Světová ekonomika: Rok 2030 v 5 grafech
|

Světová ekonomika: Rok 2030 v 5 grafech

Minulý týden vydal Institute for Security Studies při Evropské unii analýzu, která mimo jiné projektuje svět, jak bude vypadat v roce 2030, pokud budou současné trendy pokračovat tempem a směrem, který mají v současné době. Sice to tak dost možná nebude, přesto je zajímavé se podívat, jak to vypadat může.

Energetika Bohatství Světová ekonomika

1. Indie bude lidnatější než Čína

1 Počet obyvatel

2. Podíl střední třídy v bohatých zemích bude klesat, zatímco v těch chudých narůstat

2 Střední třída

3. Energie se bude méně vyrábět z ropy, a naopak více z plynu a z obnovitelných zdrojů

3 Výhled využívání zdrojů energie

4. Podíl chudých bude klesat

4 Chudých bude ubývat

5. Bude pokračovat trend nedostatku vody

5 Vody bude ubývat

5 největších globálních rizik
Světová banka ve svém nedávném výhledu na globální rizika pro letošní rok nezapomněla na světová finanční rizika ani na nedostatek vody. Za nejpravděpodobnější považuje nerovnost příjmů lidí, chronické fiskální nerovnováhy, růst emisí skleníkových plynů, kybernetické útoky a nedostatek vody. Jako největší rizika co do dopadu vidí velký systémový finanční kolaps, nedostatek vody a potravin, chronické fiskální nerovnováhy a extrémní kolísání cen zemědělských komodit a energií.

Zdroj: Institute for Security Studies