Býčí trh od roku 2009 hnán růstem zisků. Má naději přežít?
|

Býčí trh od roku 2009 hnán růstem zisků. Má naději přežít?

Zisky amerických firem v pokrizových letech rychle rostly a jsou na historických maximech. Analytici z Wall Street jsou sice relativně optimističtí i pro rok 2013, ale investoři by měli být opatrní. Příspěvek růstu zisků k celkovému zhodnocení akcií byl v posledních letech z historického pohledu extrémní.

Ocenění Světové akcie Zisky

Ukazuje to i graf, který ve svém ročním výhledu použil Jeff Kleintop z LPL Financial. Růst cen akcií "živený" růstem zisků firem na akcii spadá do kolonky "earnings contribution" (P/E se nemění), zhodnocení akcií spadající do "valuation contribution" znamená, že rostla valuace (zhodnocení na základě sentimentu a jiných fundamentů než firemní ziskovosti). Třetí pilíř návratnosti akcií tvoří dividendy.

Co tvoří zisk akciových investorů?

V roce 2013 budou zisky firem klesat, očekávání recese ohýbá grafy dolů
Většina velkých světových ekonomik zpomaluje. Projevuje se to mimo jiné na výhledech ziskovosti firem v hlavních světových akciových indexech. Aktuálně je na tom nejlépe stále americký technologický Nasdaq, nejhůře jsou na tom Čína a Austrálie.

Zdroj: LPL Financial