Pšenice: V létě bude komodita zdražovat, pokud zažijeme "průměrný" rok
|

Pšenice: V létě bude komodita zdražovat, pokud zažijeme "průměrný" rok

Cena pšenice před dvěma týdny klesla na tříměsíční minimum. Dá se v létě očekávat pokračování poklesu, nebo naopak dojde k odrazu ceny směrem vzhůru? Podívejme se na cenu pšenice z pohledu sezónnosti obecně. Průzkum byl prováděn již přímo na datech, která jsou upravená o efekt rolování. Je tudíž zohledněn vliv contanga a backwardationu.

Komodity Pšenice

Contango – situace, kdy je cena vzdálenějšího kontraktu vyšší než cena kontraktu s bližším termínem dodání. Backwardation - situace, kdy je cena vzdálenějšího kontraktu nižší než cena kontraktu s bližším termínem dodání.

Na obrázku 1 jsou znázorněny vzorce chování cen pšenice. Graf zachycuje 5, 10, 15, 20 a 26leté průměry výkonnosti pšenice (procentuální výkonnost k danému dni vzhledem k počátku roku).

Z vývoje je zřejmé, že se pšenice velmi často pohybuje do strany, obzvláště během dubna, května a června. Dále pak období září a říjen. Růstu býváme svědky tradičně v červenci a srpnu. Dále pak na konci roku. Nepříznivým měsícem je pro komoditu březen.

Obrázek 1: Sezónnost pšenice – Data upravená o efekt rolování (Zdroj: CSI, Colosseum)

Sezónnost pšenice

Obrázek 2 zachycuje průměrnou výkonnost v jednotlivých měsících za 26 let. Graf potvrzuje předchozí řádky. Příznivými měsíci pro komoditu byly v minulosti červenec, srpen a září. Dále pak konec roku. Nejvyšší výkonnost za posledních 26 let dosáhla komodita v červenci a v srpnu, kdy posílila v průměru o 0,7 % a 0,5 %. Nejhůře si naopak vedla v březnu, kdy v průměru poklesla o 1 %.

Obrázek 2: Průměrná výnosnost v jednotlivých měsících za 26 let – Data upravená o efekt rolování (Zdroj: CSI, Colosseum)

Pšenice - průměrná výnosnost v jednotlivých měsících Obrázek 3 zachycuje množství ročních maxim a minim v jednotlivých měsících. Výsledky jsou velmi smíšené. Z pohledu dosažených maxim jednoznačně nedominuje žádný měsíc. Je však zřejmé, že největšího počtu maxim bylo dosaženo v první polovině roku. Pohled na množství dosažených minim je ještě více smíšený a nejednoznačný.

Obrázek 3: Množství ročních maxim a minim v jednotlivých měsících za 26 let – Data upravená o efekt rolování (Zdroj: CSI, Colosseum)

Pšenice - počet ročních maxim a minim v jednotlivých měsících

Z výše uvedených údajů je zřejmé, že sezónnost hraje v případě pšenice malou roli. Výsledky jsou nejednoznačné. Proto je vhodné brát sezónnost v případě dlouhodobějších obchodů s komoditou spíše s rezervou. Růstu býváme svědky tradičně v červenci a v srpnu. Naopak nepříznivým měsícem je pro komoditu březen.

Aktuální cenu pšenice sledujte zde