Zásadní zlom v korelaci mezi akciemi a dluhopisy
|

Zásadní zlom v korelaci mezi akciemi a dluhopisy

Korelace (vzájemný vztah) výnosů amerických akcií a indexu 10leteých státních dluhopisů byla v uplynulém roce na úrovni -0,7. V minulosti však byla korelace dlouho kladná, takže pohyby dluhopisů a akcií šly částečně ruku v ruce. V poslední dekádě ovšem korelace většinou nabývala záporných hodnot a v dobách finanční krize, ať již té "první", nebo aktuálně "druhé", se kurzy dluhopisů vyvíjejí opačně než akcie.

Státní dluhopisy Světové akcie Korelace investic
Korelace amerických akcií a dluhopisů
Zdroj: Reuters