E4U nabízí skvělou dividendu a projekty s vysokým potenciálem
|

E4U nabízí skvělou dividendu a projekty s vysokým potenciálem

E4U spravuje majetek akcionářů prostřednictvím investování do lukrativních a dlouhodobě výnosných projektů se stabilními a do značné míry predikovatelnými budoucími zisky a cash flow. Aktuální instalovaný výkon dvou solárních parků v oblasti jižní Moravy (Dubňany a Ratíškovice) činí úctyhodných 4,4 MWp. Ty společnost provozuje prostřednictvím dceřiné firmy SANERGIE a.s. založené v roce 2006. Akcie SANERGIE a.s. v hodnotě 239 mil. Kč tvoří základní jmění společnosti E4U a.s.

Akcie ČR Dividendy Solární energie E4U
E4U - hospodářské ukazatele

Od založení SANERGIE a.s. v roce 2006 společnost vykazuje pouze nárůsty tržeb i zisků (provozních i čistých). Výkonnost hospodaření určovalo v posledních letech převážně zahájení provozu fotovoltaických elektráren v Dubňanech (r.2008) a v Ratíškovicích (r.2009).

V prvním pololetí 2010 dosahovaly tržby již na 75 % tržeb roku 2009 a zisk v tomto poměru činil 63 %. Dá se tak předpokládat opětovné překonání ziskovosti společnosti i za rok 2010.

Dlouhodobě vysoké dividendy

Představenstvo společnosti má v úmyslu vyplácet dlouhodobě vysoké dividendy. Jejich výše by měla odpovídat 6-8 % hodnoty akcie, což je na poměry akciového trhu velice zajímavý výnos. Již letos v létě by měla být investorům vyplacena první taková dividenda ve výši 7 %.

Zdrojem pro výplatu dividendy bude mj. nerozdělený zisk z minulých let. Celkem disponuje firma (dohromady s dceřinou společností SANERGIE a.s.) starým nerozděleným ziskem 33 milionů korun (13,8 Kč na akcii). Tento zisk bude pomalu rozpouštěn na dividendách, spolu s dalšími průběžnými zisky společnosti.

Solární parky i solární teplárny

Cílem managementu je postupný nárůst objemu spravovaného majetku. Do portfolia projektů přibudou s vysokou pravděpodobností solární teplárny. Jde o převratnou technologii - energie slunečních paprsků se využívá k ohřívání vody v panelech. Teplá voda se pak skladuje v obří podzemní nádrži. V průběhu léta se voda ohřeje až na 90 stupňů celsia, v zimě, kdy je síla paprsků menší, se teplota vody spolu s jejím využíváním snižuje až o 30 stupňů.

Životnost solární teplárny je 30 let a kromě jiných pozitiv fixuje ceny tepla (po 10 let) na nižší úrovni oproti stávajícím konvenčním zdrojům. Funkčnost této technologie potvrdila i analýza Ústavu techniky prostředí ČVÚT. Z hlediska projektu je podstatné, že jeho návratnost 8-12 let je dosažitelná bez čerpání státních dotací. Tím se zásadně liší od projektů FVE. Důležitá je také nezávislost na cenách vstupních surovin. Na dodávku a výstavbu solárních tepláren má E4U podepsané smlouvy se společností BARX Energy s.r.o.

Společnost E4U má na nákup solárních tepláren opční právo. O výstavbě první teplárny již nyní jedná společnost Barx Energy s osmi obcemi v jihočeském kraji.

Pro každý nákup nové solární teplárny bude E4U a.s. emitovat další akcie. Financování tímto způsobem má omezit případná rizika, akcionář bude investovat pouze do dokončených projektů a nebude se podílet přímo na financování jejich výstavby.

Obchodovatelnost a hodnota akcií

Akcie E4U, a.s. jsou zaknihované a je možné je zakoupit prostřednictvím jakéhokoli obchodníka s cennými papíry v ČR. Obchodník pak akcie nakoupí na tzv. OTC trhu od stávajícího akcionáře, jehož portfolio je vedeno v Centrálním depozitáři prostřednictvím člena centrálního depozitáře – společnosti Cyrrus a.s. Jedním z cílů emitenta je uvedení akcií na pražskou burzu cenných papírů.

Specifikem E4U je poměrně dobře predikovatelné a stabilní cash flow z portfolia projektů. Cena akcií by tak neměla podléhat velkým tržním turbulencím. Hlavním cílem společnosti je vyplácet výnosy plynoucí z projektů akcionářům, a to formou dividendy.

Aleš Jelínek: E4U je dividendová investice do energetiky, která není závislá na cenách surovin

Zdroj: CYRRUS