Bude ČNB letos opět intervenovat proti koruně?
|

Bude ČNB letos opět intervenovat proti koruně?

Po zhruba roce stojí Česká republika opět na prahu deflace, s čímž se opět rozvířila debata ohledně možných intervencí ze strany ČNB. Diskuze ohledně dalšího kola intervencí se v tuto chvíli netýká primárně cen ropy a nízkých cen potravin (tedy současné inflace), ale především situace v eurozóně a toho, zda na ni má a bude ČNB reagovat. Podle našeho názoru se inflace nedostane na cíl ani v roce 2016, pokud ČNB dále neoslabí kurz koruny či neuvolní měnové podmínky jiným způsobem.

ČNB Inflace ECB Centrální banky Česká koruna EUR/CZK Kvantitativní uvolňování David Navrátil Analytici ČS ČSKB analýzy a komentáře

Komentáře některých představitelů ČNB spolu se zveřejněním nízké inflace za prosinec 2014 se v první polovině ledna odrazily v oslabení kurzu koruny až k úrovni 28,5 EUR/CZK v důsledku obavy části trhu ohledně dalšího možného zásahu ČNB. Tyto tendence nicméně rázně ukončil text guvernéra Miroslava Singera na blogu ČNB. "V tuto chvíli podle mého názoru není nutné, aby měnová politika ČNB rychle reagovala na deflační impulzy v oblasti cen potravin či ropy," píše Singer. Na tuto zprávu reagoval kurz korekcí směrem k silnějším hodnotám.

Dilema ČNB

ČNB stojí před rozhodnutím, které se v mnohém podobá situaci z podzimu 2013. Na jedné straně je tu režim cílování inflace a 2% inflační cíl. V listopadu 2013 oslabila ČNB korunu, což mělo pomoci splnit dlouhodobý cíl a eliminovat deflační rizika. Tento krok zpětně hodnotíme jako správný, ačkoli nebyl příliš šťastně komunikovaný, pravděpodobně přišel později, než by bylo bývalo ideální, a inflaci se na cíl dotáhnout nakonec nepodařilo. Z důvodu konzistentnosti měnové politiky lze proto očekávat, že by ČNB mohla intervenovat i v letošním roce.

Na druhé straně stojí skutečnost, že současný cenový vývoj je silně ovlivněn výrazným poklesem cen ropy, který je pro naši ekonomiku prospěšný (skrze pokles nákladů spotřebitelů a firem), tak proč proti němu bojovat.

Ve zmíněném příspěvku guvernér Singer zopakoval, že bankovní rada bude zvažovat zvýšení kurzového závazku až v případě, že by došlo k "dlouhodobému posílení deflačních tlaků schopných způsobit propad domácí poptávky, obnovení rizik deflačního vývoje české ekonomiky a systematický pokles inflačních očekávání". Celkově tento pohled hodnotíme jako správný. ČNB by neměla reagovat na současnou inflaci (kterou už stejně nemá šanci ovlivnit), ale na tu budoucí. Takže ropa a potraviny ne.

Ohledně situace v eurozóně (EMU) je to nicméně složitější. Je jasné, že si kvůli deflačním tendencím a nízké ekonomické výkonnosti zemí EMU nízkou inflaci dovážíme a budeme dále dovážet. Tyto vlivy ale nejsou shodné s kladným nabídkovým šokem spojeným s propadem cen ropy. Pokud by převážil názor, že by ČNB neměla bojovat proti dovážení deflačních tendencí z eurozóny, šlo by v podstatě o rezignaci na inflační cíl, či obecněji opuštění režimu inflačního cílování se všemi možnými důsledky ohledně důvěryhodnosti ČNB.

Scénář nízké ekonomické výkonnosti a inflace (či deflace) v eurozóně je z našeho pohledu velmi reálný a může trvat delší dobu. Tedy pokud se ECB nepodaří rychle rozhýbat ekonomiku eurozóny, v což ale příliš nevěříme, alespoň ne v krátkém horizontu. Finanční trh nám dává za pravdu, protože očekává v následujících pěti letech průměrnou inflaci v EMU mírně nad půl procentem. V takových podmínkách může česká inflace jen velmi těžko mířit k cíli bez dalšího zásahu ČNB.

Nová prognóza ČNB

ČNB necíluje současnou inflaci, ale tu budoucí, tedy na takzvaném horizontu měnové politiky (za 1-1,5 roku). Dle našeho názoru je v současné době největším problémem prognóz ČNB předpoklad zahraničního vývoje, pro nějž ČNB používá konsenzuální odhady analytiků. Ty jsou v posledním roce systematicky vychýlené nahoru. To ČNB v podstatě přiznala v poslední "Zprávě o inflaci". V prvním roce prognózy je výhled zahraničních cen nízko, ale na delším konci (v druhém roce výhledu) směřuje rychle k 2% úrovni. Což samozřejmě ovlivňuje výhled domácí inflace přesně v období, které je pro ČNB klíčové.

Jinými slovy, je otázka, zda ČNB bude něco dělat, pokud její prognóza bude implikovat inflaci za 1,5 roku poblíž cíle. Kdo se pohybuje v korporacích, zná při plánování problém hokejky - na krátkém horizontu se prodlužuje nízký růst se slovy "tak to je, ale teď s tím nic neuděláme, ale v budoucnosti (za rok, dva) porosteme silně, protože uděláme to a to". To se opakuje každý rok.

Konsenzuální výhled PPI

Něco podobného platilo i pro konsenzuální výhled zahraniční ekonomické výkonnosti. Na jednu stranu lze argumentovat tím, že ekonomiky zemí kolem nás rostou relativně rychle, což může v budoucnosti vykompenzovat vliv nižší poptávky západní Evropy po našich vývozech, na druhou stranu ale tento argument není zcela přesný, protože okolní země jako Slovensko či Polsko jsou na Německo a západní Evropu navázány také velmi silně, a dá se tedy předpokládat jejich zpomalení v případě zhoršení výkonnosti eurozóny.

K vyššímu růstu přispěje levná ropa a slabý kurz eura k dolaru. Vliv těchto dvou faktorů určitě nebude zanedbatelný. Například německá vláda očekává stimul ve výši 0,2 procentního bodu, španělská vláda dokonce 0,5 bodu. Nicméně ropa je volatilní položka, takže lze očekávat, že aktuální pozitivní působení bude v budoucnu vystřídáno negativními dopady, až dojde ke korekci cen suroviny.

Tajemník OPEC nedávno řekl, že jsou ceny ropy již blízko svého dna, od něhož se mohou odrazit. Do toho se (jako rizika pro růst) přidávají nejistota v eurozóně ohledně vývoje kolem Řecka a pokles exportů z Evropy do Ruska, který sám o sobě může z růstu ubrat několik desetin procentního bodu. A především, ani levná ropa a slabé euro nevyřeší strukturální problémy, které eurozóna má.

Role prezidenta

Na rozhodování ČNB ohledně strategických otázek má samozřejmě vliv i to, že jsou členové bankovní rady jmenování prezidentem republiky, a to maximálně na dvě šestiletá funkční období. Miloš Zeman se vyjádřil silně proti intervencím: "(ČNB) by měla pokud možno okamžitě zastavit intervence."

Během prezidentova funkčního období vyprší druhý mandát guvernérovi Singerovi (2016) a vrchnímu řediteli Řežábkovi (2017). Také skončí první mandát vrchním ředitelům Janáčkovi (2016) a Lízalovi (2017), kteří mohou usilovat o opětovné jmenování. Proto mohou být motivováni být v názorové shodě s prezidentem.

Co lze nyní očekávat?

Vzhledem k tomu, co ČNB v posledních týdnech komunikuje, je pravděpodobnější, že v nejbližší době neposune kurzový závazek. Místo toho si bude chtít počkat na pokles inflačních očekávání a nižší růst poptávkových tlaků, který bude spojen s nižším růstem mezd. Po čtvrtečním zasedání proto očekáváme potvrzení současné komunikace ohledně připravenosti ČNB posunout závazek v případě, že by se zhoršil výhled české ekonomiky. A také odsunutí exitu až na pozdější období.

Hladinu, na které se bude kurz koruny vůči euru v nejbližší době pohybovat, očekáváme kolem 28 EUR/CZK. Rizika působí oběma směry. Na jedné straně je možné, že se ČNB rozhodne dlouhodobě (nejen letos) neplnit inflační cíl, protože by to znamenalo opakované intervence každý rok až do okamžiku, než dojde k oživení v eurozóně. Na druhé straně vnímáme významné riziko, že ČNB bude nakonec chtít být konzistentní a začne se připravovat aktivněji na posun kurzového závazku na slabší úroveň (29-30 EUR/CZK).

Celkově vnímáme pravděpodobnost posunutí hranice kurzového závazku v letošním roce na 30 %. Naše aktuální prognóza počítá s tím, že exit bude postupný a začne nejdříve v roce 2017.

Navíc situace kolem švýcarské centrální banky ukázala, že v případě jednorázového exitu (přes všechny výrazné odlišnosti mezi oběma ekonomikami) by mohlo dojít ke skokovému posílení i v českém případě, které ČNB dle nás nebude chtít připustit. Proto zvolí s velkou pravděpodobností (pokud nebudou proti například politické důvody) postupné upouštění od závazku.


Poznámka Erika Besta z the fleet sheet:

ČNB (opět) tiskne atomové tlačítko

Viceguvernér České národní banky Mojmír Hampl řekl v červnu 2011 pro časopis Týden, že odkup státních nebo korporátních dluhopisů centrální bankou nastává jedině tehdy, když je situace mimořádně krizová. Zahájit politiku kvantitativního uvolňování je jako stisknout ve válce atomové tlačítko, tvrdil. Když jsme v listopadu 2013 jeho slova připomněli a přirovnali devalvaci koruny ke kvantitativnímu uvolňování, viceguvernér poukázal na rozdíl mezi zavedením kurzového závazku a nákupem dluhopisů, ale výsledek obojího je v podstatě stejný - zvýšení peněžní zásoby. Nyní, když Evropská centrální banka spouští vlastní program nákupu dluhopisů, se ČNB musí rozhodnout, zda se k ní připojí a atomové tlačítko opět stiskne. Pokud tento týden rada ČNB odhlasuje, že strop koruny vůči euru navzdory vpádu ECB do oblasti kvantitativního uvolňování udrží na 27 EUR/CZK, bude se to v podstatě rovnat rozhodnutí opět korunu devalvovat. Když to ČNB udělala naposledy, Čechy to silně pobouřilo.


Je nutné si uvědomit, že k exitu dojde pravděpodobně v okamžiku, kdy inflace bude nad cílem a domácí poptávka bude schopná generovat poptávkovou inflaci. To bude doprovázeno zlepšenou situací v eurozóně, kdy budou růst české exporty a nebudeme dovážet silné protiinflační tlaky. Navíc česká ekonomika stále konverguje k vyspělým zemím EU, což se projevuje mimo jiné v trendovém posilování (reálného) kurzu. V takové situaci vidíme výraznou pravděpodobnost, že by došlo ke skokovému posílení, klidně až k hladině 25-26 EUR/CZK.

To by kromě přímého dopadu do inflace přes dovozní ceny také negativně ovlivnilo české exportéry a odrazilo se ve mzdách, poptávce a opět v inflaci. Navíc by se v médiích opět objevily negativní komentáře na adresu měnové politiky. S tím rozdílem, že současné negativní hodnocení ze strany některých firem či odborů kvůli zdražení dovozů by nejspíše bylo vystřídáno negativním hodnocením kvůli poklesu konkurenceschopnosti českého vývozu.

Posun kurzového závazku na zasedání ČNB 5. února 2015 neočekává ani manažer EU Office České spořitelny Jan Jedlička. Uvedl to v pondělí, kdy byl hostem pořadu Investice ZET.

Autory textu jsou David Navrátil a Jiří Polanský z České spořitelny.

Světová banka je kvůli koronaviru připravena poskytnout až 160…
před 25 minutami

Světová banka je kvůli koronaviru připravena poskytnout až 160 miliard USD

Světová banka (SB) je v příštích 15 měsících připravena vynaložit až 160 miliard dolarů, aby pomohla státům řešit...
Světová ekonomika Podpora ekonomiky
V americkém Kongresu má vzniknout výbor na kontrolu obří finanční…
před hodinou

V americkém Kongresu má vzniknout výbor na kontrolu obří finanční pomoci

Sněmovna reprezentantů amerického Kongresu ovládaná demokraty vytvoří zvláštní výbor pro kontrolu rozdělování obří...
Spojené státy americké (USA) Americká ekonomika Podpora ekonomiky
Čtvrtek na trzích (2. dubna 2020): Evropské akcie během dne kolísaly,…
Čtvrtek na trzích (2. dubna 2020): Evropské akcie během dne kolísaly,…
20:30

Čtvrtek na trzích (2. dubna 2020): Evropské akcie během dne kolísaly, nakonec ale zpevnily. Americké indexy navečer rostly

Obchodování na západoevropských akciových trzích bylo ve čtvrtek volatilní, nakonec ale indexy skončily shodně v...
Shrnutí obchodování v USA Shrnutí obchodování v Evropě Shrnutí obchodování v ČR
Reuters: Německá vláda jedná o finanční injekci pro Lufthansu
20:28

Reuters: Německá vláda jedná o finanční injekci pro Lufthansu

Německá vláda jedná o poskytnutí pomoci největší německé letecké společnosti Lufthansa v řádu miliard eur. Vláda by v...
Deutsche Lufthansa Německo Doprava
UniCredit v Itálii propustí 5 200 lidí, zaměstná ale 2 600 mladých
20:21

UniCredit v Itálii propustí 5 200 lidí, zaměstná ale 2 600 mladých

Bankovní skupina UniCredit v Itálii v příštích čtyřech letech propustí 5 200 zaměstnanců, zároveň ale dá práci 2 600...
UniCredit Evropské banky Itálie
Německo si doveze pomocníky pro sklizeň z ciziny letadly
19:24

Německo si doveze pomocníky pro sklizeň z ciziny letadly

Německu hrozí nedostatek pracovních sil při nadcházející sklizni. S tou pravidelně vypomáhali sezónní dělníci...
Německo Zemědělství
EK se omluvila Itálii za malou solidaritu v koronavirové krizi
18:48

EK se omluvila Itálii za malou solidaritu v koronavirové krizi

Evropská komise se omluvila Itálii za nedostatek evropské solidarity při řešení koronavirové krize. Slíbila větší...
Evropská unie Itálie Koronavirus
Donald Trump prý řeší spor mezi Ruskem a Saúdskou Arábií, ceny ropy…
Donald Trump prý řeší spor mezi Ruskem a Saúdskou Arábií, ceny ropy…
18:05

Donald Trump prý řeší spor mezi Ruskem a Saúdskou Arábií, ceny ropy vystřelily o čtvrtinu výše

Americký prezident Donald Trump se ve čtvrtek na svém twitterovém účtu pochválil, že mluvil s Mohamedem bin Salmánem...
Rusko Saúdská Arábie Ropa
Evropské akcie během čtvrteční seance kolísaly, nakonec ale zpevnily
Evropské akcie během čtvrteční seance kolísaly, nakonec ale zpevnily
18:00

Evropské akcie během čtvrteční seance kolísaly, nakonec ale zpevnily

Obchodování na západoevropských akciových trzích bylo ve čtvrtek volatilní, nakonec ale indexy skončily shodně v...
Evropské akcie Shrnutí obchodování v Evropě
Itálie počítá s drtivým propadem průmyslu
17:09

Itálie počítá s drtivým propadem průmyslu

Italský průmysl se v březnu propadl oproti předchozímu měsíci o 16,6 % - nejvíce od roku 1960, kdy se údaj začal...
Itálie Koronavirus Průmysl
Obchodní schodek USA v únoru klesl, virus zasáhl dovoz z Číny
16:52

Obchodní schodek USA v únoru klesl, virus zasáhl dovoz z Číny

Obchodní schodek Spojených států v únoru klesl na nejnižší úroveň za téměř tři a půl roku, dovoz z Číny byl kvůli...
Spojené státy americké (USA) Čína Mezinárodní obchod
Pražská burza ve čtvrtek rostla, dařilo se akciím Komerční banky a…
Pražská burza ve čtvrtek rostla, dařilo se akciím Komerční banky a…
16:50

Pražská burza ve čtvrtek rostla, dařilo se akciím Komerční banky a Monety

Pražská burza zažívá nevyrovnaný týden. V pondělí a ve středu klesala, v úterý a ve čtvrtek rostla. Index PX ve...
Akcie ČR Shrnutí obchodování v ČR
Automobilkám hrozí kvůli dieselgate žaloby u soudů zemí EU
16:05

Automobilkám hrozí kvůli dieselgate žaloby u soudů zemí EU

Spotřebitelé z Evropské unie by měli mít možnost žalovat automobilky u národních soudů, pokud si pořídili vůz se...
Auta Evropa Podvod
Albrightová: Demokracii je třeba zachovat i přes koronavirus
15:47

Albrightová: Demokracii je třeba zachovat i přes koronavirus

Je třeba udělat vše proto, aby i v době krize kolem epidemie koronaviru ve světě zůstala zachována demokracie a...
Koronavirus Světová ekonomika Krize
Program bezúročných půjček se opět otevřel, limit stoupl na 5 miliard…
15:30

Program bezúročných půjček se opět otevřel, limit stoupl na 5 miliard Kč

Příjem žádostí o bezúročné úvěry v prvním kole programu COVID II byl ve čtvrtek odpoledne obnoven a jeho limit se...
Byznys a podnikání Půjčky Úvěry
MF: Chystané zrušení daně bude platit zpětně od schválení vládou
14:52

MF: Chystané zrušení daně bude platit zpětně od schválení vládou

Návrh ministerstva financí na zrušení daně z nabytí nemovitosti a souvisejícího zrušení daňového uplatnění odpočtů...
Realitní trh Hypotéky Daně
Počet nových nezaměstnaných v USA je opět rekordní, situace na trhu…
Počet nových nezaměstnaných v USA je opět rekordní, situace na trhu…
14:30

Počet nových nezaměstnaných v USA je opět rekordní, situace na trhu práce může být horší než během Velké hospodářské krize

Americké úřady práce zaregistrovaly v týdnu do 28. března 6,648 milionu nově podaných žádostí o podporu v...
Spojené státy americké (USA) Americká ekonomika Nezaměstnanost
Více než čtvrtina firem v Británii kvůli koronaviru propouští
13:28

Více než čtvrtina firem v Británii kvůli koronaviru propouští

Více než čtvrtina britských společností plánuje v nejbližším období propouštět. Nutí je k tomu koronavirová krize,...
Spojené království Pracovní trh Koronavirus
EK podpoří kurzarbeit 100 miliardami eur, uvolní další peníze
13:06

EK podpoří kurzarbeit 100 miliardami eur, uvolní další peníze

Evropská komise (EK) ve čtvrtek zveřejnila další balíček podpůrných opatření, která mají pomoci ekonomikám...
Evropská unie Pracovní trh Evropská ekonomika
Ve Španělsku přišel v březnu o práci rekordní počet lidí
12:46

Ve Španělsku přišel v březnu o práci rekordní počet lidí

Ve Španělsku v březnu kvůli opatřením proti šíření koronaviru přišel o práci rekordní počet lidí, zhruba 900 000....
Španělsko Pracovní trh Koronavirus