Tištění peněz aneb reportáž psaná na rotačce
|

Tištění peněz aneb reportáž psaná na rotačce

Jak se (ne)tiskou peníze v Česku, ačkoli si to spousta lidí může myslet.

ČNB Centrální banky Podpora ekonomiky Peníze

Běžný pracovní den, ale pro mě přece jen trochu výjimečný. Jdu na Institut ekonomických studií FSV UK přednášet do svého kurzu monetární ekonomie. To v průběhu semestru není nic mimořádného, tentokrát si ale na flash disku nesu zbrusu novou přednášku o podstatě a fungování moderního peněžního systému. Přednášku, která v tomto kurzu dosud nezazněla, protože jsem tak nějak předpokládal, že studenti magisterského stupně již alespoň tuší, jak moderní peněžní systém funguje. Nicméně v posledních letech ve mně stále silněji dozrával pocit, že to nejspíše neplatí. Až jsem to prostě nevydržel a novou přednášku na toto téma zařadil; s omluvou na úvod pro všechny studenty, jimž by taková přednáška připadala příliš triviální.

V tom, že toto mé rozhodnutí bylo správné, mě nakonec utvrdila i sekvence "šokujících" mediálních zpráv na téma ČNB a jejího "tištění peněz jako o závod". Zde jen pro připomenutí pár titulků, snadno dohledatelných na webu:

04. 10. 2016: "V tisku peněz patří Česko k nejrychlejším na světě, objemem dominuje eurozóna"

05. 10. 2016: "Tištění peněz v Česku teď patří mezi nejrychlejší na světě. Rychleji přibývají jen v Číně"

06. 10. 2016: "ČNB tiskne peníze jako o závod"

07. 10. 2016: "ČNB řádí, rotačky tisknou peníze na 360 % a doháníme Čínu"

09. 10. 2016: "Česko je na špici v rychlosti tisknutí peněz. Kvůli intervencím ČNB"

10. 10. 2016: "ČNB tiskne peníze jako o závod"

Stmívá se a já mířím ze Senovážného náměstí do sídla školy v Opletalce. Nejkratší cesta vede Růžovou ulicí kolem Státní tiskárny cenin. Právě ji míjím a až na pár kanceláří je v celé budově zhasnuto. Rotačky nikde neduní. Nikde nestojí ani dlouhé řady kamionů rozvážejících právě zaschlé bankovky do ČNB, odkud by pak putovaly dále po celé české kotlině. Není divu. Oběživa v tuzemsku v současnosti přibývá asi 8 % ročně. Přitom před krizí v letech 2002–2007 se jeho objem zvyšoval v průměru o 10 % za rok, a ani tenkrát nemuseli ve Státní tiskárně organizovat mimořádné směny. Nemohu se ubránit lehce sarkastickému úsměvu, za který se sice vzápětí v duchu omlouvám, ale nemůžu si pomoct, je to prostě můj styl.

Přednášku zahajuji otázkou, kolik studentů si myslí, že objem peněz v ekonomice kontroluje centrální banka, a kolik se naopak domnívá, že se sám přizpůsobuje vývoji ekonomiky. Při volbě první možnosti vidím les rukou, zato při volbě té druhé jen pár. Ach jo, tohle bude perná práce. Naštěstí jsem do přednášky vložil četné citáty i obrázky z článků řady renomovaných ekonomů, kteří jsou bezesporu chytřejší než já a snad mi pomohou vysvětlit i zdánlivě nevysvětlitelné.

Abych byl spravedlivý, za poměr odpovědí na mou úvodní otázku nemůže hloupost studentů, ale my, vyučující ekonomie. V zastaralých učebnicích pro bakalářský stupeň dlouho přežíval – a leckde asi stále přežívá – mýtus, podle kterého centrální banka řídí množství peněz v oběhu tím, že kontroluje takzvanou měnovou bázi, lidově řečeno "peníze, které sama vydává", nebo ještě lidověji "tiskne". Komerční banky lačně čekají, až centrální banka vydá nějakou další korunu, pak se na ni vrhnou a téměř přes noc ji předem známým a stálým koeficientem zmnoží (zmultiplikují). A protože peníze v ekonomice obíhají také předem známou a neměnnou rychlostí a dáno je rovněž množství věcí, které lze za peníze koupit, více peněz v oběhu nakonec vždy rychle vede jen a pouze k úměrně vyšší inflaci, tedy ke znehodnocení kupní síly peněz. Pokud někdo myšlenkově žije v takto popsaném světě, výše uvedené mediální titulky ho musí vyděsit. Takto to ale nefunguje a ani nikdy nefungovalo. Co je na této historce špatně? Popravdě řečeno úplně všechno. Takže odkud při vyvracení mýtu začít?

Co jsou peníze

Zaprvé, nepřesné je již samotné označení měnové báze za "peníze, které vydává (nebo tiskne) sama centrální banka". Z měnové báze se totiž do peněžní zásoby (peněz kolujících v ekonomice) počítá jen vydané oběživo, tedy bankovky a mince, a to ještě jen ta jejich podmnožina, která je v rukou lidí a podniků (nikoli část uložená v trezorech bank). Zbývající, a v současnosti v řadě zemí větší část měnové báze jsou rezervy komerčních bank u centrální banky. Ty se mezi peníze nepočítají. Nemůžou totiž posloužit jako prostředek směny mezi jednotlivými lidmi a podniky. Navzájem platit si jimi mohou jen banky, což se děje mimo jiné při vypořádávání platebního styku mezi jejich klienty. Rezervy bank ale v tomto případě plní pouze roli "prostředníka", který neopustí "brány" (přesně řečeno účetní rozvahu) centrální banky. Peníze jako takové putují z účtu jednoho klienta banky na účet jiného klienta v další bance. Do peněžní zásoby se přitom počítá právě součet vkladů těchto klientů u komerčních bank, tedy peníze obíhající v ekonomice, nikoli rezervy "uzavřené" v bilanci centrální banky. Zní to akademicky, ale jsem na univerzitní půdě, a tak si trochu té "pojmologie" snad mohu dovolit.

Co dělá centrální banka

Zadruhé, centrální banka měnovou bázi v naprosté většině případů nekontroluje. V normálních dobách je to proto, že jako svůj základní nástroj používá úrokové sazby, tedy lidově řečeno "cenu peněz". Za tímto účelem musí bankám na jejich požádání dodávat za stanovenou úrokovou sazbu oběživo a rezervy (likviditu), nebo od nich likviditu naopak stahovat.

Aktuálně pak ČNB nekontroluje měnovou bázi proto, že objemy intervencí v rámci udržování jejího kurzového závazku určuje devizový trh, nikoli sama centrální banka. Mimochodem, tuto část výkladu jsem měl v přednáškách obsaženou vždy, jen jsem si naivně myslel, že to stačí k tomu, aby studenti vnitřně pochopili i vše ostatní. Moje chyba.

Role obchodních bank

Zatřetí, banky s poskytnutím úvěru lačně nečekají na to, až nějakou tu korunu centrální banka vydá. Schválně se ptám studentů, kolik z nich kdy vidělo na dveřích své banky ceduli "Dnes úvěry neposkytujeme, nejsou rezervy". Tentokrát žádný les rukou nad přednáškovou místností. Začínám vysvětlovat, že v praxi to funguje naopak - banka uvítá každého žadatele o úvěr, pokud ho vyhodnotí jako dostatečně solventního, tedy schopného úvěr splácet. Pak mu jej ráda poskytne, a pakliže nemá dost rezerv, opatří si je následně na mezibankovním trhu nebo přímo u centrální banky. A dokonce i pokud nějaké rezervy ona komerční banka u centrální banky má, neznamená to, že svému nově "ulovenému" bonitnímu klientovi půjčí právě tyto peníze.

Jediný způsob, jak by to teoreticky mohla udělat, je vybrat tyto peníze z centrální banky v hotovosti a úvěr svému klientovi poskytnout ve formě kufru plného peněz. Ani se už studentů neptám, kolik z nich někdy od banky dostalo úvěr v této podobě. Odpověď znám a už mě začíná trochu tlačit čas. Banka tedy úvěr poskytne tak, že na jednu stranu připíše "zbrusu nové" peníze na účet svého klienta (které se počítají do peněžní zásoby) a na druhou stranu své bilance si zaúčtuje úvěrovou pohledávku vůči svému klientovi. Její rezervy u centrální banky případně vstoupí do hry až následně, když se její klient rozhodne zaplatit někomu na účet v jiné komerční bance; o tom už jsem ale mluvil. Když to říkám, vidím, jak student úplně vpravo nevěřícně a dost nesouhlasně kroutí hlavou. Vstřebat napoprvé tuto "nesnesitelnou lehkost tvorby peněz" je opravdu těžké. Ale aspoň nespí, říkám si.

Začtvrté, je mylná představa, že komerční banka jen tak obratem rozmnoží rezervy od centrální banky do nových úvěrů. Banka musí nastavit úrokovou sazbu z úvěru tak, aby jí pokryla cenu peněz na mezibankovním trhu, kterou zase svou úrokovou sazbou bezprostředně ovlivňuje centrální banka. Musí si k tomu také přirazit prémii za přijatelnou míru rizika, která se v čase mění.

Banka dále potřebuje hlídat, aby soustavně plnila požadavky na kapitálovou přiměřenost, likviditu a tak dále, kterou jí předepisuje regulace a takzvaný mikroobezřetnostní dohled. Pak ji čeká ten nejtěžší úkol – najít klienta, který takto nastavené úrokové míře a definované "přijatelné míře rizika" odpovídá. Je-li v ekonomice nálada na nule a ziskových projektů poskrovnu, ani sebevětší zvyšování rezerv komerčních bank u banky centrální k úvěrovému boomu nevede. Pokud naopak zavládne všeobecný optimismus a banky svorně začnou půjčovat příliš lehkovážně, může je nově začít brzdit takzvaná makroobezřetnostní politika, například stanovením proticyklické kapitálové rezervy nebo regulací parametrů hypoték. Prostřednictvím zvyšování úrokových sazeb pak může případně zasáhnout i měnová politika.

Celkově tento systém v čase pružně pokrývá měnící se potřeby ekonomiky a až na občasné historické excesy funguje při správné kombinaci měnové, mikroobezřetnostní a makroobezřetnostní politiky až překvapivě dobře.

Nestabilní rychlost oběhu peněz

Zapáté, peníze zdaleka neobíhají v ekonomice stabilní rychlostí. Teorém "neutuchajícího permoníka" otáčejícího měnovým kolem neměnnou rychlostí v praxi mnohokrát selhal. O tom však více až na další přednášce. Později si řekneme něco o tom, že nekonvenční měnová politika centrálních bank funguje zcela jinými převodními mechanismy, než je mýtus o multiplikaci centrální bankou "vytištěných" peněz.

Teď už musím končit. Omlouvám se za přetažení časového limitu, to je zkrátka můj styl. Za domácí úkol, prosím, prostudujte následující graf, zvláště ten pan kolega úplně vpravo.

Švýcarsko od roku 2008 do roku 2016

Epilog

Z přednášky jedu domů se spokojeným pocitem, že jsem zase pár studentům nasadil brouka do hlavy a snad alespoň trochu naboural zažité a mnohdy značně zavádějící mýty o měnové politice. Těším se na večeři a zaslouženou sklenku vína. Po příjezdu ale zjišťuji, že na elektrokotli svítí signál blokace, a doma se tudíž netopí. Rutinně dopouštím vodu do kotle a jdu se převléct. Po chvíli se vracím a zděšeně zjišťuji, že se kotel přetlakoval a na zem vyteklo několik litrů horké vody. Nechápu to, až později se dozvídám, že se mi v kotli kdosi laicky "vrtal". Zaplaťpánbůh, že tohle se v měnové politice stát nemůže; alespoň dokud o ní budou někteří "odborní" mediální komentátoři jen psát, ne se v ní přímo "vrtat".

Poznámka: Zájemcům o vysvětlení téhož ve standardnějším provedení doporučuji přečíst si článek kolegy Petra Krále. Oba texty tvoří kompaktní "dvojblog".

Autorem článku je Tomáš Holub, ředitel sekce měnové ČNB.

Zdroj: ČNB
Junk bondy firem z amerického energetického sektoru jsou stále pod…
před 36 minutami

Junk bondy firem z amerického energetického sektoru jsou stále pod tlakem

Spready výnosů dluhopisů firem z amerického energetického sektoru, které nemají takzvaný investiční rating, jsou...
Ropa WTI Firemní dluhopisy Ropa
O2 v případě nekonání valné hromady vyplatí zálohu na dividendu
O2 v případě nekonání valné hromady vyplatí zálohu na dividendu
před hodinou

O2 v případě nekonání valné hromady vyplatí zálohu na dividendu

Telekomunikační firma O2 vyplatí v případě neuskutečnění valné hromady akcionářům dividendu 17 Kč na akcii formou...
Akcie ČR O2 Czech Republic (dříve Telefónica C.R.) Dividendy
British Airways zatím nebudou létat z londýnského letiště Gatwick
British Airways zatím nebudou létat z londýnského letiště Gatwick
před hodinou

British Airways zatím nebudou létat z londýnského letiště Gatwick

Společnost British Airways kvůli dopadům koronaviru přeruší lety z londýnského letiště Gatwick. Šéf aerolinek Alex...
Evropské akcie Doprava Koronavirus
Úterý na trzích (31. března 2020): Evropské akcie dopoledne zpevňovaly
Úterý na trzích (31. března 2020): Evropské akcie dopoledne zpevňovaly
11:30

Úterý na trzích (31. března 2020): Evropské akcie dopoledne zpevňovaly

Obchodování na evropských akciových trzích začalo v úterý v plusu. Nad nulou den zahájila i pražská burza. Náladu na...
Shrnutí obchodování v USA Shrnutí obchodování v Evropě Shrnutí obchodování v ČR
Inflace v eurozóně v březnu prudce zvolnila, činí 0,7 %
Inflace v eurozóně v březnu prudce zvolnila, činí 0,7 %
11:12

Inflace v eurozóně v březnu prudce zvolnila, činí 0,7 %

Růst spotřebitelských cen v eurozóně v březnu prudce zvolnil, meziroční inflace činila pouze 0,7 % a byla o polovinu...
Eurozóna Inflace Koronavirus
Dluhy domácnosti u bank v únoru stouply na 1,76 bilionu Kč
10:57

Dluhy domácnosti u bank v únoru stouply na 1,76 bilionu Kč

Dluhy českých domácností u bank a družstevních záložen v únoru meziměsíčně stouply o 7,4 miliardy na 1,76 bilionu Kč....
ČNB Úvěry Zadlužení
Nezaměstnanost v Německu v březnu bez vlivu viru mírně vzrostla
10:47

Nezaměstnanost v Německu v březnu bez vlivu viru mírně vzrostla

Počet lidí bez práce v Německu se v březnu podle sezonně upravených údajů zvýšil o 1000 na 2,267 milionu. Uvedl to v...
Německo Nezaměstnanost Koronavirus
ČNB je podle Rusnoka připravena dále snižovat sazby
10:46

ČNB je podle Rusnoka připravena dále snižovat sazby

Guvernér České národní banky Jiří Rusnok v rozhovoru pro Hospodářské noviny potvrdil připravenost centrální banky...
ČNB Úrokové sazby Česká ekonomika
Akciím v Asii pomohl optimismus na Wall Streetu a růst aktivity v…
Akciím v Asii pomohl optimismus na Wall Streetu a růst aktivity v…
10:32

Akciím v Asii pomohl optimismus na Wall Streetu a růst aktivity v čínských továrnách

Akcie v Asii a Tichomoří zakončily úterý opět smíšeně, když v záporu skončily akcie v Austrálii a Japonsku. Na...
Asijské akcie Shrnutí obchodování v Asii
VIG odložila valnou hromadu a rozhodnutí o dividendě
09:51

VIG odložila valnou hromadu a rozhodnutí o dividendě

Pojišťovnická skupina VIG odložila valnou hromadu plánovanou na 15. května. Společnost oznámí nové datum konání valné...
Vienna Insurance Group (VIG) Akcie ČR Pojišťovny
O2 Czech Republic rozhodla o výplatě zálohy na dividendu v případě…
09:44

O2 Czech Republic rozhodla o výplatě zálohy na dividendu v případě nekonání valné hromady

Představenstvo telekomunikační společnosti O2 Czech Republic rozhodlo, že pokud se valná hromada svolaná na 16. dubna...
O2 Czech Republic (dříve Telefónica C.R.) Akcie ČR Dividendy
ČSÚ zpřesnil zpomalení loňského růstu ekonomiky na 2,5 %
09:28

ČSÚ zpřesnil zpomalení loňského růstu ekonomiky na 2,5 %

Česká ekonomika loni meziročně vzrostla o 2,5 %. Ve srovnání s rokem 2018 kdy hrubý domácí produkt (HDP) stoupl o 2,8...
Česká republika Česká ekonomika Hospodářský růst
SB: Pandemie sníží růst v Asii, Čína poroste nejméně za 40 let
08:55

SB: Pandemie sníží růst v Asii, Čína poroste nejméně za 40 let

Pandemie způsobená novým koronavirem prudce zpomalí ekonomický růst v rozvíjejících se zemích jihovýchodní Asie a...
Hospodářský růst Asijská ekonomika Čína
Aktivita čínských továren v březnu překvapivě rostla
Aktivita čínských továren v březnu překvapivě rostla
08:32

Aktivita čínských továren v březnu překvapivě rostla

Index nákupních manažerů (PMI) ve zpracovatelském sektoru, který je považován za barometr zdraví podniků, v březnu...
Čína Indexy nákupních manažerů (PMI) Koronavirus
Co musíte ráno vědět (31. března)
Co musíte ráno vědět (31. března)
00:00

Co musíte ráno vědět (31. března)

Jak světové trhy zahájily nový týden, co čeká Austrálii a co si rozumní lidé nejen v USA také říkají o bilionovém...
Musíte vědět
Vedení Fiat Chrysler si dočasně kvůli koronaviru sníží mzdy
včera v 23:04

Vedení Fiat Chrysler si dočasně kvůli koronaviru sníží mzdy

Vedení italsko-americké automobilky Fiat Chrysler Automobiles si dočasně sníží mzdy kvůli koronavirové pandemii, aby...
Auta Evropské akcie Americké akcie
Pondělí na trzích (30. března): Evropské akcie se vymanily ze ztrát a…
Pondělí na trzích (30. března): Evropské akcie se vymanily ze ztrát a…
včera v 23:00

Pondělí na trzích (30. března): Evropské akcie se vymanily ze ztrát a posílily, americké akcie rovněž zpevnily

Evropské akciové indexy v úvodu pondělní seance klesaly. Investoři reagovali mimo jiné na výzvu ECB, aby se finanční...
Shrnutí obchodování v USA Shrnutí obchodování v Evropě Shrnutí obchodování v ČR
Americké akcie v pondělí přidaly přes 3 %, optimismus ohledně podpory…
Americké akcie v pondělí přidaly přes 3 %, optimismus ohledně podpory…
včera v 22:00

Americké akcie v pondělí přidaly přes 3 %, optimismus ohledně podpory ekonomiky pokračuje

Akciové indexy v USA na úvod týdne posílily, taženy mimo jiné podniky ze sektoru zdravotní péče. Na trhu ovšem nadále...
Americké akcie Shrnutí obchodování v USA
Izrael kvůli koronaviru plánuje rozsáhlé stimulační výdaje
včera v 21:44

Izrael kvůli koronaviru plánuje rozsáhlé stimulační výdaje

Izraelská vláda představila balík ekonomických opatření v hodnotě 80 miliard šekelů (zhruba 550 miliard Kč), který má...
Izrael Koronavirus Podpora ekonomiky
Stát umožnil odložit platby záloh u silniční daně a také mýtného
včera v 20:26

Stát umožnil odložit platby záloh u silniční daně a také mýtného

Zálohy na silniční daň splatné v dubnu a v červenci bude možné uhradit až do 15. října. Sankce za zpožděné platby...
Česká republika Česká ekonomika Podpora ekonomiky