4 doporučení, jak úspěšně investovat s dlouhodobým horizontem
|

4 doporučení, jak úspěšně investovat s dlouhodobým horizontem

Teorie behaviorálních financí v posledních letech získává na oblibě. Stále více finančních expertů si uvědomuje, že lidé nejsou stroje bez emocí a že jejich rozhodování není založeno jen na výpočtech a nezpochybnitelných faktech. O jakých jejich poznatcích by měli vědět dlouhodobí investoři?

Ponaučení pro investory Investiční strategie Investování Investiční horizont Psychologie

1. Časté kontrolování portfolia je kontraproduktivní

Rozhodování investorů je neustále ovlivňováno emocemi. Velice citlivá je většina investorů mimo jiné na vývoj tržní ceny portfolia. Přitom volatilita je nedílnou součástí investování a pohyby cen v řádu procent v krátkodobém horizontu nic nedokazují. Doporučení je jednoduché - dlouhodobí investoři by výkonnost svých portfolií měli kontrolovat méně často, nabízí se třeba frekvence jednou za půl roku. Ten, kdo portfolio kontroluje každý den, se může stát obětí přirozených tržních mechanismů.

2. S investicemi dokáže pomoci i ten, kdo trhům nerozumí

Nikoho asi nebude šokovat to, že člověk, který se nemá s kým poradit, je náchylnější k emotivnímu rozhodování. Tlak, který investor cítí, když dění na trzích neodpovídá jeho představám, dokáže být extrémní. V takové situaci se hodí jakákoli rada, i od někoho, kdy investování nerozumí. Zkuste situaci přirovnat k něčemu, co je mu bližší, a zeptejte se, co by v takové situaci udělal on. Více hlav více ví.

3. Nic nedělat je také strategie

Nejlepší ochranou před unáhlenými rozhodnutími je strategie "kup a drž". I nicnedělání je totiž strategie. Investor s horizontem deset let a více by měl do portfolia vybírat akcie zavedených společnosti s jasným byznys plánem, u nichž nejsou pravděpodobné prudké výkyvy ceny. Důležitý je silný trend a stabilita. Pokud se rozhodnete pro strategii "kup a drž" s vyhlídkami, že se délka vašeho investičního horizontu počítá spíše na desetiletí než na roky, kontrolujte vývoj tržní ceny portfolia nanejvýše jednou ročně. A stůjte si za svým za každé situace.

4. Megalomanství se nevyplácí

Každý investor by si měl spolu se strategií zvolit i benchmark, který mu bude ukazovat, jak úspěšná je jeho taktika. Ale pozor, ne vždy je dobré se srovnávat s americkým akciovým indexem S&P 500, na který se investiční svět nejčastěji odvolává. Záleží na tom, jaká je skladba vašeho portfolia a vaše cíle. Rozhodující je rovněž to, jak budete s benchmarkem pracovat - jestli pro vás bude určující jeho dlouhodobý průměr, průměr za několik posledních let, medián nebo aktuální výkonnost. Jednoduše se vám totiž může stát, že si stanovíte nerealistické cíle a nabudete dojmu, že vaše strategie nefunguje.

Zdroj: behaviouralinvestment.com