Akcie: 4 důvody, proč teď preferovat mladé trhy
|

Akcie: 4 důvody, proč teď preferovat mladé trhy

Pro většinu investorů s dlouhým investičním horizontem představuje akciová složka klíčovou část portfolia. Důvodů, proč v rámci své strategie alokace peněz do akcií momentálně preferujeme rozvíjející se trhy (emerging markets) před trhy vyspělými (developed markets), je několik, píše v aktuální tržní poznámce Michal Stupavský, investiční specialista z Conseq Investment Management.

Emerging Markets Ocenění Investiční tipy

1. Výrazně rozdílné tempo hospodářské dynamiky v následujících letech

Mezinárodní měnový fond ve svém posledním globálním výhledu uvádí, že rozvinuté ekonomiky porostou v letošním i příštím roce o 2 %, v případě rozvíjejících se ekonomik se očekává tempo více než dvojnásobné (4,5 a 4,8 %). Dynamiku HDP přitom lze považovat za relativně dobré měřítko očekávané dynamiky ziskovosti firem. Společnosti z mladých ekonomik by tedy na tom měly být o něco lépe. Vzhledem k tomu, že růst korporátních zisků je jedním z klíčových hybatelů akciové výkonnosti, připisují si rozvíjející se trhy v tomto případě první plusový bod.

2. Akcie na mladých trzích v posledních letech zaostávaly za akciemi na vyspělých trzích

V letech 2013-2016 rozvíjející se trhy za těmi vyspělými kumulativně zaostaly o téměř 50 procentních bodů. Že se u rozvíjejících se trhů blýská na lepší časy, ukázal již rok 2016, kdy výkonnost rozvíjejících se trhů o 4 procentní body překonala výkonnost rozvinutých trhů. Od začátku letošního roku pak emerging markets vedou na plné čáře, když posilují bezmála dvojnásobně. Tento efekt střednědobého dohánění výkonnosti přitom pravděpodobně bude ještě minimálně několik kvartálů pokračovat.

3. Příznivější relativní ocenění

Poměrový ukazatel ceny vůči ziskům (P/E) indexu MSCI Emerging Markets se momentálně pohybuje lehce pod 16, což je výrazně méně oproti indexu rozvinutých trhů MSCI World (bezmála 22). Stejné je to u dalších valuačních ukazatelů, jako jsou cena vůči účetní hodnotě vlastního kapitálu (P/B, 1,7 vs. 2,3) a cena vůči cash flow (P/CF, 7,1 vs. 10,2). Rozvíjející se trhy také nabízejí nepatrně vyšší dividendový výnos (2,6 % vs. 2,5 %).

4. Příznivější ocenění z hlediska historie

Rozvíjející se akciové trhy se obchodují oproti 10letému průměru s výrazně větším diskontem. Například u P/E za posledních deset let činí průměrný diskont rozvíjejících se trhů vůči trhům rozvinutým 22 %, aktuální je 27 %. V případě P/B průměrný historický diskont činí 12 %, aktuálně dosahuje 29 %. A v případě P/CF je průměrný historický diskont 10 %, aktuální pak 31 %.

Ve střednědobém horizontu by se měly diskonty u ocenění rozvíjejících se trhů dostat mnohem blíže historickým průměrům (valuační mezera by se měla výrazně zúžit), což bude jeden z klíčových faktorů očekávané nadvýkonnosti rozvíjejících se akciových trhů v několika příštích kvartálech.

Zdroj: Conseq