, ropné státy - několik let prosazují proexportní politiky. To vede k pro ně velmi příznivým obchodním bilancím. Akumulují tedy též značné dolarové rezervy. Čína prodává Spojeným státům mnohem více, než my prodáváme jí. Získává přebytečné dolary, akumuluje je a zpětně investuje v USA. Tento příliv kapitálu do Spojených států snižuje úrokové sazby. A pokud neexistuje vládní kontrola úrokových sazeb, budou úroky velmi nízko, což právě vytváří podmínky pro rizikové půjčky. Ale Fed je obecně s to kontrolovat úrokové sazby. Mohl zvýšit úrokové sazby v počátečních letech tohoto tisíciletí, a pokud by to udělal, hypotéky by byly více nákladné, což by ústilo v nižší poptávku po nemovitostech, jejichž ceny by tak byl nižší a taková bublina by nevznikla. Ano, pravda, úrokové sazby mohou být ponechány silám trhu, ale to je velmi nebezpečné. To je ostatně jedním z důvodů, proč máme centrální banky.

Souhlasíte tedy s hypotézou takzvaného "saving glut" ("nahromadění úspor", pozn. red.), dle níž Fed držel sazby nízko, protože do USA stejně plynuly masivní toky finančních prostředků ze spořivých ekonomik typu Číny či ropných států?

RP: "Saving glut" je trochu zavádějící. Na úrovni celého světa jsou úspory a výdaje v rovnováze. Přebytek úspor v zemích, jako je Čína, Německo, či Japonsko, je kompenzován deficitem úspor v zemích, jako jsou Spojené státy či některé země západní Evropy. Ale pravdou je, že pokud existuje mnoho zemí, které akumulují dolary, jež by rády půjčily či investovaly dále, pak si Spojené státy a spol. budou ve značné míře půjčovat od těchto zemí, což povede k nízkým úrokovým sazbám, protože všude bude dostatek kapitálu k půjčování.

Strach z deflace v USA a dalších zemích, který panoval na jaře 2009, vystřídala podzimní obava z inflace. Například Fed však tvrdí, že má po ruce účinné nástroje, jak peníze napumpované během záchranných opatření, potenciální zdroj inflace, zase stáhnout.

RP: Inflace je vlastně podíl množství peněz oběhu k zboží a službám v ekonomice. Jestliže se sníží množství peněz, klesne onen podíl a inflace tudíž klesne. Banky mají k dispozici nových osm set miliard dolarů v hotovosti, které mohou půjčovat. A představitelé centrální banky říkají, že pokud Fed - až bude třeba - zaplatí bankám úrok z těchto peněz, z těchto rezerv, banky nebudou tolik půjčovat. A tím spíše, čím ten úrok bude vyšší. Budou ty peníze držet, jelikož tak nejvíce vydělají, a nepustí je tedy do oběhu. Problém je, že jakmile ekonomika oživí, vzroste poptávka po úvěrech, a bude-li Fed vysokými úroky z rezerv odrazovat banky od půjčování, lidé si začnou stěžovat ve stylu "potřebujeme úvěry pro náš byznys". To by mohlo vést k politickým tlakům na Fed, aby úvěrování zvýšil.

Je to tedy vůbec potenciálně účinná strategie?

RP: Ta idea je velmi důvtipná, ale dosud nikdy nebyla provedená. Děje-li se něco poprvé, nikdo přesně neví, jaké budou dopady. Jedním nebezpečím je, že pro Fed, potažmo vládu, může být extrémně nákladné ty úroky platit. Druhá věc je, že pokud centrální banka ony úroky platí, aby těch osm set miliard "zmrazila", komerční banky si mohou říci - pojďme akumulovat ještě více rezerv. Pak nejen že nové peníze nepůjdou do oběhu, ale naopak budou dokonce stahovány ty, co tam jsou už nyní. Strategie je tedy krokem do neznáma.

Další rozhovory Lukáše Kovandy se špičkovými světovými ekonomy a investory (nejen o finanční krizi) naleznete v jeho nové knize Příběh dokonalé bouře.

Nový blok má být v Dukovanech, první etapa vyvrcholí v roce 2024
před 7 minutami

Nový blok má být v Dukovanech, první etapa vyvrcholí v roce 2024

Při přípravě nového jaderného bloku se stát zaměří na jednu lokalitu, a to v Dukovanech. Smlouva státu s dceřinou...
ČEZ Jaderná energetika Akcie ČR
Tisk: Bruselu se nelíbí rozpočet Itálie, země je zdrojem potíží
před hodinou

Tisk: Bruselu se nelíbí rozpočet Itálie, země je zdrojem potíží

Rozpočet Itálie neobsahuje opatření, která by podporovala hospodářský růst. Země se kvůli němu stává nebezpečným...
Itálie Ekonomika Evropská unie
Brusel dá RWE souhlas s koupí aktivit E.ON a innogy
před hodinou

Brusel dá RWE souhlas s koupí aktivit E.ON a innogy

Německý energetický koncern RWE zřejmě získá bezpodmínečný souhlas Evropské komise s nákupem aktivit v oblasti...
Energetika Evropské akcie Fúze a akvizice
ECB loni díky výnosům z dluhopisů zvýšila zisk o 23 procent
11:56

ECB loni díky výnosům z dluhopisů zvýšila zisk o 23 procent

Evropská centrální banka v loňském roce zvýšila zisk o 23,4 procenta na 1,58 miliardy eur. K růstu přispěly zejména...
ECB Výsledková sezóna
Ruská ropná firma Gazprom Něfť loni zvýšila zisk o 49 procent
11:38

Ruská ropná firma Gazprom Něfť loni zvýšila zisk o 49 procent

Ruská ropná společnost Gazprom Něfť loni zvýšila čistý zisk o 48,7 procenta na 376,7 miliardy rublů (130 miliard Kč)....
Výsledková sezóna Rusko Ropa
Deutsche Telekom kvůli mimořádným položkám skončil ve ztrátě
11:17

Deutsche Telekom kvůli mimořádným položkám skončil ve ztrátě

Německá telekomunikační společnost Deutsche Telekom vykázala ve čtvrtém čtvrtletí ztrátu 431 milionů eur ve srovnání...
Deutsche Telekom Evropské akcie Výsledková sezóna
Babiš: Smlouva s ČEZ kvůli bloku je pro stát lepší než garance
10:43

Babiš: Smlouva s ČEZ kvůli bloku je pro stát lepší než garance

Pro stát bude lepší uzavřít s energetickou společností ČEZ smlouvu kvůli stavbě nového jaderného bloku než vládní...
ČEZ Energetika Akcie ČR
Soud v kauze EMA: Brexit není důvodem pro zrušení nájemní smlouvy
10:21

Soud v kauze EMA: Brexit není důvodem pro zrušení nájemní smlouvy

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) musí splnit podmínky pronájmu kancelářských prostor v londýnské finanční...
Spojené království Evropská unie Právo
Ministryně Nováková opět komentovala mobilní data
10:17

Ministryně Nováková opět komentovala mobilní data

Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková ve vyjádření pro tisk uvedla, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže...
Telekomunikace Internet O2 Czech Republic (dříve Telefónica C.R.)
Výrobce počítačů Lenovo se ve čtvrtém kvartálu vrátil k zisku
10:12

Výrobce počítačů Lenovo se ve čtvrtém kvartálu vrátil k zisku

Čínská společnost Lenovo, která je největším výrobcem osobních počítačů na světě, se ve třetím fiskálním čtvrtletí...
Asijské akcie Čína Výsledková sezóna
Výrobce bezpilotních letadel Primoco koupil civilní letiště Písek
10:02

Výrobce bezpilotních letadel Primoco koupil civilní letiště Písek

Výrobce bezpilotních letounů Primoco UAV ve čtvrtek oznámil, že koupil civilní letiště Písek. Tímto krokem společnost...
Primoco UAV Technologie
Venezuela dováží palivo z Evropy a Ruska, náklady prudce rostou
09:58

Venezuela dováží palivo z Evropy a Ruska, náklady prudce rostou

Venezuela, která čelí americkým sankcím, je teď nucena dovážet paliva z Ruska a z Evropy. Účet za dovoz ale prudce...
Venezuela Pohonné hmoty Ropa
Kellnerova PPF převzala srbskou Telenor Banku
09:51

Kellnerova PPF převzala srbskou Telenor Banku

Investiční skupina PPF miliardáře Petra Kellnera po obdržení všech potřebných souhlasů získala od telekomunikační...
PPF Fúze a akvizice Evropské banky
Polská pojišťovna InterRisk ze skupiny VIG získala podíl v pojišťovně…
09:44

Polská pojišťovna InterRisk ze skupiny VIG získala podíl v pojišťovně TUW

Polská pojišťovna InterRisk ze skupiny VIG získala podíl v pojišťovně Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW)....
Vienna Insurance Group (VIG) Pojišťovny Polsko
ERÚ: V Česku v loňském roce stoupla spotřeba i výroba elektřiny
09:32

ERÚ: V Česku v loňském roce stoupla spotřeba i výroba elektřiny

V Česku v loňském roce stoupla spotřeba i výroba elektřiny. Vyplývá to z aktuálních dat Energetického regulačního...
Česká ekonomika Energetika
Agentura Fitch hrozí snížením ratingu Británie
09:23

Agentura Fitch hrozí snížením ratingu Británie

Agentura Fitch Ratings varovala, že by mohla snížit rating Británie kvůli rostoucí nejistotě ohledně jednání mezi...
Spojené království Rating Ratingové agentury
Americké akcie ve středu mírně posílily, investory zajímal zápis z…
Americké akcie ve středu mírně posílily, investory zajímal zápis z…
včera v 22:00

Americké akcie ve středu mírně posílily, investory zajímal zápis z lednového zasedání FOMC

Americké akcie po středečním zveřejnění zápisu z lednového zasedání americké centrální banky zpevnily. Banka uvedla,...
Americké akcie Shrnutí obchodování v USA
Samsung představil ohebný telefon Galaxy Fold
včera v 21:50

Samsung představil ohebný telefon Galaxy Fold

Jihokorejský výrobce spotřební elektroniky Samsung Electronics představil několik nových telefonů, včetně ohebného...
Samsung Asijské akcie Mobilní telefony