Jaké akciové strategie zvolit pro rok 2012?
|

Jaké akciové strategie zvolit pro rok 2012?

Výnosy státních dluhopisů na velkých vyspělých trzích se pohybují okolo 2 %. Pokud tedy chtějí investoři vyzrát na inflaci, musejí jít do stále většího rizika. Akciové trhy nepochybně pohltí podstatnou část "rizikových rozpočtů", které jsou investoři ochotni uplatnit. Investoři si pak budou muset zapnout bezpečnostní pásy, protože je čeká nerovná cesta. Koneckonců, akcie stále nabízejí hodnotu. Otázka zní, ve kterých odvětvích je tato hodnota nejvyšší.

Světové akcie
Akcie - ilustrační foto

Ohlédneme-li se za minulými lety, v roce 2008 se investoři měli zaměřovat na defenzivní odvětví (jako je potravinářský nebo farmaceutický průmysl), v letech 2009 a 2010 na cyklická odvětví (jako jsou průmyslové cenné papíry a komodity). V minulém roce se defenzivní odvětví znovu těšila oblibě, zejména díky tomu, že ekonomický růst brzdila dluhová a úvěrová krize.

Defenziva a cyklus bez jasné hranice

Jak by se investoři měli chovat v roce 2012? Měli by se držet úspěšných strategií z roku 2011, nebo doufat v oživení cyklických odvětví? Nedomníváme se, že bude hranice mezi defenzivními a cyklickými odvětvími letos tak ostrá jako v předchozích letech.

Proč? Zaprvé, ani jedna kategorie není z historického hlediska příliš nadhodnocená nebo podhodnocená, snad s výjimkou základního spotřebního zboží, které je dost drahé.

Zadruhé, podle našeho názoru ekonomický vývoj v roce 2012 výrazně nepřekvapí ani jedním směrem, takže si investoři pravděpodobně jednoznačně nezvolí ani bezpečná útočiště, ani rizikové podniky. Američtí politici nejspíš budou, alespoň do voleb, pokračovat v mírné podpoře růstu, politikům v eurozóně se pravděpodobně podaří zabránit hluboké recesi i tehdy, zůstane-li jejich přístup spíše reaktivní než proaktivní. Inflace se poněkud zmírní a růst rozvíjejících se trhů bude držet ceny komodit na současné úrovni.

Akcie: Do roku a půl začne masivní býčí trh

Vezmeme-li v úvahu tento scénář, budeme obecně dávat přednost akciím a odvětvím s určitými společnými rysy:

  • mezinárodní diverzifikace s kvalitním zastoupením na rozvíjejících se trzích;

  • silné postavení zaručující dobrý přístup na kapitálové trhy a nízkou závislost na bankovních úvěrech;

  • atraktivní dividendy se zaměřením na možnost růstu výnosu spíše než na absolutní úroveň výnosnosti akcií;

  • spolehnutí se spíše na komoditní než investiční cyklus.

Jestliže vezmeme v úvahu tato hlediska, budeme v defenzivním sektoru dávat přednost zdravotnictví a základnímu spotřebnímu zboží. Tyto akcie sice zdražily, ale stále vyhovují třem ze čtyř kritérií. V rámci cyklického sektoru se zaměříme na akcie komodit, a to jak v energetickém odvětví, tak v odvětví surovin.

V roce 2011 byly suroviny odvětvím s nejhorším výkonem (ještě horším než v případě finančního sektoru), avšak vyhlídky na rok 2012 jsou optimističtější. V neposlední řadě budou stále oblíbené akcie technologického odvětví, z nichž mnohé v sobě spojují úspěšný strukturální růst se silnou bilancí a rozumným zhodnocením.

Dvě defenzivní odvětví, kterým se v roce 2011 poměrně dařilo, avšak letos je čeká rizikovější období, jsou služby a telekomunikace. Výnosy akcií v těchto odvětvích jsou velmi vysoké, ale v budoucnu budou pravděpodobně spíše klesat než růst. Tyto společnosti obecně postrádají diverzifikaci a z jejich rozvahy je patrné velké dluhové financování.

Pokud jde o cyklický sektor, musíme být v oblasti průmyslových a spotřebních akcií (s výjimkou některých automobilek a výrobců luxusního zboží) stejně obezřetní jako v roce 2011.

Jedním z nejobtížněji předvídatelných odvětví je finanční sektor. Žádné jiné odvětví není tak závislé na politice, zejména v Evropě. V poslední době jsme k této oblasti zaujali "neutrální" stanovisko vzhledem ke skutečnosti, že jsou úvěrová rizika států vyvážená díky nízkému zhodnocení a díky aktivitě centrálních bank. Právě pro tyto akcie platí výzva "připoutejte se, prosím" nejdůrazněji.

Z výše uvedených okolností vyplývá, že by investoři v roce 2012 měli zaujmout vyvážený postoj, tedy se soustředit nejen na "nudné" zdravotnictví a základní spotřební zboží, ale také na ekonomicky citlivější oblasti energií, surovin a technologií.

10 nejlepších akcií z každého sektoru indexu S&P 500 pro rok 2012