Polské akcie: Pohodlná investice i pro české investory
|

Polské akcie: Pohodlná investice i pro české investory

I když hlavní slovo v portfoliích investorů mají ETFka sledující nejvýznamnější světové indexy, za pozornost stojí i tituly obchodované v zemích střední a výhodní Evropy. Čeští investoři mají nejblíže k pražské burze, sledovány jsou i trhy v Maďarsku či Polsku. Fondů, které se zaměřují na tento region, přitom není mnoho.

Světové akcie ETF Polsko Varšavská burza

Kdo chtěl v minulosti investovat do fondu, který sleduje výhradně akcie z pražské, maďarské či polské burzy, hledal marně. Tyto trhy pokrývaly jen šířeji zaměřené fondy.

Společnost iShares se nedávno rozhodla nabídnout ETF, který bude sledovat vývoj polských akcií.

Především bankovní tituly

Jak je patrné z označení fondu, iShares MSCI Poland využívá index MSCI Poland. Do tohoto indexu jsou zařazovány akcie, které splňují kritéria MSCI, především se jedná o tržní kapitalizaci a likviditu jednotlivých titulů. V současné době je index složen z 22 titulů.

iShares MSCI Poland

Pokračování článku včetně deseti titulů s největší váhou v portfoliu najdete na serveru ETFs.cz Podíváme-li se blíže na sektorovou alokaci portfolia, vidíme, že téměř polovina spravovaných prostředků je zainvestována v bankovních titulech (46 %). Nejvyšší váhu získaly například PKO Bank Polski či Bank Pekao.

O pomyslnou druhou polovinu portfolia se dělí společnosti působící v oblasti energetiky, surovin, zásobování, telekomunikačních služeb, spotřebního zboží a zboží dlouhodobé spotřeby, informačních technologií a průmyslu. Více než desetiprocentní váhu mají první tři zmíněná odvětví.

Sektorová alokace portfolia:

  • Finance: 46 %

  • Energetika: 14,2 %

  • Suroviny: 14,2 %

  • Zásobování: 12,3 %

  • Telekomunikační služby: 6,7 %

  • Spotřební zboží: 2,2 %

  • Zboží dlouhodobé spotřeby: 1,9 %

  • Informační technologie: 1,7 %

  • Průmysl: 0,8 %

(Data jsou z poloviny června 2011.)

Burza Praha: Na parket se řítí první ETF kopírující index PX

Fond je veden v dolarech

Uvedené ETF naleznete například v seznamu německé a britské burzy. V Německu je fond obchodován v eurech, v Londýně v dolarech.