Je inflace dobrá pro akcie?
|

Je inflace dobrá pro akcie?

Jak pohlížet na inflaci a inflační očekávání v kontextu investiční strategie? Na to se ve své ročence zaměřil tým akciových stratégů z Credit Suisse. Z pozorování různých typů inflace banka vyvodila, že když převládá mírně inflační prostředí, a navíc v důsledku předchozí uvolněné monetární politiky, mají akcie tendenci podávat lepší výkon ve srovnání s dluhopisy. Na začátku je ale klíčové zjistit, jakému druhu inflace ekonomika čelí.

Státní dluhopisy Inflace Světové akcie Centrální banky Světová ekonomika

Credit Suisse odhalila silný vztah mezi nízkými reálnými úrokovými mírami a nízkými akciovými výnosy. V prostředí mírné inflace s rostoucími inflačními očekáváními nicméně vidí prostor pro zvýšení akciových valuací. Dalším faktorem je podle banky posun globálního ekonomického cyklu směrem k silnějšímu oživení. To by mohlo vést k obratu směru peněžních toků a rotaci z dluhopisů do akcií.

(Ne)žádoucí inflace

Od roku 2009 naráželo rodící se oživení světové ekonomiky na řadu překážek. Hrozby jako evropská dluhová krize a americký fiskální útes jsou už snad zažehnané, což znamená výhled celosvětově silnějšího a trvalejšího oživení. V kontextu masivního kvantitativního uvolňování předních centrálních bank to ale může vést k obavám, že poroste inflace. To by mohlo mít významný dopad na ceny aktiv.

Růst cen je přínosný, když se dostaví ve formě "poptávkově tažené" inflace. Firmy mají sílu prosadit si vyšší prodejní ceny, které pak rostou rychleji než náklady na vstupy (komodity nebo mzdy). Naopak nežádoucím druhem je inflace tažená náklady. K té dochází, když se firmy musejí vyrovnat s vyššími cenami komodit nebo růstem mzdových nákladů. Důsledkem je tlak na marže, protože společnosti nemají sílu přenést vyšší ceny na spotřebitele.

S inflací je to jako s jídlem. Nesmí jí být ani málo, ani moc

Z historických zkušeností vyplývá, že když se přesouváme od prostředí deflace k mírné inflaci, vede to k růstu ocenění akcií. Když se ovšem mírná inflace přemění na vyšší inflaci, má to na akcie opačný vliv. Z pozorování, které banka provedla na datech zpětně do roku 1871, vyplývá, že se hranice oddělující příznivou a nepříznivou inflaci pro akcie nachází někde mezi 3 až 4 %.

Valuace akcií se nemají tendenci zhoršovat, dokud se inflační očekávání nedostanou nad 4 %

Reálné výnosy a vyšší inflace

Banka rozlišuje dva hlavní scénáře růstu inflace. Hlavním rozdílem je doprovodná reakce dluhopisového trhu.

 1. Pokud vyšší inflace přichází ve formě šoku, a ne jako důsledek finančně-politických opatření (vláda ani centrální banka neprosazují politiku nízkých úroků), následuje zpravidla dramatický růst reálných výnosů dluhopisů. Z historie je patrné, že tento vývoj bývá pro aktiva negativní.

 2. Pokud je vyšší inflace spojena s uvolněnou finanční politikou, vedou rostoucí inflační očekávání k nižším reálným výnosům z dluhopisů a dopad na aktiva je pozitivní.

Jak jsme na tom s "žádoucí" inflací dnes?

Nejlepším ukazatelem inflačního tlaku je mzdový růst (nebo přesněji vývoj jednotkových pracovních nákladů), protože zhruba dvě třetiny korporátních nákladů plynou z pracovního trhu. Vyšší mzdy jsou spojeny se zlepšením spotřebitelských příjmů, což firmám umožňuje částečně přenést vyšší náklady na zákazníky.

Současný vývoj v USA inflačním tlakům založeným na mzdovém růstu příliš nenasvědčuje - míry růstu mzdových nákladů a korporátních zisků jsou poblíž historických minim. Podle odhadů je zapotřebí silnější oživení a minimálně 3,5% růst HDP po dobu delší než rok, než začnou mzdy opět růst.

Růst v mzdovém komponentu Indexu mzdových nákladů je poblíž 30letého minima ...podobně jako průměrný hodinový růst zisků v soukromém sektoru mimo zemědělství

Silné zůstávají také vnější dezinflační tlaky. Patří mezi ně:

 • zlepšení v průmyslové automatizaci (míra robotizace je na rozvíjejících se trzích jen na 5 % průměru rozvinutých trhů);
 • rozmach internetu (dopadá na marže maloobchodníků);
 • menší omezení nabídky na komoditních trzích.

Nabídkově tažená inflace jako nezvaný host

Nepříznivá pro aktiva je komoditně tažená inflace. Vzniká krátkodobými výkyvy vlivem růstu cen základního zboží (potraviny a energie představují třetinu indexů spotřebitelských cen v mladých ekonomikách). Pokud s cenami komodit nerostou také mzdy, kupní síla spotřebitelů klesá, což působí dezinflačně. Komoditně tažená inflace je tak udržitelná jedině za předpokladu, že s ní drží krok mzdy, potažmo příjmy domácností.

I přes zpomalující inflaci v minulých letech rostla inflační očekávání. Trhy podle Credit Suisse začaly zaceňovat pravděpodobnost politického omylu (pokud bylo kvantitativní uvolňování přehnané, mělo by se to projevit v 5- až 10letém horizontu růstem inflace). Banka věří, že s největší pravděpodobností centrální bankéři "přestřelí" s příliš holubičí politikou vzhledem ke zkušenostem z Velké recese a měnovou politiku utáhnou raději později než dříve.

2012: Inflační očekávání v USA a míra inflace se vyvíjely opačným směrem

Dopady na ceny aktiv

Dopad na ceny akcií vystihuje binomické rozdělení mezi P/E a inflací. Když inflace v minulosti klesala pod 2 %, valuace akcií měly tendenci klesat. Důvodem bylo zhoršování kupní síly (období deflace, obzvláště v 30. letech, byla zpravidla spojena s velmi slabým růstem). Podobně negativní dopad na akciové valuace měl také růst inflace nad 4 % (viz první graf).

Vyšší inflace byla spojena s těmito dvěma jevy:

 1. růstem reálných dluhopisových výnosů;
 2. zvýšením krátkodobých úrokových sazeb (dopad přehřívání ekonomiky).

Vyšší krátkodobé úrokové sazby vedou sice k růstu diskontní míry pro akcie, nicméně pokud se ekonomika přehřívá, lze očekávat obrat trendu a období podprůměrného hospodářského růstu (potažmo pokles zisků). V určitém bodu růstu inflace se proto začne akciím dařit hůře ve vztahu k dluhopisům (akcie jsou brána jako aktiva s dlouhou durací). Obvykle k tomu dochází při inflaci nad 8 %.

Když inflace převýší 8 %, akciový výkon přestává být konzistentní

Stratégové z Credit Suisse dále vysledovali, že čím rychlejší je růst inflace, tím nejistější je její budoucí vývoj (vyplývá to z pozorování inflační volatility), a tudíž reálné výnosy dluhopisů.

Rostoucí inflace bývá doprovázena zvýšenou inflační volatilitou

Vysoké reálné výnosy dluhopisů jsou podle banky pro akcie nepříznivé. Nejenže zvyšují diskontní sazbu, ale navíc znesnadňují financování vládních deficitů. Pokud by výnos vzrostl o 2 procentní body, znamenalo by to pro zemi s vládním dluhem k HDP 100 % ročně 2 % HDP dodatečných nákladů dluhové služby. Platí navíc pravidlo, že čím méně udržitelné se jeví vládní financování trhům, tím větší tendenci růst mají reálné výnosy z dluhopisů.

V postkrizovém období počítejte se scénářem číslo 2

Protože za posledních pět let byly očekávané P/E valuace S&P 500 silně korelované s inflačními očekáváními, Credit Suisse věří, že růst inflačních očekávání bude v aktuální situaci spojen s poklesem reálných výnosů dluhopisů (nominální mohou mírně stoupat). Na ocenění akcií by to mělo mít pozitivní vliv.

Největším aktuálním problémem je podle Credit Suisse 8 bilionů USD přebytečného zadlužení vyspělých zemí a jeho další růst od roku 2008. V dlouhodobém horizontu vlády musejí stabilizovat zadlužení a nezaměstnanost.

Od roku 2008 vzrostl vládní dluh k HDP vyspělých zemí o zhruba 30 %

Existují jen 4 způsoby, jak omezit dluh:

 • nastartovat hospodářský růst;
 • vyhlásit bankrot;
 • utáhnout fiskální politiku;
 • stlačit reálné výnosy.

Pokud státy využijí poslední varianty, reálné výnosy z dluhopisů budou muset klesnout až k -1,5 až -2 %. Centrální banky se budou snažit zabránit jejich růstu prostřednictvím dalších nákupů aktiv. Vyšší inflace a inflační očekávání budou podle všeho součástí tohoto procesu.

Případná 1% úleva v reálných sazbách snižuje podle propočtů banky potřebu utahování fiskální politiky o 1 % a poskytne stimul ekonomice.

Ke stabilizaci poměru vládního dluhu k HDP a situace na pracovním trhu by podle propočtů banky potřebovaly Spojené státy reálné míry -1,6 %, Spojené království a Japonsko dokonce ještě nižší.

Hedging proti inflaci

Nejlepší zajištěním podle Credit Suisse ve vyspělých zemích:

1. Výhodně oceněná reálná aktiva

Podle OECD jsou jimi americké, německé a japonské nemovitosti. Atraktivně působí i realitní trh ve Spojeném království.

2. Firmy s cenovou politikou vázanou na vývoj inflace

3. Růst

Čím hlubší pokles reálných výnosů, tím více by měli investoři poptávat aktiva s dlouhou durací, aby vytěžili z nízké diskontní míry.

4. Zlato

Akcie těžařů zlata zaostaly v roce 2012 výrazně za výkonem zlata. Navíc čím více reálné výnosy klesají, tím více cena zlata roste.

Co když inflace poroste moc?

Pokud by růst nominálních výnosů dluhopisů předčil inflaci (rostly by reálné výnosy), Credit Suisse radí poohlédnout se po akciích s krátkou durací (s vysokým dividendovým výnosem) a negativním pracovním kapitálem (firmy dostávají zaplaceno předtím, než platí svým věřitelům). Jedná se zejména o sektory rychloobrátkového zboží (potravin), maloobchodu a telekomunikací.

A co komodity?

V jejich případě banka odhalila volnější pozitivní korelaci mezi inflací a relativní výkonností komoditních akcií. Je to tak trochu příběh o slepici a vejci.

Rostoucí cena ropy způsobuje inflaci a růst cen akcií ropných společností. Integrované ropné společnosti podávají ale nadprůměrný výkon jedině v případě velkého skoku v ceně ropy. V případě jen mírného zvýšení ceny naopak zaostávají, protože jde o defenzivní sektor (daří se jim paradoxně ve chvíli, kdy akciový trh klesá spolu s cenou ropy, jako například v roce 2008). Další nevýhodou je, že zpravidla produkují s vysokými náklady a jsou velmi citlivé na změny vládních politik, zejména daní.

Z globální perspektivy Credit Suisse neshledává v komoditách dobrý hedging proti rostoucí inflaci. Zdůvodňuje to výrazným růstem CAPEX (kapitálových výdajů), který je extrémní v porovnání s minulostí, ale i ostatními sektory v současnosti. Podstatně zvýšené CAPEX nejsou příznivé pro ceny aktiv, protože znamenají vyšší náklady a omezenou tvorbu volného cash flow.

Zdroj: Credit Suisse
Soud zablokoval restrikce uvalené na čínskou aplikaci TikTok v USA
včera v 23:30

Soud zablokoval restrikce uvalené na čínskou aplikaci TikTok v USA

Americký soud zablokoval nařízení administrativy prezidenta Donalda Trumpa, které mělo od 12. listopadu zavést...
Spojené státy americké (USA) Čína Geopolitická rizika
Americké akcie v pátek zlevnily, mají za sebou nejhorší týden od…
Americké akcie v pátek zlevnily, mají za sebou nejhorší týden od…
včera v 21:30

Americké akcie v pátek zlevnily, mají za sebou nejhorší týden od března

Americké akcie v pátek oslabily v čele s technologickými podniky. Na trhu nyní panuje nejistota kvůli rostoucímu...
Americké akcie Shrnutí obchodování v USA
Nestlé koupila za 950 milionů dolarů americkou donáškovou službu
včera v 19:53

Nestlé koupila za 950 milionů dolarů americkou donáškovou službu

Švýcarský potravinářský gigant Nestlé koupil za 950 milionů dolarů americkou donáškovou službu Freshly. Uvedl to ve...
Evropské akcie Potraviny Fúze a akvizice
ECB vyzývá evropské vlády k selektivnímu omezování ekonomiky
včera v 18:19

ECB vyzývá evropské vlády k selektivnímu omezování ekonomiky

Evropské vlády musejí při boji s koronavirem omezovat pouze vybrané ekonomické aktivity a pokračovat ve výdajích na...
Evropa Evropská ekonomika ECB
Evropské akcie v pátek skončily smíšeně, mají za sebou nejhorší týden…
Evropské akcie v pátek skončily smíšeně, mají za sebou nejhorší týden…
včera v 18:00

Evropské akcie v pátek skončily smíšeně, mají za sebou nejhorší týden od března

Akciové trhy v západní Evropě sice zakončily páteční obchodování smíšeně, ale v týdenním hodnocení za sebou mají...
Evropské akcie Shrnutí obchodování v Evropě
Firma Huawei se na trhu se smartphony vrátila na druhé místo za…
včera v 17:58

Firma Huawei se na trhu se smartphony vrátila na druhé místo za Samsung

Čínská společnost Huawei Technologies se ve třetím čtvrtletí vrátila na trhu se smartphony na druhé místo za Samsung,...
Technologie Mobilní telefony 5G sítě
Maďarská MVM Group je od pátku vlastníkem innogy v ČR
včera v 17:33

Maďarská MVM Group je od pátku vlastníkem innogy v ČR

Maďarská státní společnost MVM Group je ode pátku novým stoprocentním vlastníkem společnosti innogy Česká republika a...
Energetika Česká republika Maďarsko
Pražská burza v pátek uzavřela nejníže za posledního půl roku
Pražská burza v pátek uzavřela nejníže za posledního půl roku
včera v 16:50

Pražská burza v pátek uzavřela nejníže za posledního půl roku

Index pražské burzy PX v pátek klesl o 0,7 % na 842,92 bodu. Je to jeho nejnižší závěrečná hodnota od 22. dubna. Dolů...
Akcie ČR Shrnutí obchodování v ČR
Hotelová firma Marriott dostala pokutu za rozsáhlý únik údajů
včera v 16:31

Hotelová firma Marriott dostala pokutu za rozsáhlý únik údajů

Britský úřad pro ochranu osobních údajů vyměřil hotelové společnosti Marriott International pokutu 18,4 milionu liber...
Turismus a cestovní ruch Spojené království
Poslanci už mají návrh rozpočtu se schodkem 320 miliard Kč
včera v 16:08

Poslanci už mají návrh rozpočtu se schodkem 320 miliard Kč

Poslanci už mají na stolech návrh státní rozpočtu na příští rok. Pátek byl podle zákona posledním dnem, do kdy jim ho...
Česká ekonomika Rozpočet
Spotřebitelská důvěra v USA v říjnu překonala očekávání
včera v 15:00

Spotřebitelská důvěra v USA v říjnu překonala očekávání

Spotřebitelská důvěra ve Spojených státech v říjnu překonala očekávání. Finální hodnota indexu spotřebitelské důvěry...
Spojené státy americké (USA) Americká ekonomika Spotřebitelská důvěra
Ropné firmě Total ve třetím čtvrtletí klesl zisk o 93 %, dividendu…
včera v 14:44

Ropné firmě Total ve třetím čtvrtletí klesl zisk o 93 %, dividendu ale zachová

Francouzské ropné společnosti Total ve třetím čtvrtletí klesl čistý zisk o 93 procent na 202 milionů dolarů. Výsledek...
Total Výsledková sezóna Energetika
Ze světa investičních doporučení (30. října)
včera v 14:00

Ze světa investičních doporučení (30. října)

Které akcie si v pátek vysloužily pozornost analytiků? Nabízíme přehled vybraných nových a upravených investičních...
Americké akcie Investiční doporučení Cílové ceny
ČR: Elektronická evidence tržeb se odkládá až do konce roku 2022
včera v 13:35

ČR: Elektronická evidence tržeb se odkládá až do konce roku 2022

Odklad elektronické evidence tržeb (EET) se prodlouží až do konce roku 2022. Prezident Miloš Zeman tuto změnu zákona...
Daně Byznys a podnikání Česká republika
USA: Osobní příjmy v září meziměsíčně stouply o 0,9 %, výdaje se…
včera v 13:33

USA: Osobní příjmy v září meziměsíčně stouply o 0,9 %, výdaje se zvýšily o 1,4 %

Osobní příjmy Američanů se v září měziměsíčně zvýšily o 0,9 %. Čekal se růst o 0,4 % po jejich 2,5% snížení v srpnu ...
Americká ekonomika Spojené státy americké (USA) Spotřebitelé