AAA Auto si v roce 2011 vyjela velice dobré výsledky
|

AAA Auto si v roce 2011 vyjela velice dobré výsledky

Už čísla o objemu prodejů za rok 2011 zveřejněné v lednu dávají tušit, že hospodářské výsledky za uplynulý rok budou velmi silné. Společnosti se podařilo prodat 44 828 ojetých vozů, což znamená meziroční růst o 13,4 %. Předpokládáme velmi mírné snížení průměrné prodejní ceny vozů oproti 3Q2011, tržby z prodeje ojetých vozů za celý rok 2011 by tak měly lehce přesáhnout 226 milionů eur.

AAA Auto Pražská burza Akcie ČR Auta Výsledková sezóna
AAA Auto

Předpokládáme, že náklady na prodej vozů rostly meziročně mírně rychleji než samotné tržby z prodeje. Na úrovni hrubých marží by však měl být tento negativní vliv vyrušen navýšením ostatních výnosů, jako jsou například výnosy z finanční činnosti či servisu vozů.

Hrubý zisk by za uplynulý rok měl podle nás dosáhnout 66,689 milionu eur, což by byl 26,2% meziroční nárůst. Hrubé marže tak budou nad 24 %.

Očekáváme, že se poměr jednotlivých složek provozních nákladů k celkovým výnosům oproti minulým letům příliš nezmění. Nejvýraznější položkou provozních nákladů stále zůstávají náklady personální. Ty kvůli vysokým prodejům a navázání odměn zaměstnanců na tyto prodeje meziročně vzrostou o 22 % a budou tvořit takřka 50 % z celkových provozních nákladů.

Dopad přecenění majetku a odpisů na EBIT již neočekáváme tak vysoký, jako tomu bylo v loňském roce z důvodu postupného sbližování reálné a účetní ceny majetku společnosti. Oproti loňskému roku však předpokládáme vyšší negativní dopad kurzových rozdílů, a to hlavně kvůli oslabení maďarského forintu oproti euru na podzim loňského roku. Tyto ztráty ovšem mají pouze účetní charakter a nebudou realizovány ve smyslu snížení cash flow společnosti. Nicméně čistý zisk v 4Q2011 zejména kvůli těmto kurzovým ztrátám meziročně poklesne zhruba o 15 % na 1,381 milionu eur.

Aktuální vývoj akcií AAA Auto sledujte zde

Ve svých výhledech bude společnost nejspíše obdobně konzervativní jako loni. V Česku a na Slovensku zůstane v plánu otevření několika nových poboček, které podpoří růst prodeje v příštích letech.

Expanze v Rusku či v Maďarsku bude sice ve strategickém výhledu společnosti, ale nepředpokládáme její brzké provedení, a to kvůli mnoha nejistotám vyplývajících z podnikání na těchto trzích. Nepředpokládáme ani to, že by se společnost na základě dosažení vysokého zisku rozhodla k výplatě dividendy.

AAA Auto - odhadované výsledky
Zdroj: CYRRUS