Akcie: Houpačka mezi eurem a dobrými výsledky firem
|

Akcie: Houpačka mezi eurem a dobrými výsledky firem

Výsledková sezóna je mnohem úspěšnější, než se očekávalo, a celkové makroekonomické údaje jsou na tom jednoznačně lépe, i když stále ne výborně. Za normálních okolností by to vedlo k růstu akcií, ovšem tentokrát tomu tak není. Obavy z rozšíření dluhové krize a víkendové akce EU a ECB obrátily tento pořádek vzhůru nohama.

Eurozóna Světové akcie ECB

Palcové titulky obsazují především dluhopisové trhy. Z krátkodobého hlediska by se akciové trhy mohly obrátit kterýmkoli směrem, je však nutné počítat s tím, že prubířským kamenem bude vůle EU a ECB podporovat dluhopisové trhy, a proto se ceny akcií budou pohybovat jako na horské dráze – alespoň z krátkodobého pohledu.

Fundamentální ukazatele jsou stále velmi silné a pokračující výsledková sezóna je velmi úspěšná, zejména v USA, což naznačuje, že z dlouhodobějšího hlediska se akcie vrátí s odvetou.

Akciové trhy – krátkodobý výhled

Hlavním rizikem pro růst akcií byly a jsou obavy z rozšíření dluhové krize. Tlak zejména na dluhopisové trhy Řecka, Španělska a Portugalska přiměl EU a ECB pracovat přes víkend. V pondělí po otevření trh na přijetí mimořádných opatření zareagoval prudkým růstem.

Evropské trhy - reakce trhu 10. května 2010

Dojde jednak k vytvoření záchranného fondu, a jednak (co je ještě důležitější) ECB schválila opatření týkající se likvidity. Ta zahrnují např. intervence na dluhopisových trzích.

Z krátkodobého hlediska budou akcie držet nad vodou ECB a další centrální banky, ale země eurozóny by měly brzy představit plán, který bude řešit dvě důležité otázky:

1. Jak se problémové země vypořádají se svými dluhy a jaké kroky za tímto účelem přijmou?

2. Institucionální reforma, která v rámci eurozóny povede k vytvoření jediného unijního ministerstva financí namísto 16. Aby totiž mohl být režim jednotné úrokové sazby – jediné pro všechny – efektivní, musí existovat jediné ministerstvo financí.

Nebude-li výše zmíněný reformní balíček v nejbližší době uveden do praxe, trhy budou znova zkoušet odhodlání EU a ECB bránit dluhopisové trhy eurozóny, a akcie tak zaznamenají pokles. A to rychlý.

Akciové trhy – dlouhodobý výhled

Fundamentální ukazatele jsou dobré. Silná jsou zejména makroekonomická data z USA a Asie a tuto skutečnost podtrhuje i výsledková sezóna.

Výsledky zatím zveřejnilo zhruba 85 procent firem z indexu S&P 500 a meziroční růst tržeb dosahuje fantastických 56,6 %. Tento rostoucí trend analytici zcela určitě nečekali – zveřejněné výsledky byly v průměru o 15,7 % lepší než předpovědi. Očekávané zisky také vykazují rostoucí trend a jsou jedním z hlavních katalyzátorů růstu trhů.

Sledujte aktuální vývoj hlavních akciových indexů

Toto by mělo naznačovat blížící se silné oživení na akciových trzích. Intenzita tohoto oživení však bude různá. Z krátkodobého hlediska nejvíce získají akcie, které předtím utrpěly nejhlubší pokles, ale z dlouhodobého hlediska jsou v nejlepší výchozí pozici pro růst asijské a americké akciové trhy.

To lze vysvětlit na základě poslední iniciativy EU a ECB, díky které bude růst v Evropě ve srovnání s USA a zvláště s Asií určitě pomalejší.

Co se týče akcií, silný růst budou vykazovat akcie amerických, asijských a těch evropských podniků s globální působností. Silný tlak pak zažijí ty společnosti, jejichž výsledky jsou závislé na ekonomikách eurozóny.

Ohledně zemí Střední a Východní Evropy a jejich perspektiv růstu jsme stále relativně optimističtí, protože tyto země – na rozdíl od svých protějšků z eurozóny – se chystají zavést nebo již dokonce zavedly opatření potřebná pro zajištění dlouhodobého růstu. Z hlediska akcií budou tyto trhy prosperovat, protože s tím, jak tato opatření začnou mít pozitivní dopad, sem bude plynout více přímých zahraničních investic.