Erste Bank: Čistý i provozní zisk nad očekáváním
|

Erste Bank: Čistý i provozní zisk nad očekáváním

Erste Bank oznámila, že za první tři měsíce roku dosáhla čistého zisku 255 mil. EUR (+10 % y/y), více než očekával trh (231 mil. EUR). Pozitivní je především výrazný růst na provozní úrovni (+17,3 %) zásluhou pokračujícího růstu úrokových výnosů (+8,0 %) a výnosů z poplatků a provizí (+4,1 %) a poklesu na straně nákladů (-2,3 %). Oproti očekávání analytiků nejvýrazněji překvapil dosažený zisk z obchodování (141 mil. EUR oproti odhadu trhu 109 mil. EUR), když se Erste dařilo především při obchodování s cennými papíry.

Akcie ČR

Banka vytvořila opravné položky k rizikovým úvěrům ve výši 531 mil. EUR, což je o 43,5 % více než ve stejném období minulého roku, nicméně o 12,6 % méně než v předchozím čtvrtletí. Podíl nesplácených úvěrů v celkovém úvěrovém portfoliu mírně vzrostl na 6,9 % (z 6,6 % na konci roku).

Celkově hodnotíme prezentovaná čísla pozitivně především díky výraznému růstu provozního zisku, který je tažen relativně stabilními výnosy z úroků a poplatků. Díky stabilizaci rizikových nákladů se silná provozní úroveň bude v příštích čtvrtletích stále výrazněji promítat do růstu čistého zisku společnosti.

Analýza

Čisté úrokové výnosy stouply o 8,0 % r/r na 1 324 mil. EUR (odhad trhu: 1 340 mil. EUR). Úvěrové portfolio banky dosahovalo na konci března 130 mld. EUR (+3,1 % r/r). Podobně se vyvíjel také objem klientských vkladů (+3,2 % r/r na 116 mld. EUR). K růstu úrokových výnosů výrazně přispělo zvýšení čisté úrokové marže (poměr čistých úrokových výnosů k průměrným úročeným aktivům) na 3,03 % (z 2,86 % v 1Q 2009). K nárůstu došlo jak ve střední a východní Evropě (z 4,5 na 4,6 %), tak v Rakousku (z 1,9 na 2,0 %). V následujících čtvrtletích společnost neočekává růst úrokové marže, naopak za dobrý výsledek by považovala udržení stávající úrovně.

Výnosy z poplatků a provizí zaznamenaly růst o 6,1 % na 472 mil. EUR. Po pěti po sobě jdoucích čtvrtletích, kdy výnosy z poplatků a provizí klesaly (od 2Q 2008 do 3Q 2009) se tak bance tento trend již zřejmě podařilo definitivně obrátit a rostou již druhé čtvrtletí po sobě. K oživení došlo především u poplatků z obchodování s cennými papíry (+14 %) a poplatků z platebních transakcí (+6 %). Zisk z obchodování dosáhl 141 mil. EUR (-1,8 % r/r). Výrazný propad obchodování s měnami a derivátovými produkty, který byl způsoben vysokou srovnávací základnou díky výjimečně příznivým tržním podmínkám v 1Q 2009, byl kompenzován zlepšením obchodování s cennými papíry. Dosažený zisk z obchodování byl také nejvýraznějším překvapením oproti tržním odhadům (109 mil. EUR).

Erste se podařilo snížit provozní náklady o 2,3 % na 953 mil. EUR. U personálních nákladů stojí za poklesem (-2,3 %) částečně snížení počtu zaměstnanců (-0,7 % na 50 152). Ostatní administrativní náklady poklesly o 4,7 % díky úsporám v oblasti IT, právních a poradenských služeb a dalším opatřením. Nárůst provozních výnosů o 6,7 % a současný pokles nákladů o 2,3 % vedly k růstu provozního zisku o 17,3 % na 983 mil. EUR, více než medián trhu na úrovni 971 mil. EUR.

Banka vytvořila opravné položky k rizikovým úvěrům ve výši 531 mil. EUR, což je o 43,5 % více než ve stejném období minulého roku, nicméně o 12,6 % méně než v předchozím čtvrtletí. Podíl nesplácených úvěrů v celkovém úvěrovém portfoliu mírně vzrostl na 6,9 % (z 6,6 % na konci roku) výhradně díky zhoršení u korporátních úvěrů. Z regionálního pohledu nadále dochází k pozvolnému růstu v zemích střední a východní Evropy, zatímco kvalita úvěrového portfolia v Rakousku se již zlepšuje třetí čtvrtletí v řadě. Management banky očekává postupné zlepšování kvality úvěrů, nicméně vysoké náklady spojené se špatnými úvěry by měly přetrvat po většinu tohoto roku. Naše projekce počítá za celý rok 2010 s opravnými položkami v přibližně stejné výši jako v minulém roce (2 mld. EUR).

Čistý zisk po zdanění a menšinových podílech dosáhl 255 mil. EUR a překonal naše i tržní očekávání (231 mil. EUR). Pozitivní překvapení je způsobeno především lepším dosaženým ziskem z obchodování.

Doporučení

Celkově hodnotíme prezentovaná čísla pozitivně především díky výraznému růstu provozního zisku, který je tažen relativně stabilními výnosy z úroků a poplatků. Díky stabilizaci rizikových nákladů se silná provozní úroveň bude v příštích čtvrtletích stále výrazněji promítat do růstu čistého zisku společnosti.

Akcie na pražské během dopoledne po oznámení výsledků posílily o 1,3 procenta.

Zdroj: ATLANTIK FT