Cena ropy na cestě k novému maximu
|

Cena ropy na cestě k novému maximu

Surová ropa Brent dosáhla v roce 2011 nového průměrného maxima ve výši 111 USD za barel. I po očištění o inflaci to bylo více než v roce 2008, a dokonce i více než během druhého ropného šoku v letech 1979 a 1980.

Komodity Ropa Poptávka Írán Libye

Vývoj ceny ropy byl v minulém roce ovlivněn v první radě nabídkou a také nepokoji sahajícími od Maroka až po Írán. Celý tento region produkuje přibližně 30 milionů barelů denně (mb/d) a exportuje více než 21 mb/d. Stále expanzivnější peněžní politika ze strany Fedu, ECB, Bank of England a Bank of China má rovněž stimulační efekt.

Cena ropy: Poslední dějství světového ekonomického dramatu začíná
Spousta siláckých prohlášení a řinčení (nejen ekonomických) zbraní. Chamtiví spekulanti řeší ceny benzínu v USA, Izrael leží v žaludku řadě arabských zemí, země BRIC pohánějí poptávku po ropě, jejíž cena podle řady analytiků nenávratně míří k 200 USD za barel a "nikdy" již neklesne pod 130 USD. Na druhé straně je ovšem poněkud prozaičtější realita.

Odhodlání Fedu pokračovat v politice nulových úrokových sazeb přinejmenším do konce roku 2014 by mělo podpořit celý segment surovin, především však ropu a zlato. Základ pro nová maxima je tímto položen.

"V roce 2012 očekáváme průměrnou cenu ropy 123 USD za barel Brentu," říká Ronald Stöferle, odborník Erste Group pro oblast surovin. V Evropě by vyšší ceny ropy mohly mít velmi brzy dopad na vývoj ekonomiky. Cena ropy v eurech již dosáhla nových maximálních hodnot.

Cena ropa očištěná o inflaci

OPEC kontroluje ceny ropy nejpřísněji v historii

Dále se zdá, že OPEC kontroluje v současné době ceny ropy pozorněji než kdy v minulosti. Ve stávajícím tržním prostředí by ceny ve výši 90 až 110 USD za barel neměly ještě vyvolat propad poptávky v důsledku růstu cen. Vypadá to, jako by cena ropy testovala přesnou úroveň této kritické cenové hranice a pokaždé při tom mírně vzrostla. Nicméně lékem na vyšší ceny jsou právě vyšší ceny, což znamená, že poptávka v zemích OECD a nabídka (nekonvenční ropa, nové výrobní metody atd.) se přizpůsobují.

Růst peněžní nabídky a globální těžební maximum podporují cenu

Zatímco průměrná cena ropy (očištěná o inflaci) byla v době platnosti dohody Breton Woods po 2. světové válce 6,1 USD za barel, po odklonu od zlata rapidně vzrostla. Od okamžiku, kdy byl americký dolar naposledy vázán na zlato, stál barel ropy průměrně 20,6 USD (očištěno o inflaci). Zatímco cena ropy měřená ve zlatě byla stabilní, ztratil dolar oproti ropě postupně více než 98 % své kupní síly.

Ronald Stöferle vidí další důvod nárůstu cen v dosažení těžebního maxima: "Dle mého mínění bylo globální těžební maximum u konvenční ropy již překročeno. I když vycházím z předpokladu, že budou nekonvenční těžební metody s to tento fakt z velké části kompenzovat, jsou lehce těžitelné zdroje surovin již z velké části vyčerpány." Také IEA informovala, že výroba konvenční ropy dosáhla vrcholu již v roce 2006.

Poptávce i nadále jasně dominuje Asie. 70 % mezní spotřeby ropy připadá na Čínu a Indii. "Změnu paradigmatu, která v současné době probíhá, lze pozorovat například na skutečnosti, že Čína v minulém roce předstihla USA jako světově největšího spotřebitele energie," konstatuje Ronald Stöferle.

Situace na Středním východě by mohla vyhnat ceny ropy ještě výše

Rozšíření politických nepokojů do Libye v roce 2011 a výsledná občanská válka jasně demonstrovaly riziko výpadku výroby v politicky nestabilních zemích. Přestože se tato země s 1,65 mb/d podílí na světové produkci pouhými dvěma procenty, vzrostla cena Brentu v období mezi únorem a dubnem přibližně o 25 %.

V současné době Erste s obavami pozoruje situaci v Íránu, který se v objemu vývozu ropy řadí celosvětově na třetí místo. Zdá se, že by latentně doutnající krize mohla každým okamžikem eskalovat. Poslední manévry, výhrůžky, sankce a embargo, jakož i stávající stínová válka současnou náladu na trhu ještě více rozpalují.

Kdy a jak zaútočí Izrael na Írán? Otázky a odpovědi od Bruce Krastinga
Bruce Krasting, bývalý portfoliomanažer hedgeového fondu, se na svém blogu vyjádřil k nejčastějším otázkám, které se diskutují v kontextu se stále větší pravděpodobností, že Izrael nenechá nic náhodě a zlikviduje v dohledné době íránská jaderná zařízení.

"Byť i krátkodobá blokáda Hormuzského průlivu by nyní měla dramatické následky. Vzhledem k tomu, že je 20 % celosvětové produkce transportováno touto námořní úžinou, dosáhla by v takovém případě cena ropy zcela určitě nového maxima," pokračuje Stöferle.

Břidličná ropa inovačním motorem sektoru

Obrat trendu při výrobě ropy v USA jasně ukazuje inovační potenciál tohoto odvětví. Těžbu ropy, která od roku 1970 stabilně klesala, se po dosažení výrobního minima v roce 2008 podařilo opět výrazně zvýšit. Důvod? Těžba ropy z břidlic. Dle údajů největších výrobců je těžba ropy z břidlic rentabilní od 60 USD za barel. Při současné úrovni cen okolo 100 USD za barel (WTI) je prudký rozvoj nových zdrojů ropy pochopitelný. Lze očekávat, že břidličná ropa bude i v Evropě v budoucnu získávat na významu.

Zdroj: Česká spořitelna