Češi jdou proti proudu. I přes letní zaváhání stále věří podílovým fondům
|

Češi jdou proti proudu. I přes letní zaváhání stále věří podílovým fondům

Během prázdnin odteklo z českých podílových fondů odhadem přes 500 milionů korun. Přesto si však tuzemští správci podílových fondů nestěžují a říkají, že domácí investoři, na rozdíl od světových, v průběhu léta svá portfolia spíše optimalizovali, když překlápěli krátkodobé investice do delších.

"Ano, typickou transakcí byly převody peněz z fondu peněžního trhu do dluhopisového a smíšeného konzervativního fondu. Akciové fondy byly v létě čistým příjemcem kapitálu," řekl Pavel Hoffman, místopředseda představenstva IKS Komerční banky. Za okrajový důvod odtoku peněz z českých podílových fondů jsou některými správci zmiňovány bleskové záplavy na severu Čech letos v létě.

Velké odlivy peněz zaznamenávají akciové fondy. Celosvětově z nich investoři během letošního roku vybrali více než 33 miliard dolarů. Jenže podle burzovních statistik se není investorům co divit. Ty totiž ukazují, že výkonnost většiny vyspělých akciových trhů za posledních deset let spíše stagnuje.

"Rozvíjející se trhy včetně východní Evropy mají sice výbornou dlouhodobou výkonnost, ale od roku 2008 také zaznamenaly velké poklesy," řekl Tomáš Pavlík z UniCredit Bank.

Generální ředitel Investiční společnosti ČSOB Jan Barta však investory nabádá, aby se při rozhodování o poptávce po akciích a akciových investicích tolik nedívali jen na masivní odlivy v USA. "Rozhodně stávající trend není konec světa a konec trhů," řekl Barta.

Společná anketa deníku E15 a serveru Investičníweb.cz navíc ukazuje, že je většina manažerů českých podílových fondů ohledně přílivu investic do fondů do konce roku optimistická. "Vzhledem k pozitivním saldům na prodejích podílových fondů předpokládáme i v druhém pololetí vzrůstající trend," řekl specialista na obchod a prodej na finančních trzích České spořitelny Jaroslav Kropáček.

Anketa: Jan Maňák

Jan Maňák, ředitel rozvoje obchodu, BNP Paribas Investment Partners

Čeští investoři v posledních letech změnili své investiční chování a v souladu s investičními poučkami neinvestují do agresivních produktů ve velkých částkách, ale spíše rozkládají investici v čase. Proto také u našich akciových fondů nečelíme významnějším odlivům prostředků českých investorů.

Klienti v poslední době vyhledávají pro jednorázové investice produkty s nižší mírou rizika, popřípadě fondy s asymetrickým chováním, jako jsou otevřené fondy s formální garancí, fondy s řízením volatility, nebo fondy investující do konvertibilních dluhopisů, které se chovají asymetricky jako třída aktiv.

V případě akciových fondů máme relativně vysoké zastoupení rozvíjejících se trhů, a to globálních, popřípadě zemí BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína) i regionu střední a východní Evropy, které vykazují i v pětiletém horizontu pozitivní výkonnost. Lukáš Vácha

Lukáš Vácha, obchodní ředitel, Conseq

Od počátku letošního roku registrujeme do našich akciových fondů kladné čisté přílivy peněz. Ani dle posledních dat celého trhu za 2. kvartál není takový trend patrný. Naopak se domníváme, že akcie mohou pro odvážnější investory nyní představovat zajímavou investiční příležitost.

Navíc úrokové sazby atakují svá minima, a dluhopisové fondy tak svoje excelentní výsledky minulých dvou let hned tak nezopakují. Poučený investor si je při tom vědom, že se při výběru investice nemůže řídit dle minulé výkonnosti. Akciové fondy se tak mohou pravděpodobně těšit na další nové peníze.

Jiří Lengál

Jiří Lengál, portfoliomanažer, ISČS

Ohledně chování amerických investorů jsem schopen se pouze dohadovat - může to souviset s jejich pesimismem po 10 letech mdlé akciové výkonnosti, možná to souvisí i s nejstarší generaci "baby-boomers", která se chystá do důchodu a začíná sledovat konzervativnější investiční strategii.

Občas zazní názor, že se rozmáhá víra v návrat politiky masivnějšího kvantitativního uvolňování (a tedy dalšího skupování vládních dluhopisů). Přijde mi však, že tohle téma "hrají" spíše institucionální investoři.

Co se týče akciových fondů ISČS, žádnou masivní vlnu odkupů nepozorujeme. Roman Dvořák

Roman Dvořák, analytik Pioneer Investments

Drobní investoři se vždy nesprávně rozhodují podle historické výkonnosti. Ta je u většiny akciových trhů za poslední 4 měsíce, 3 roky, 5 nebo 10 let záporná.

Obrovský růst akcií při pokrizovém oživení se v tomto roce kvůli horším americkým makrodatům, dluhové krizi v Evropě a horšímu ekonomickému výhledu zpomalil.

Řada těchto na akcie rezignujících drobných investorů mohla být rovněž zlákána vysokou výkonností dolarových dluhopisových fondů, aniž by tušila, jak nízký je nyní jejich výnos do splatnosti.

U akciových fondů spravovaných naší společností nepozorujeme zvýšené odkupy. Největší příliv peněz registrujeme u nového fondu zaměřeného na dluhopisy zemí východní Evropy.

Anketa: Milan Tomášek

Milan Tomášek, investiční stratég, ČP INVEST

Je pravdou, že letos došlo k odlivu 33 miliard dolarů z akciových fondů, ale je třeba toto číslo vidět v širším kontextu. Vzhledem ke kolísavosti akciového trhu je tato částka značně proměnlivá a její relativní váha je vcelku zanedbatelná.

Jde totiž o 0,6 % z celkových aktiv akciových fondů ke konci roku 2009.

Zásadní odliv se však odehrává u peněžních fondů, kde odteklo přibližně 500 miliard dolarů (cca 15 % aktiv ve srovnání s koncem roku 2009). Zde je důvodem takřka nulový výnos.

V případě ČR stále panuje preference konzervativních investic do peněžních a dluhopisových fondů. V případě akciových investic nepozorujeme signály zvýšených výběrů, protože podílníci své rizikové investice plánují dlouhodobě a pravidelně. Takže korekce na akciových trzích jsou pro ně lákavou příležitostí.