Garantovaný certifikát Ropa Garant CZK 2011–2015
|

Garantovaný certifikát Ropa Garant CZK 2011–2015

Díky svému výplatnímu profilu nabízí produkt zajímavou alternativu k přímé investici. Spojuje 100% kapitálovou ochranu investice s možností participovat na růstu cen ropy. Tento produkt umožňuje investorovi participovat 1:1 na vývoji podkladové komodity, aniž by participoval na jejím negativním vývoji. 100% návratnost investovaného kapitálu je dosaženo výměnou za omezení výkonnosti podkladového aktiva horní hranicí, tzv. CAP.

Ropa Certifikáty

Funkcionalita

Ve splatnosti obdrží investor výplatní hodnotu 100 % nominální hodnoty investice a navíc získává možnost participovat 1:1 na pozitivní výkonnosti podkladového aktiva až do výše Cap.

Výkonnost podkladového aktiva se stanoví tak, že se porovná jeho uzavírací hodnota v rozhodný den (ve splatnosti) s jeho uzavírací hodnotu v den fixace parametrů (na počátku).

Pozitivní výkonnost podkladového aktiva je omezena hranicí Cap ve výši 136 % z počáteční hodnoty podkladového aktiva ze dne fixace parametrů. V tomto případě může investor dosáhnout maximálního možného zisku ve výši 136 % nominální hodnoty investice (což odpovídá ročnímu zhodnocení 9 %).

Vývoj certifikátu Ropa Garant 4Y CZK

Význam ropy

Použití ropy, resp. produktů z ní je prakticky nezbytné u každé masové výroby, dopravy a pěstování zemědělské produkce. Bez herbicidů, pesticidů a hnojiv vyráběných z ropy si dnes není možno představit moderní zemědělství a produkci potravin.

 • 95 % veškerých potravin je pěstováno za přispění ropy

 • 95 % dopravy zprostředkovávají ropné deriváty

 • 95 % veškerého vyráběného zboží potřebuje pro svou výrobu ropu

 • za každou kalorií běžně vyráběných potravin se skrývá 10 kalorií z ropy

 • na výrobu jednoho typického počítače se spotřebuje ropa o množství desetinásobku jeho hmotnosti

Aktuální cenu ropy sledujte zde

Výhody

 • 100% kapitálová garance ve splatnosti

 • Možnost participovat 1:1 na pozitivním vývoji ropy do úrovně CAP

 • Transparentně stanovený výplatní profil certifikátu

 • Krátká doba splatnosti – 4 roky

 • Investice v CZK – bez měnového rizika

 • Sekundární trh – denní likvidita Rizika

Cena na sekundárním trhu závisí na tržních podmínkách, jako je cena podkladových aktiv, volatilita a tržní úrokové sazby. Definovaný výplatní profil certifikátu je garantován ve splatnosti.

ÚPIS KONČÍ JIŽ 17.8.2011!

Charakteristické vlastnosti Ropa Garant CZK 2011-2015 II