Dvě možnosti investic do měn: FOREX a futures
|

Dvě možnosti investic do měn: FOREX a futures

Měnové trhy patří z hlediska objemů obchodů mezi největší a nejlikvidnější finanční trhy na světě. Každým dnem jsou zde uskutečněny obchody v hodnotě několika bilionů dolarů. Nákup či prodej měn je možné realizovat dvěma základními způsoby. Prvním je obchodování na Forexu, druhým pak obchody pomocí standardních futures kontraktů na měny.

Futures Měny
Měny - ilustrační foto

Forex (Foreign Exchange) je mimoburzovní měnový trh. To znamená, že není spojen s konkrétní burzou, jako je tomu například při obchodování s akciemi či komoditami. Obchoduje se zde 24 hodin denně, pět dní v týdnu.

Nákup či prodej futures na měny je naopak charakterizován typickou standardizací, kdy je na danou měnu všemi obchodován jeden kontrakt s daným množstvím měny a termínem dodání. Obchodování je v podstatě stejné jako s každým jiným futures kontraktem.

Z pohledu běžného obchodníka či spekulanta je samotné obchodování s měnami relativně podobné, ať již použije Forex, či futures. Jde vždy o to, zda dokáže správně odhadnout, zda bude kurz růst či klesat.

V minulosti obchodovaly na měnových trzích výhradně banky a velcí finanční žraloci, přičemž velikost obchodů se běžně pohybovala v řádech desítek a stovek milionů dolarů. Díky rozvoji elektronického obchodování se však měnové trhy staly přístupnými i drobným investorům, kteří si mohou dovolit vstoupit na trh s mnohem nižšími částkami.

Obchodování s měnami - potřeba kapitálu

Na Forexu jsou obchody nejčastěji prováděny v obvyklých objemech, tzv. lotech. Například pro obchodování měnového páru EURUSD je to 100 tisíc euro. Setkat se lze i s takzvanými miniloty, což je 10 tisíc jednotek dané měny.

Vzhledem k faktu, že se jedná o mimoburzovní trh, tak mnoho brokerů poskytuje i možnost obchodovat jakékoli množství a nestanovuje žádné hranice.

V případě futures kontraktů je objem dán specifikací kontraktu na dané burze, např. v Chicagu (CME Group) mají kontrakty na různé měny objem vždy okolo 100 tisíc dolarů.

Aktuální vývoj směnných párů sledujte zde

Samotné obchodování s měnami je poměrně jednoduché. Aktuální kurz dvou měn se vyjadřuje pomocí měnového páru, který je většinou vyjádřen na 4 desetinná místa.

Za příklad může dobře posloužit EURUSD = 1,3500.

Zápis znamená, že za 1 jednotku první měny (EUR) dostaneme 1,3500 jednotek druhé měny (USD).

Ale i při této jednoduché věci je potřeba dávat pozor, zejména na Forexu. Zatímco u futures kontraktů kurz uvádí, kolik dolarů se platí za druhou měnu (euro, libru či švýcarský frank), na Forexu se používají různé kotace. Např. euro či libra se uvádějí jako u futures, ale kanadský dolar, švýcarský frank nebo japonský jen opačně, tedy v počtu jednotek dané měny za dolar. Z tohoto pohledu jsou futures pro začínající obchodníky jednodušší, protože růst kurzu vždy znamená posílení dané měny, tedy oslabení dolaru. Investor provádí v každém obchodě na měnovém trhu v podstatě 2 operace. Pokud nakupuje měnový pár EURUSD, potom prodává své dolary, které vlastní, a získává za ně určité množství eur.

Pohyb kurzu v následujících dnech potom rozhodne, zda investor na daném obchodě vydělal či prodělal. Samotný kurz je určován na základě aktuální nabídky a poptávky na trzích.

Při obchodování se samozřejmě využívá pákový efekt, kdy investor nemusí vlastnit celou částku, s níž se obchoduje, ale pouze její část. Zisky i ztráty se následně násobí velikostí finanční páky. Proto i nepatrný pohyb v měnovém kurzu může vést k vysokým ziskům či ztrátám.

Využívání finanční páky tak umožňuje přístup na měnové trhy i menším investorům. Obchod se 100 tisíci dolary lze totiž provádět jen s pár tisíci dolary vložených prostředků.

Pro obchodování na měnových trzích je zcela zásadní likvidita. Obchoduje-li totiž investor nelikvidní měnu, potom hrozí, že utrpí značnou ztrátu, protože nebude například schopen dostatečně rychle vystoupit z investiční pozice. S nelikvidním trhem jsou navíc spojeny i mnohem vyšší poplatky, tzv. spready, které se na první pohled jako poplatek nejeví, i když ve skutečnosti poplatkem jsou.

Právě v souvislosti se spreadem je často zmiňován pojem pip spread, což je vlastně poplatek obchodníkovi za provedenou transakci. Na všech finančních trzích se totiž uvádí dva kurzy – bid a ask. Rozdíl mezi nimi je potom právě onen zmiňovaný spread, který inkasuje dealer, který kurz kotuje.

Na Forexu pak již většinou není obchodování spojeno s dalšími poplatky. V případě futures platí investor ještě poplatky za otevření či uzavření obchodu.

Nejlikvidnější měnové páry

Nejlikvidnější měny

K nejlikvidnějším měnám (a měnovým párům) patří samozřejmě měny největších ekonomik světa: americký dolar (USD), euro (EUR), japonský jen (JPY), britská libra (GBP) a švýcarský frank (CHF).

Pak jsou ještě tzv. vedlejší měny, které mívají již menší likviditu: australský dolar (AUD), kanadský dolar (CAD), novozélandský dolar (NZD), švédská koruna (SEK) a další.

Na trzích se samozřejmě obchoduje i s jinými měnami, nicméně ty již bývají často velmi nelikvidní.

Faktory ovlivňující kurzy měn

Základním stavebním kamenem, který je důležitý zejména pro dlouhodobé obchodování, je fundamentální analýza. Z logiky věci vyplývá, že nejsilnější budou měny zemí, které mají silnou ekonomiku. Proto je důležité sledovat základní makroekonomické statistiky, jako jsou hrubý domácí produkt, hrubý národní produkt, obchodní bilance, platební bilance, průmyslovou výroba, ukazatele zaměstnanosti, pracovních nákladů, maloobchodní tržby a další. Zásadní roli hraje samozřejmě i měnová politika. Centrální bankéři pozorně sledují úroveň inflace v zemi a na případné změny reagují změnou úrokových sazeb, což má vliv i na samotné obchodování s měnami.

V neposlední řadě je nutné zmínit i politické události v zemi, které mohou v nemalé míře zamíchat kartami na měnových trzích.

Jakmile si investor udělá na základě fundamentální analýzy obrázek o dané měně a ekonomice, potom může přistoupit k samotné technické analýze, která mu pomůže určit optimální dobu na vstup a výstup z pozice.

Legenda jménem Soros

Fundamentální analýza se stala i základem úspěchu George Sorose v roce 1992, kdy se tomuto finančníkovi podařil husarský kousek, který jej navždy zapsal do dějin měnových trhů.

Soros se v 90. letech pustil do boje s Bank of England, když spekuloval na pokles britské libry. Odvážný krok vyšel a libra se dostala na lopatky. Soros díky tomu získal během jednoho týdne více než 1 miliardu dolarů. Jeho počin je i dnes považován za jednu z největších spekulací na měnových trzích v historii.

Rozdíl mezi Forexem a futures

Na závěr je vhodné ještě zmínit nejdůležitější rozdíly mezi obchodováním na Forexu a pomocí futures kontraktů na měny.

Jedním z nejdůležitějších rozdílů je likvidita. U futures kontraktů je špičková likvidita jen u hlavních světových měn. U méně významných je nižší, nebo tyto kontrakty ani neexistují.

Obchodování s měnovými futures bývá často spojeno i s vyššími marginy, avšak i tak poskytují pákový efekt více než dostatečný.

Nevýhodou Forexu může být pro začínající obchodníky trochu neviditelný způsob placení úroků za držení obchodované pozice. Při složení malé zálohy vám samozřejmě nepůjčuje nikdo zbytek do celého objemu kontraktu zdarma. To může při dlouhodobějším obchodování dělat velké peníze. U futures jsou tyto úroky již zahrnuty v kurzu, takže když nakoupíte za 100 a podáte za 101, můžete si být jisti, že jste vydělali jednotku.

Určitou výhodou futures je i lepší regulace, která chrání zejména začínající obchodníky.

Investory opomíjeným rozdílem je fakt, že Forex je mimoburzovní trh (OTC, přes přepážku), zatímco futures jsou burzovně obchodované instrumenty. Konkrétně to znamená, že u futures je protistranou každého obchodu clearingové centrum, které garantuje vypořádání, zatímco na Forexu je protistranou obchodu broker. V případě jeho krachu může klient přijít nejen o vložené prostředky, ale i o otevřené pozice. U futures se něco podobného stát nemůže.

Další rozdíl je v tom, že u futures, díky koncentraci nabídky a poptávky na burze, existuje vždy pouze jeden kurz. Zatímco na Forexu se může kurz u různých brokerů lišit, hlavně během zvýšené volatility.

Obchodování na měnových trzích není komplikovanou záležitostí, po získání základních informací je může zvládnout téměř každý. Díky rozvoji v oblasti informatiky se měnové trhy staly přístupné i drobným investorům, kteří se tak mohou bez větších komplikací podílet na změnách kurzů světových měn.

Zdroj: Colosseum