11 ekonomických mýtů, které přežívají argumentům navzdory
|

11 ekonomických mýtů, které přežívají argumentům navzdory

Cullen Roche, zakladatel Orcam Financial Group, se v osmé kapitole knihy "Pragmatic Capitalism" zabývá všeobecně přijímanými ekonomickými koncepty, které jsou mylné a velmi nebezpečné pro vnímání finančního světa. Sekce s názvem "Economic And Monetary Myths That Persist" identifikuje 11 zavádějících tvrzení o ekonomice a finančním systému.

Ponaučení pro investory Ekonomie Světová ekonomika ČSKB analýzy a komentáře

1. USA směřují k bankrotu

Lidé mají tendenci přirovnávat rozvahy států k rozvahám firem nebo domácností. To vede k obavám, že USA nevyhnutelně čeká bankrot, recese a krize, jako tomu bylo třeba v případě Řecka. Na rozdíl od firmy nebo domácnosti ale americká vláda může zvednout občanům daně, natisknout peníze nebo si půjčovat za sazbu stanovenou centrální bankou. V souvislosti s deficitem není tak důležité, kolik peněz zůstává k dispozici na výdaje, rozhodující je dopad těchto výdajů na ekonomiku. Reálným limitem pro americké výdaje je až inflace, která může vzniknout z poskytování nadměrného množství likvidity soukromému sektoru.

2. Kvantitativní uvolňování je monetizace dluhu, která způsobí hyperinflaci

Ke kvantitativnímu uvolňování (QE) dochází, když Fed využívá operace na volném trhu a mění míru povinných bankovních rezerv. Cílem programu je dosažení nižších úrokových sazeb. O QE se však často mluví v souvislosti s tištěním peněz a hyperinflací. Při samotném QE se ale aktuální hodnota čistých aktiv nemění, jen jejich struktura.

Roche to připodobňuje k přelévání prostředků mezi spořicím a běžným účtem. Vzhledem k tomu, že "levné peníze" z QE zatím nevedou k přibývání peněz v oběhu (protože zůstávají v bankovních rezervách), nemůže se zvýšit ani inflace. QE samotné jen stimuluje poptávku po úvěrech a díky nízkým úrokům ulevuje od dluhového břemene a zlepšuje finanční zdraví firem a domácností. Všechny tyto pozitivní dopady na ekonomiku je ale velmi obtížné kvantifikovat.

3. Centrální banky jen obohacují bankéře

Moc centrální banky bývá nadhodnocována. Blízký vztah Fedu s bankami vede některé lidi k domněnkám, že jeho jediným úkolem je sloužit bankám. Fed se v této oblasti angažuje více, když jsou banky v problémech. Jeho základní funkcí jako clearingového domu je zajišťovat, aby platební systém mohl hladce fungovat. Bez centrální banky by bankovnímu sektoru chyběla potřebná regulace.

"Centrální banky tady máme, protože alternativou je ponechat si platební systém z 19. století, v němž zůstával risk management bank převážně neregulovaný, bez dohledu někoho shora," vysvětluje Roche. "Současný hybridní systém mezi veřejným a soukromým sektorem komplikuje konflikt zájmů, protože centrální banka slouží nejen finančním institucím, ale i vládě. Jako celek je ale spravedlivým a racionálním kompromisem mezi čistě veřejným a čistě soukromým systémem. Není perfektní, není ale ani takový, jak ho popisují konspirační teorie."

4. Peněžní systém postavený na úvěrech je neudržitelný

Katastrofy na způsob splasknutí nemovitostní bubliny bývají indikátorem nestabilního na úvěrech založeného systému. Zhoršuje to navíc obecné vnímání dluhu jako něčeho špatného a ze své podstaty neudržitelného. Ve finančním účetnictví jsou však závazky jedné strany vždy aktivy strany druhé. Bankovní úvěr je závazek dlužníka a aktivum banky. Zda bude dluh špatný, nebo dobrý, určuje až hodnota z něj dosažená.

Roche uvádí jako příklad trh s bydlením. Pokud využijete ke koupi domu úvěr, dům se stává aktivem s vyšší hodnotou, než na jakou si můžete se svými likvidními prostředky v současnosti "sáhnout". Dluhy umožňují přesunout budoucí spotřebu, produkci nebo lepší životní úroveň do současnosti. "Za tento přesun se platí náklady, ale celkový efekt dluhů záleží na tom, jak rozumně s nimi zacházíte," dodává Roche.

5. Volný trh může vyřešit všechny problémy

Někteří ortodoxní kapitalisté tvrdí, že kdybychom nechali tržní ekonomiku bez zásahů, vyřešily by se všechny problémy. Čistý kapitalismus ale vede k maximalizaci zisku a vzniku monopolů. Neregulované monopoly pak prosazují minimalizaci mezd, mají negativní dopady na zaměstnanost, ztráty pro spotřebitele a zvýšení nerovnosti. Kapitalismus řízený dobrou vládou dokáže eliminovat tato negativa a škody pro ekonomiku.

6. Spotřebitel je více než producent

Trhy jsou zřídkakdy v dokonalé rovnováze a ekonomové obvykle diskutují o tom, čí zájmy hrají větší roli - zda zájmy výrobců, nebo spotřebitelů. Lidé mají tendenci upřednostňovat spotřebitele. Vždy záleží na tom, kde se v ekonomickém a úvěrovém cyklu právě nacházíme, obě skupiny hrají v jeho průběhu důležitou roli. "Producenty a spotřebitele bychom měli vidět jako dvě strany jedné mince. K růstu bohatství potřebujeme nejen zdravé spotřebitele, ale také inovativní producenty, kteří jsou v dobré kondici."

7. Spoření rovná se investice

Rovnice S = I je zažitým, ale hodně zjednodušeným pohledem na finanční transakce. Úspory by měly vytvářet nabídku peněz pro úvěry. Banky ale mohou vytvářet půjčky a depozita pouze nafukováním rozvah, kde stejným dílem narostou aktiva i závazky. "Když banka zvyšuje úvěry, nemusí to nutně vést k poklesu příjmů, výdajů nebo zisku. Je to pouhá změna rozvahy," tvrdí Roche.

Druhou chybou je chápání úspor a investic jako jednoduché transakce a přehlížení složitějších vazeb. Roche uvádí příklad: "Co kdybyste místo útraty 50 USD nakoupili výrobní linku ve stejné hodnotě? Získáte tím produktivní nefinanční aktivum za 50 USD. Svůj příjem jste de facto nespotřebovali, jen se vaše úroveň investic zvýšila o 50 USD. Prodávající výrobní linky pozoruje 50dolarový růst úspor. Jeho úspory vzrostly bez toho, aby druhá strana musela úspory vybrat, proto agregátně investice vytvářejí úspory."

8. Model IS-LM dobře charakterizuje ekonomiku

IS-LM je zkratkou pro vztah investic a úspor (Investment-Saving) a likvidity a peněz (Liquidity-Money). Je využíván v moderní makroekonomii k znázornění vztahů mezi reálným produktem ekonomiky a úrokovými sazbami. Nepřesně předpokládá, že úspory financují investice a že nabídka úspor je dostupná pro úvěrovou aktivitu (viz mýtus číslo 7). Také praví, že pokud úspory rostou, úrokové sazby klesají a zvyšují se investice. Vede to k falešnému dojmu, že nižší spotřeba a nižší vládní deficit vytvářejí více úvěrových prostředků.

9. Růst peněz odpovídá inflaci

Podobně jako minulá rovnice také ta další, MV = PY, bývá často chybně interpretována. M je peněžní zásoba, V je rychlost obratu peněz, P je cenová hladina a Y je reálný produkt. Podle rovnice zvýšení peněžní zásoby a rychlosti obratu peněz vede k inflaci. Rovnice je následně zjednodušena do podoby, že se "růst peněz rovná inflaci".

Hlavní problém tkví v nepřesné definici slova peníze. Ekonomové za ně obvykle považují bankovní rezervy a hotovost, ty mají ale jen nepřímý dopad na úvěrovou aktivitu, protože nejsou omezeny jen na stanovenou hodnotu rezerv. M také nezohledňuje ostatní faktory, které vytvářejí hodnotu finančních aktiv kromě peněz. M je hlavně ovlivněno poptávkou po úvěrech od kredibilních klientů.

Důležitá je jiná otázka, a to zda vede zvýšení peněžní zásoby automaticky k poklesu životní úrovně. Většinou se tak děje, ale představa, že "více peněz rovná se inflace", nám ještě neříká, zda je tato potenciální inflace nakonec dobrá pro ekonomiku.

10. Hyperinflace je způsobena tištěním peněz

Mnozí lidé věří, že je hyperinflace způsobena natištěním příliš velkého množství peněz. Roche tvrdí, že příčinou hyperinflace jsou mimořádné vážné ekonomické okolnosti, které vedou k razantnímu navýšení peněžní zásoby. Může to být dramatický propad produkce, vládní korupce, válka, změna režimu nebo ztráta suverenity monetární politiky. "Vládní dluhy a deficitní výdaje mohou hyperinflaci zhoršit, nebývají ale příčinou hyperinflace, ale spíše důsledkem ostatních politických a ekonomických událostí," míní Roche.

11. Ekonomové mají vždy odpověď

Ekonomické modely slouží k simulaci reality, ale jsou téměř netestovatelné na skutečné ekonomice. Proto je většina z toho, s čím ekonomové pracují, jen teorie nebo odhad. "K tomu všemu se ekonomie v moderní době hodně zpolitizovala, protože se ekonomové stávají poradci politiků," vysvětluje Roche. "Každá ekonomická škola má specifickou ideologii. Spíše než vědě se podobá víře."

Zdroj: Pragmatic Capitalism
Co musíte ráno vědět (9. dubna)
Co musíte ráno vědět (9. dubna)
před hodinou

Co musíte ráno vědět (9. dubna)

Jak se ve středu dařilo akciím na světových trzích, jak by koronavirus mohl americkou ekonomiku zasáhnout podle...
Musíte vědět
Americké akcie ve středu po odstoupení Sanderse z boje o Bílý dům…
Americké akcie ve středu po odstoupení Sanderse z boje o Bílý dům…
včera v 22:30

Americké akcie ve středu po odstoupení Sanderse z boje o Bílý dům výrazně posílily

Americké akcie ve středu zpevnily. Pomohla jim naděje, že koronavirová epidemie v USA je blízko vrcholu. Odstoupení...
Americké akcie Shrnutí obchodování v USA
Středa na trzích (8. dubna 2020): Evropské akciové indexy zakončily…
Středa na trzích (8. dubna 2020): Evropské akciové indexy zakončily…
včera v 22:15

Středa na trzích (8. dubna 2020): Evropské akciové indexy zakončily den smíšeně, americké indexy výrazně zpevnily

Obchodování na západoevropských akciových trzích začalo ve středu pod nulou. Dopoledne indexy ztráty mírně...
Shrnutí obchodování v USA Shrnutí obchodování v Evropě Shrnutí obchodování v ČR
Evropský výrobce letadel Airbus sníží výrobu v průměru o třetinu
včera v 20:57

Evropský výrobce letadel Airbus sníží výrobu v průměru o třetinu

Evropský výrobce letadel Airbus ve středu oznámil, že sníží výrobu v průměru o třetinu, aby se přizpůsobil poptávce....
Airbus Evropské akcie Doprava
Nissan, Mazda a Mitsubishi pošlou domů 20 000 Japonců
včera v 18:09

Nissan, Mazda a Mitsubishi pošlou domů 20 000 Japonců

Automobilky Nissan Motor, Mazda Motor a Mitsubishi Motor chtějí na nucenou dovolenou poslat 20 000 japonských...
Auta Japonsko Koronavirus
Evropské akcie se ve středu na směru neshodly, některé indexy se v…
Evropské akcie se ve středu na směru neshodly, některé indexy se v…
včera v 18:00

Evropské akcie se ve středu na směru neshodly, některé indexy se v závěru seance po celém dni v minusu dostaly nad nulu

Obchodování na západoevropských akciových trzích začalo ve středu pod nulou a indexy se v červených číslech...
Evropské akcie Shrnutí obchodování v Evropě
IIF: Globální dluh loni stoupl na rekordních 255 bilionů USD
včera v 17:30

IIF: Globální dluh loni stoupl na rekordních 255 bilionů USD

Globální dluh napříč všemi sektory v loňském roce stoupl na rekordních 255 bilionů USD a překonal 322 % hrubého...
Zadlužení Světová ekonomika Koronavirus
Pražská burza ve středu potřetí v řadě posílila, nad nulou se udržela…
Pražská burza ve středu potřetí v řadě posílila, nad nulou se udržela…
včera v 16:50

Pražská burza ve středu potřetí v řadě posílila, nad nulou se udržela navzdory poklesu cen akcií finančních společností

Pražská burza ve středu potřetí v řadě vzrostla, index PX posílil o 0,89 % na 827,66 bodu. Dařilo se mediální CME,...
Akcie ČR Shrnutí obchodování v ČR
Michl: Propad HDP by se podle spotřeby elektřiny blížil 10 pct.
včera v 16:38

Michl: Propad HDP by se podle spotřeby elektřiny blížil 10 pct.

Kdyby se ekonomická aktivita v České republice měřila spotřebou elektřiny očištěnou o vliv teplotních výkyvů,...
ČNB Česká ekonomika HDP
Sněmovna schválila vyšší podíl strukturálního deficitu na HDP
včera v 16:08

Sněmovna schválila vyšší podíl strukturálního deficitu na HDP

Sněmovna dnes ve stavu legislativní nouze schválila i přes kritiku opozice vládní novelu zákona o rozpočtové...
Rozpočet HDP Koronavirus
Maďarsko podle vlády vydá na boj s koronavirem 20 % HDP
včera v 15:56

Maďarsko podle vlády vydá na boj s koronavirem 20 % HDP

Maďarsko investuje do boje proti koronaviru dvacet procent svého hrubého domácího produktu. Podle agentury MTI to ve...
Maďarsko Koronavirus HDP
Nizozemský pivovar Heineken se potýká s dopady koronaviru
včera v 15:42

Nizozemský pivovar Heineken se potýká s dopady koronaviru

Nizozemská společnost Heineken, která je druhým největším výrobcem piva na světě a působí rovněž v České republice,...
Pivo Koronavirus Evropské akcie
Sněmovna schválila širší možnosti finančních obchodů ČNB, ekonomové…
Sněmovna schválila širší možnosti finančních obchodů ČNB, ekonomové…
včera v 15:13

Sněmovna schválila širší možnosti finančních obchodů ČNB, ekonomové krok přivítali

Česká národní banka bude mít zřejmě širší možnosti obchodování na trzích. Bude moci obchodovat s cennými papíry s...
ČNB Centrální banky Koronavirus
Polská centrální banka snížila základní úrok na půl procenta
včera v 14:58

Polská centrální banka snížila základní úrok na půl procenta

Polská centrální banka ve středu překvapivě snížila svou základní úrokovou sazbu na půl procenta z dosavadního...
Polsko Centrální banky Úrokové sazby
Investoři měli opět výrazný zájem o státní dluhopisy
včera v 14:35

Investoři měli opět výrazný zájem o státní dluhopisy

Ministerstvo financí ve středu ve třech aukcích prodalo státní dluhopisy za 28,5 miliardy korun, tedy zhruba dvakrát...
České státní dluhopisy Koronavirus
Škoda Auto znovu prodloužila odstávku výroby, zatím do 27. dubna
včera v 14:20

Škoda Auto znovu prodloužila odstávku výroby, zatím do 27. dubna

Automobilka Škoda Auto vestředu potřetí prodloužila odstávku výroby ve všech třech svých českých závodech kvůli...
Auta Česká ekonomika Koronavirus
Rúhání: Pokud MMF neschválí pomoc Íránu, bude to diskriminace
včera v 14:10

Rúhání: Pokud MMF neschválí pomoc Íránu, bude to diskriminace

Pokud Mezinárodní měnový fond Íránu neposkytne na boj s koronavirem pět miliard dolarů z mimořádného fondu, jak...
Mezinárodní měnový fond Írán Podpora ekonomiky
Analýza: Udržet v Británii zaměstnanost se citelně prodraží
včera v 13:37

Analýza: Udržet v Británii zaměstnanost se citelně prodraží

Snaha udržet v Británii zaměstnanost v časech koronavirové krize se zřejmě citelně prodraží. Jen za první tři měsíce...
Spojené království Pracovní trh Podpora ekonomiky
Tesla sníží mzdy, část pracovníků pošle na neplacenou dovolenou
včera v 13:21

Tesla sníží mzdy, část pracovníků pošle na neplacenou dovolenou

Americký výrobce elektromobilů Tesla kvůli koronaviru svým zaměstnancům dočasně sníží mzdy. Postradatelné pracovníky...
Tesla Koronavirus
Země EU podpořily další využití kohezních peněz na boj s nákazou
včera v 13:15

Země EU podpořily další využití kohezních peněz na boj s nákazou

Státy Evropské unie podpořily další využití peněz z kohezní politiky na boj s koronavirem. Velvyslanci unijních zemí...
Evropská unie Podpora ekonomiky Koronavirus